a

Bemutatkozás

Rimfel Ferenc szentgotthárdi plébános vagyok, 1957-ben születtem Zalaegerszegen, öten vagyunk testvérek, szüleim élnek, 11 unokának és egy dédunokának örvendeznek. Általános iskolába Pusztamagyaródon  jártam, gimnáziumot a győri Bencéseknél, teológiát egy évig Győrben, 4 évig pedig a Központi Szemináriumban és a Hittudományi Akadémián végeztem. Dr. Fábián Árpád megyés püspök Úr szentelt pappá Szombathelyen 1980. június 18-án. Újmisésként Szemenyecsörnyére (ma Muraszemenye) (Vörcsök, Csörnyeföld, Szentmargitfalva, Aligvár, Alsószemenye, Csernec, Muraszemenye) kerültem káplánnak, Solymos Rezső ferences atya mellé. Két évig voltam itt, ez felér egy ferences noviciátussal. Szent Ferenc szellemiségében, lelkületében éltünk. Majd egy év Letenye Dallos Imre plébános atyával. 1983-ban a szombathelyi Székesegyház káplánja lettem. Káplántársam Dr. Rátkai László, majd Pehm László, plébánosunk Dr. Póka György s. püspök Úr. Mozgalmas öt esztendőt töltöttem a Főplébánián. 3 évig (1983-86) kijártam Vépre az általános iskolába hittant tanítani (szocialista rendszer), majd Vasasszonyfát is elláttam. Közben eltemettük Fábián Árpád püspök atyánkat, majd 9 hónap múlva Póka György püspök- plébános atyánkat hívta haza az Úr. Új püspökünk Dr. Konkoly István, plébánosunk Dr. Sill Ferenc ferences szerzetes. Konkoly püspök úr 1988-ban Szarvaskendre (öt falu, 800 lélek) helyezett plébánosnak. (Filiák: Döröske, Döbörhegy, Halastó, Nagymizdó) Lelkipásztori munka mellett renoválással, építkezéssel teltek az évek. 1990-91-ben új templomot építettünk Döbörhegyen, (lélekszám 220 fő), felújítottuk a döröskei kápolnát, elkezdtük renoválni a nagymizdói templomot, majd vásároltunk 4 harangot. A harangok felszentelését már nem érhettem meg Szarvaskenden, mivel Püspök Atyánk 1993-ban Szentgotthárd-Rábakethelyre helyezett Plébánosnak. Fájó szívvel hagytam ott a Hegyhát csodálatosan jólelkű híveit, és nagy várakozással jöttem Rábakethelyre, (filiák: Máriaújfalu, Farkasfa, Magyarlak) Brenner János vértanúságának plébániájára. Rengeteg munka várt itt. A lelkipásztori munka mellett az építkezések sokasága:

1995: Központi fűtés szerelése a rábakethelyi templomban

1996-98: Plébánia és közösségi ház építése Rábakethelyen

1999-2000: Új templom építése Farkasfán

2001-        Rábakethelyi templom külső renoválása,

                   Harangok villamosítása Magyarlakon,

                   Központi fűtés szerelés Magyarlaki templomban,

                   Új orgona építése a Rábakethelyi templomban,

                   Kálvária felújítása, új kapu állítása, térburkolás a rábakethelyi egyházi temetőben,

                   Magyarlaki templom külső felújítása,

      -2007: Brenner János szobrának felállítása.

Konkoly püspök Úr nyugdíjba vonult, utóda Dr. Veres András lett. Új püspökünk, látva Egyházmegyénk helyzetét, strukturális átalakítást végzett Egyházmegyénkben. Ennek egyik eredménye: Szentgotthárdon lévő két plébánia (szentgotthárdi ciszter és a rábakethelyi) összevonásra került 2007-ben, és Püspök Atyánk engem nevezett ki plébánosnak. Így Szentgotthárd-Jakabháza-Rábafüzes-Rábatótfalu-Rábakethely-Zsida-Zsidahegy-Máriaújfalu-Farkasfa plébánosa lettem. Jelenleg a szentgotthárdi Barokk templom külső felújításán dolgozunk, 2008. augusztusában kezdtük, most 2009. október végén várhatóan be is fejezzük. Így templomunk, a szentgotthárdi barokk templom, melyet a ciszter szerzetesek építettek, az 1700-as évek közepén, hamarosan Hazánk egyik legszebb barokk temploma lesz.

Szívügyemnek tekintem  vértanú papunk, Brenner János boldoggá avatását, az emlékére épített Jó Pásztor kápolnában minden hónap 13-án (májustól októberig) és az Apostolfejedelmek ünnepén, szentmisét celebrálunk.

Szabad időmben szívesen horgászom, gombát szedek, zarándok utakat szervezek és vezetek.

Omnia ad maiorem Dei glóriam!

 

 

Az oldal tetejére ^

Kezdőlap | Információk | A plébánia | Közösségeink | Gondolatok | Társoldalak | Honlaptérkép