a

Templomfelújítás

 

2012. 09. 16.
Szépül a szentély

A fóliával lefüggönyzött munkaterület csodálatos értéket képvisel. A beavatottak már most csillogó szemmel beszélnek a felújítás alatt álló templom szépségéről.

 

2012. 04. 20.
Megérkezett az engedély

A mai napon megérkezett a Kulturális Örökségvédelmi Iroda engedélye. Művész restaurátorok elkezdhetik a felújítást. Első lépés a felújítandó felületek megtisztítása.

 

2011. 11. 11.
A munka nem áll meg

A magyar országgyűlés 2010. decemberében a szentgotthárdi templom belső felújítására 100 millió forintot szavazott meg. El is kezdtük a templom belső felújításának előkészítését. Elkészült a teljes körű felújítás költségvetése, mely nettó 500 millió forint. A parlament által megszavazott 100 millió forint csak a szentély felújítását fedezi. Jelenleg a művész-restaurátorok a Vas Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda (műemlék) által előírt kutatásokat végzik. E kutatások eredményét figyelembe véve adja meg a Műemlék Hivatal az engedélyt a felújításra.

 

2010. 11. 06.
Megújult külső

A templomunk külső felújítása 2010. november 6-án püspöki szentmisével fejeződött be. A felújításról készült képek megtekinthetők honlapunkon, azonban "élőben látni" felejthetetlen élmény.

Az összehasonlított képek megtekinthetők itt >>>

 

2009. 10. 30.
Szent Pál szobor és fémdíszek

Templomunk homlokzatát a kődíszek mellett fém díszek is ékesítik. A kőből faragott címerek fölé felkerült az apáti süveg (infula) és a két pásztorbot.

A képek megtekinthetők a fényképalbumban >>>

 

2009.09.26.
Szent Pál szobor pótlása

A második világháborúban templomunkról lelőtték Szent Pál apostol szobrát. Most a külső felújítás keretében pótoljuk. Szűcs László kőszobrász művész úr műhelyében elkészült a szobor makettje (32 cm magas), s a makett alapján a monumentális, 3 m 20 cm nagyságú Szent Pál agyagszobor. Miután az agyagszobor elnyeri a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal zsűrijének jóváhagyását, készülhet a szobor kőből.

<<< A szoborról készült képek megtekintéséhez kattintson ide >>>

 

2009.08.28.
Nagy lépés templomunk felújításában

Befejeződött a torony felújítása:

Pillanatnyilag a torony állványozását bontják.

<<<A fényképek megtekinthetők a fényképalbumban>>>

 

2009.08.07.
Torony és a főbejárati homlokzat felújítása

Templomunk külső megjelenésének legszebb része a torony és a bejárati rész homlokzata. Az elmúlt hetekben állványozással telt az idő, de ma már a kőművesek, festők, kőszobrászok, restaurátorok dolgoznak a templom felújításán.

<<<A fényképek megtekinthetők a fényképalbumban>>>

 

2009.05.22.
Utolsó mozzanatok az északi oldal felújításán

Hamarosan befejeződik a templom északi oldalának a felújítása. Jelenleg a lábazaton dolgoznak. Ennek végeztével már csak a területrendezés lesz hátra.

 

2009.04.03.
Folytatódik a szentgotthárdi templom külső felújítása III.

A tavasz beköszöntével lehetőség nyílt külső munkálatok végzésére, ezért a megkezdett munkát folytatjuk a templom északi oldalának felújításával: a szétesésig elkorhadt zsalugáterek cseréjével, a műkőlábazat, süttői-mészkőlapok cseréjével és a színezés felújításával.

 

2009.02.05.
Folytatódik a szentgotthárdi templom külső felújítása II.

Az előkészületek után elkezdtük a templom külső felújítását, mely magában foglalja a homlokzat színezésének felfrissítését, a cserepek, gerendák, szarufák, lécek cseréjét. Amikor e sorokat írjuk, már gyönyörködhetünk az elvégzett munkák szépségében. A továbbiakban az északi oldal, a torony négy oldala, valamint a templom nyugati (bejárati) része kerül felújításra. Nagy feladat lesz a templom kő díszítéseinek, szobrainak restaurálása. Mint mindig, most is kérjük híveink anyagi, erkölcsi (sok-sok ima) támogatását. Jó érzés a templom felújításán fáradozni, mások is részesüljenek e nemes élményben.

 

2008.08.19.
Folytatódik a szentgotthárdi templom külső felújítása

Augusztus 20-a után kezdődik a templom állványozása. Terveink szerint szeretnénk a külső színezést felújítani, a színes ablakok kitört részeit pótolni, az oldaltetőt átcserepezni (lécezés, korhadt, rovar rágta, gombafertőzött szalufák, gerendák cseréje).

Kérjük mindazoknak a segítségét, akik imájukkal, anyagi hozzájárulásokkal, szakipari és segédmunkájukkal  támogatni tudják templomunk külső megújulását!

 

2007.05.30.
A felújítási munkálatok elszámolása

A Szentgotthárdi Barokk Templomért Alapítvány kuratóriuma legutóbbi ülésén tételesen elszámolt a templom felújítási munkálatok I. ütemének kiadásairól. Megállapításra került, hogy a munkálatok folytatása elképzelhetetlen újabb adományok nélkül, amely alapja lehet egy nagyobb összegű pályázati pénz elnyerésének. Ennek reményében fejezi ki köszönetét az alapítvány minden támogatójának.

A tételes elszámolás az alábbiakban olvasható >>>

 

2007.05.23.
Megtörtént az átadás

Befejeződött a templomunk felújításának első üteme. Közel 55 millió forint értékben megújult a tetőzet felső része, elkészült a torony ablakainak cseréje. A hiánypótlások után, a mai napon megtörtént az átadás. Néhány héten belül még a toronyban a 250 éves gerendák gombamentesítését végzik el. Ennek költsége kb. 500 000.- forint lesz. Az építést finanszírozó Szentgotthárdi Barokk Templomért Alapítvány feladata most az lesz, hogy újabb forrásokat keressen a folytatáshoz, adományok és pályázatok útján. Az alapítvány kuratóriuma köszönetét fejezi minden eddigi támogatójának, s várja a további segítséget. Az egyházközség a munkák befejezése után önkéntes munkásokat vár a takarításhoz, május 29-én és 30-án.

 

2007.04.18.
Tájékoztató a felújításról

Az egyházközség és a munkálatokat végző ÉPSZÖV munkatársai tartottak megbeszélést a barokk templom tetőzetének felújításáról. A média részvételével tartott megbeszélésen értékelték az elvégzett munka minőségét, a további feladatokat.

Részletes beszámoló az alábbiakban olvasható >>>

 

2007.02.09.
Személyi jövedelemadó 1 % -nak felajánlása

Tájékoztatjuk a Kedves Híveket, hogy a tetőfelújítás folyamatában kifizettük az első 20 milliós számlát. A munkálatok befejezése után kell majd a további 30 milliót kifizetni. Ezzel csak templomunk felső tetőzete készül el. A további felújítások elvégzése érdekében kérjük a Kedves Híveket, s minden segítőkész honfitársunkat, hogy a személyi jövedelemadó 1 %-át ebben az évben is mindenki ajánlja fel a Katolikus Egyháznak, hiszen ezt az egy százalékot csak erre a célra lehet felajánlani; a másik 1%-ot minél többen a Szentgotthárdi Barokk Templomért Alapítványnak.

A Katolikus Egyház technikai száma: 0011.
A Szentgotthárdi Barokk Templomért Alapítványunk adószáma: 18888324 - 1 - 18

Nyomtatvány a felajánláshoz a templomban, illetve a plébánián átvehető. Nyomtatvány honlapunkról is letölthető! A jövő héten minden házhoz igyekszünk eljuttatni egy tájékoztatót. Kérjük, hogy távolban élő rokonaikat, ismerőseiket is tájékoztassák e lap eljuttatásával a felújításról. Előre is köszönünk minden támogatást. Ha valaki más alapítványt kíván támogatni, akkor már templomunk alapítványát nem támogathatja.

A nyomtatvány letölthető itt >>>

 

2007.02.03.
Adomány az Egyesült Államokból

Nagylelkű adomány érkezett 6 000 USD értékben a New Brunswick-i (NJ) Szent László egyházközségből templomunk felújításához. Alapítványunk köszöni az adakozók jószándékát, különösen is Ölbei Mária és Polgár Capistrán plébános szervező munkáját. Reményeink szerint ez az összeg is hozzájárulhat ahhoz, hogy a legfontosabb munkálatok mielőbb befejeződjenek, illetve a felújítás tovább folytatódhat.

Az adományozók listája >>>

 

2007.01.08.
Az adományozók 2006. évi listája

A banki értesítők megérkezése után teljessé vált azon adományozók listája, akik a 2006. évben a Szentgotthárdi Barokk Templomért Alapítványra befizettek. A közel múltban értesítés érkezett, hogy a New Brunswick-i (NJ) Szent László egyházközségből (USA) is hamarosan megérkezik az az adomány, amelyet Tamásné Gerenday Mária lelkesedésének is köszönhetünk. Amint ez megtörténik, honlapunkon megjelenítjük az adományozók nevét. Az alapítvány kuratóriuma köszönetét fejezi ki minden jótevőjének. Néhány nap múlva kifizetésre kerül az első 20 milliós számla, az eddigi munkálatok kiegyenlítéseként. Köszönhetően a jó időnek, a munkák az ütem szerint zajlanak, az első ütem április végére várhatóan befejeződik.

Adományozók listája >>>

 

2006.11.24.
A felújítás folyamata

Az előzetes terveknek megfelelően, 2006. november 23-án került sor egy részletes tájékoztatóra, amely bemutatta a szentgotthárdi barokk templom megmentése érdekében tett erőfeszítéseket.

Az elhangzottakról részleten itt >>>

 

2006.11.15.
Tájékoztató a felújításról

November 23-án, csütörtökön este 6 órakor, az egykori kolostor Refektóriumában tart beszámolót a Szentgotthárdi Barokk Templomért Alapítvány kuratóriuma a templom felújításának jelenlegi helyzetéről. A vetítéssel egybekötött tájékoztatóra minden érdeklődőt várnak.

Közben újabb adományozókkal gazdagodott a támogatók listája, amelyet itt közlünk >>>

 

2006.10.20.
Rekordösszegű felajánlás

A napokban utalta át az APEH, a 2005.évi személyi jövedelemadó 1 %-t, amelyet az adakozók az Alapítvány javára felajánlottak. Ez az összeg 1 142 481.- forint. Az alapítvány történetében ez a legnagyobb összegű felajánlás, amellyel sokan hozzájárulnak a napokban megkezdődött felújítási munkálatok eredményes befejezéséhez. A Szentgotthárdi Barokk Templomért Alapítvány kuratóriuma köszöni mindenki támogatását, s reméli, hogy az elkövetkező években is sokan támogatják hasonló módon a pótolhatatlan értékű templomunk megmentését.

 

2006.10.06.
Adományozók újabb listája

Ismételten hosszú névsorral gazdagodott azok listája, akik adományaikkal támogatják templomunk felújítását. Az ország mostani morális válságában egyre többen átérzik azon a szavak súlyát, amelyeket Mindszenty József bíboros fogalmazott meg 1947. május 4-én, Szentgotthárdon: "Amilyen szerepet betölt a szív az ember életében, ugyanazt a szerepet tölti be minden egyes templom az ő falujának életében."

Adományozók listája >>>

 

2006.09.22.
Ünnepélyes szerződéskötés

A sajtó nyilvánossága előtt, ma délelőtt került sor arra a szerződéskötésre, amely után immár nincs semmi akadálya annak, hogy elkezdődjenek a felújítási munkálatok. Az építés kivitelezője a Szombathelyi Építőipari Szövetkezeti Zrt.

Itt található annak összefoglalása, ami az elmúlt hónapokban történt >>>

 

2006.09.12.
Elment egy jótevőnk

Templomfelújításunk folyamatában egy szomorú eseményről kell beszámolnunk. Szeptember 10-én Kanadában elhunyt Háry István. Családjával együtt "motorja" volt annak a gyűjtésnek, amely templomunk megmentésért folyik. Istennek megköszönve hazaszeretetét és Szentgotthárdért hozott áldozatát, 2006. szeptember 20-án, szerdán este 19.00 órakor engesztelő szentmisét mutatunk be lelki üdvéért a szentgotthárdi templomban. A későbbiekben nekrológban emlékezünk meg róla.

 

2006.09.01.
A munkálatok megkezdése előtt

A Szentgotthárdi Hírekben megjelent írás alapján összefoglalót adunk, milyen lépések várhatók a közel jövőben a templom felújításával kapcsolatban.

A cikk itt olvasható >>>

 

2006.08.18.
Újabb adományok

Ismét szép számú befizetésekkel gazdagodott a Szentgotthárdi Barokk Templomért Alapítvány listája. Mindez segítheti a munkálatok mielőbbi elkezdését, amelyre szeptember végén van remény. Néhány héten belül kiderül a közbeszerzési pályázat eredménye. Az Alapítvány kuratóriuma ismételten köszönetét fejezi ki a nagylelkű adományozóknak.

Adományozók listája >>>

 

2006.08.01.
A tetőszerkezet javításának kivitelezési terve
zarandoklat

A szombathelyi BIOTEKTÚRA ÉPÍTÉSZ ÉS MÉRNÖKI KFT jóvoltából elkészült a szentgotthárdi templom tetőszerkezetének felújítása terve. Ez alapján kerül kiírásra a kivitelezéshez szükséges közbeszerzési pályázat. A pályázók árajánlata után derül ki, hogy ténylegesen milyen költségvetéssel oldható meg a legfontosabb felújítás.

A szakvélemények itt olvashatók:
kiviteli terv, >>>
valamint a faanyagvédelmi szakvélemény >>>

 

2006.07.07.
Újabb adományozók

Továbbra is érkeznek az adományok alapítványunkra, amelyen jelenleg 28 665 354.- forint van! 2006 első félévében 5 157 350.- forint, valamint 2350.- kanadai dollár érkezett. Minden adományt ismételten köszönünk. A sok segítő mellett különösen kiemelendő, hogy az Arany János iskola végzősei zsebpénzüket ajánlották fel templomunk megmentésére. A közeljövőben elkészül a felújítás terve, amelyről részletesen beszámolunk.

Adományozók listája >>>

 

2006.05.24.
Néhány kép templomunk állapotáról

Honlapkészítőnk jóvoltából sikerült néhány képet készíteni a freskók állapotáról, a repedésekről, amelyek jól mutatják, hogy mennyire fontos lenne a felújítás megkezdése. Ezzel  - a nagyobb tragédia megelőzése mellett - talán még sikerülhet megmenteni az egyedülálló freskókat.

A képek itt láthatóak >>>

 

2006.05.19.
Lépések a templomfelújítás ügyében - de merre vezetnek?

A napokban került nyilvánosságra Németh Zsolt országgyűlési képviselő és Bozóki András miniszter levélváltása a szentgotthárdi templom ügyében. Ahogy olvasható, nem megy zökkenőmentesen a templom megmentése. Erről nyilatkozott Németh Zoltán plébános is.

Részletek >>>

 

2006.05.06.
A templomunkra adományt befizetők listája

Szép számmal érkeztek befizetések templomunk alapítványára. Remélhetőleg ez segít majd a felújítás megkezdésében. Az adakozók listáját ezután rendszeresen közöljük. Természetesen, akik kérik nevük elhallgatását, ott csak a banki befizetés sorszámát írjuk ki. Minden segítséget nagyon köszönünk.

Az adakozók listája itt: >>>

 

2006.05.01.
A templomtető felújításának helyzete

Az egyházközségi képviselőtestület április 30-i ülésén beszámoló hangzott el az elkövetkező időszak eseményeiről, valamint a templom felújítás helyzetéről.

Részletek >>>

 

2006.04.28.
Egyházközségi gyűlés

Vasárnap délután 4 órakor egyházközségi gyűlés lesz a plébánia tanácstermében.  Az aktuális feladatok megbeszélése mellett a tervezett renoválás előkészítése lesz a téma. Ezúton köszönjük meg azt is, hogy részben honlapunk látogatói révén megnövekedett az adományozók száma.

 

2006.04.04.
Jó reggelt, Vas megye

Templomunk felújításának kezdetén vagyunk, de már jelentkeznek e nehézségek... >>>

 

2006.03.27.
A megyéspüspök látogatása

Hétfőn délelőtt Dr. Konkoly István megyéspüspök úr városunkba utazott, hogy a helyszíni szemlével egybekötött tárgyaláson a templomfelújítás lehetőségeiről tájékozódjon. A megbeszélésen városunk vezetői, az egyházközség lelkipásztorai és világi elnöke vettek részt. A tanácskozás azzal az elhatározással zárult, hogy a tetőszerkezet rekonstrukcióját 2007 augusztusáig meg kell valósítani.

 

2006.03.24.
Sajtótájékoztató

Ma délelőtt Viniczay Tibor polgármester és Németh Zoltán plébános közös sajtótájékoztató keretében számolt be azokról a tervekről, amelyeket a templom felújítása érdekében szeretnének az elkövetkező időszakban megvalósítani.

Részletesen >>>

 

2006.03.19.
Tudósítás a rendkívüli Egyházközségi gyűlésről

Március 19-én délután 5 órától rendkívüli egyházközségi gyűlést tartottunk a plébánia tanácstermében. Az ülésen részt vett városunk polgármestere, Viniczay Tibor is.

Részletesen >>>

 

2006.03.15.
Egyházközösségi gyűlés

Soron kívül újból egyházközségi képviselői gyűlés lesz vasárnap délután 5 órától. Az összejövetel témája a templom tetőszerkezetének felújítása, illetve a lehetőségek számbavétele. Szerettel hívjuk képviselőinket a plébánia tanácstermében tartandó megbeszélésre.

 

2006.03.02.
Befejeződtek a tetőjavítási munkálatok

A legszükségesebb hibákat sikerült kijavítatni az erőteljesen megrongálódott templomtetőn. A torony közelében lévő mindkét oldalon nagyobb felületen, illetve a szentély feletti részen több helyen végezték el a legszükségesebb feladatokat. Néhány méteren a kúpcserepeket is pótolni kellett. A szakemberek véleménye szerint azonban a teljes felújítást már nem lehet sokáig halogatni, a vészharangot lehetőség szerint minden fórumon meg kell kongatni…

 

2006.02.22.
Jó ütemben haladnak a tetőjavítási munkálatok

Megfeszített tempóban dolgoznak az ácsok és a tetőfedők, hogy a bizonytalan időjárásban mihamarabb megszüntessék a tető beszakadásait. Hétfőn az észak-nyugati oldalon kezdték meg a helyreállítást, hisz itt volt legkritikusabb a helyzet. A torony körül körülbelül 30 négyzetméteren elvégezték a legszükségesebb feladatokat. Az eltört illetve elkorhadt tetőléceket kicserélték, a cserepeket újjal pótolták. Jelenleg a dél-keleti oldal szintén toronyhoz közel eső részén folynak a munkálatok. Eddig ott is sikerült pótolni 15 négyzetméter megrongálódott felületet. A gyors hibaelhárítás tehát örömre ad okot, bár a felületi kezelés csupán rövid távú megoldás. Az egyházközség tehát csak egy időre lélegezhet fel…

 

2006.02.20.
Tetőmunkálatok

Néhány kép a javításról.

 

 

2006.02.17.
Az ácsok elkezdik a javítást a tetőn

Hétfőn (2006. 02. 20.) reggel az ácsok elkezdik az égetően szükséges tetőjavításokat.

Az oldal tetejére ^

Kezdőlap | Információk | A plébánia | Közösségeink | Gondolatok | Társoldalak | Honlaptérkép