Aktuális hírek

2017. 02. 12.
Szentlélek-kurzus Szentgotthárdon

 

Ki a Szentlélek? Mit cselekszik velem? Milyen ajándékokat kapok tőle? Ilyen és hasonló kérdések foglalkoztatták azokat a személyeket, akik jelentkeztek a szentgotthárdi plébánia Kármel karizmatikus közössége által szervezett, február 10-12-ig tartó kurzusra.

A foglalkozásokat Beke Tünde Lídia, a ménfőcsanaki Szent Ignác Lelkiségi Iskola vezetője tartotta.

Pénteken este a szentmise után mind a huszonöt résztvevő megfogalmazta, hogy ő mit gondol a Szentlélekről, számára mit jelent ez az isteni személy.
A bevezető előadás fő gondolata így hangzott: Égj és világíts! A két felszólítás nagyon fontos egységre utal, hiszen így kerülhetjük el az önzést és a hiúságot.

A szombat reggeli szentmise után már behatóbban ismerkedtünk a harmadik isteni személlyel. Szentírási helyek szerint megkerestük a különböző elnevezéseit és szimbólumait. A Szentlélek viszi szívünkbe az örömhírt, ugyanis bemutatja nekünk az Atyát, segíti a bűn felismerését, a hit és a megtérés útjára vezet, lelki békével tölt el, közösségbe hív. A Lélek ajándékait, gyümölcseit és a karizmákat egyenként, teljes alapossággal megismertük. Ez az isteni személy bátorságot ad az evangélium hirdetéséhez, közösséget hoz létre, és a közösséggel evangelizál. Ezért a bátorságért és erőért imádkoztak a szolgáló testvérek a jelenlévőkért egyenként.

Vasárnap a szentmise után mindenki megoszthatta élményeit, tapasztalatait a közösséggel. Örömmel fogalmaztuk meg azt a többletet, amit ez a három nap adott lelki épülésben, tudatosságban. A közös dicsőítések, a kiscsoportban végzett, egymásért mondott kötetlen ima gyakorlása valamennyi résztvevő számára maradandó élmény.

Köszönetet mondunk Tonwéber Ágnesnek, a Kármel-közösség vezetőjének a körültekintő szervezésért, és Lőrincz Gábornak a lelkesítő dicsőítő szolgálatért.

 

Variné Trifusz Mária

 

2015. 06. 29.
Újmise

 

Hagyományosan Péter-Pál napkor a zsidai Jó Pásztor kápolnánál az abban az évben felszenteltek újmisét mutatnak be.

Így volt ez ezen a napon is. Hárman adták ránk újmisés áldásukat:
Böjti Balázs, Bihal Zoltán és az indiai származású, szalézi De Rossi Raja atyák.

Képek megtekinthetők a Fotóalbumban >>>

 

2015. 06. 27.
Maria Bild

 

Az immár szokásos Maria Bild-i gyalogos zarándoklatot az idén is megrendeztük.

A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa Brenner József atya volt. A misét a magyarországi Mária Rádió is rögzítette, és aznap este 6 órakor meg is hallgathattuk interneten, hiszen sajnos környékünkön máshogyan nem fogható.

Szentmise után a mogersdorfi plébánia vendégelte meg zarándokainkat.

Képek megtekinthetők a Fotóalbumban >>>

 

2015. 06. 22-26.
Hittantábor

 

Az idei évben ismételten megrendeztük hittantáborunkat.

36 gyermek jelentkezett, mi pedig igyekeztünk tartalmasan kitölteni az itt töltött öt napot. A gyerekek jól érezték magukat, ami köszönhető annak a négy középiskolásnak is, akik tevékenyen segítették táborunkat.

Képek megtekinthetők a Fotóalbumban >>>

 

 
2015. 06. 20.
Pap- és diakónusszentelés

 

Az idei évben Püspök úr 2 áldozópapot- illetve egy diakónust szentelt a szombathelyi Székesegyházban. Ami egyházközségünket érinti, hogy Takács Andrást szentelte diakónussá.

A jövő évi papszentelésre készülődve imádkozzunk Andrásért, hogy a jó Isten erősítse meg őt hivatásában és árassza ki rá bőséges kegyelmét!

Képek megtekinthetők a Fotóalbumban >>>

 

 
2015. 06. 14.
Bérmálás

 

Vasárnap délután 3 órakor dr. Veres András megyéspüspök úr 41 fiatalt részesített a keresztény nagykorúság szentségében.

Imádkozzunk értük, hogy életükkel jó tanúságot tudjanak tenni keresztény hitükről!

 

 
 
2015. 06. 07.
Úrnapja

 

Nagyon szép időben tarthattuk meg az idén is az úrnapi körmenetet. Hála Istennek, a hívek is szép számmal vettek részt a szentmisén ill. a körmeneten is. Sikerült sok szép virággal a sátrakat is feldíszíteni, méltó állomásai voltak a körmenetnek.

Pácz Gábor

Képek megtekinthetők a Fotóalbumban >>>

 

 
2015. 06. 06.
Kerületi hittanverseny - Körmend

 

Szombaton (június 6-án) a kerületi hittanversenyen vettünk részt Körmenden. Három csapattal képviseltette magán Plébániánk. Mindhárom csapat nagyon szépen szerepelve, továbbjutott az egyházmegyei döntőbe:

5. osztályosok: Sebestyén Virág

Lovenyák Martin

Németh Ruben

1. hely
Páli Hunor

Varju Csongor

2. hely
7-8. osztályosok: Dancsecs Domonkos

Szabó Gergő

Kropf Kevin

1. hely

Kép(ek) megtekinthetők a Fotóalbumban >>>

 

 
2015. 05. 30.
Elsőáldozás Rábakethelyen

 

Szentmise keretében 10 elsőáldozó fogadta az Úr Jézust először kis szívébe. Imádkozzunk értük, hogy a nyári iskolai szünet lelkesedésüket ne törje meg, szorgalmasan járjanak továbbra is szentmisére és legyen bennük vágy a szentáldozásra.

 

 
2015. 05. 25.
Pünkösdhétfő

 

Zarándok Egyesületünk szervezésében az idén is elgyalogoltunk a rönöki Szent Imre templomhoz. Emelte ennek a napnak a fényét, hogy Veres András püspök úr erre a napra és szintén ide hirdette meg a Pannon püspökök találkozóját. Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődött, melyen a házigazda püspökön kívül még több püspök, helynök illetve plébános vett részt.

A szentmise után a celldömölki Katolikus Iskola volt növendékei adtak kis műsort a szabadban. Ennek a mondanivalója az volt, hogy életünk folyamán állandóan falakat emelünk másokkal szemben. Jézussal együtt ezeket romboljuk le, és inkább szeretettel hidakat építsünk a másik ember felé.

Pácz Gábor

Képek megtekinthetők a Fotóalbumban >>>

 

 
2015. 05. 23.
Kirándulás Szombathelyre

 

A hittanos gyerekek közül az idén is jelentkeztek néhányan hittanversenyre. Közülük a lelkesebbekkel immáron másodszor voltunk kirándulni. A verseny idei témakörei: a megszentelt élet éve, szerzetesek és Szent Márton jubileumi év. Ezért szerzetesrendeket kerestünk fel és Szent Márton szombathelyi emlékhelyeit. Sok érdekeset láttunk és hallottunk.

Pácz Gábor

Képek megtekinthetők a Fotóalbumban >>>

 

 
2015. 05. 17.
Elsőáldozás Szentgotthárdon

 

Nagyon szép időben került sor az idén a harmadik osztályos gyermekek elsőáldozására. 44 gyermek tette tisztává szívecskéjét szombat délután, és vasárnap pedig szívükbe fogadhatták - életükben először, de bízzunk benne, hogy minél gyakrabban ezután - Jézust.

Imádkozzunk értük, hogy a kis lángocska nagy-nagy tűzzé tudjon növekedni - gyakori szentáldozásaik által is - szívükben!

Pácz Gábor

 

 
2015. 05. 14.
Elsőáldozók lelki napja Vasváron

 

Püspök atya meghirdette az idei évtől kezdve az elsőáldozók számára a közös lelki napot, Vasvárra. Egy autóbusznyian Plébániánkról is részt vettünk ezen, Plébános- illetve Káplán atya kíséretével. A gyermekek számára különböző programok voltak: ostyasütés, bábozás Kiss László atyával a Színházban, Angelico atya rajzos tanítása a templomban. A napot szabadtéri püspöki szentmise zárta le a Szentkútnál. Nagyon jól sikerült ez a nap, ezt mutatja a részt vevő gyerekek nagy száma is (több, mint 1.200 gyerek), másrészt az is, hogy gyermekeink úgy jöttek haza, hogy "másnap is menjünk Vasvárra!"

Pácz Gábor

Képek megtekinthetők a Fotóalbumban >>>

 

 
2015. 05. 09.
Imazarándoklat Szentgotthárdért

 

Immár harmadszor hirdettük meg zarándoklatunkat Szentgotthárdért. 2013. és 2014. októbere után az idén május 9-ére tettük.

Az elmúlt két alkalomtól eltérően az idei ökumenikus zarándoklat volt. Imádkozva végigjártuk városunk minden templomát, beleértve a református és evangélikus templomokat is.

Képek megtekinthetők a Fotóalbumban >>>

 

 
 
2015. 05. 03.
Anyák napja

 

A délelőtti 1/2 9-es szentmisében ünnepeltük az édesanyákat, anyákat. Általános iskolásaink kis műsorával tettük széppé ezt az ünnepet.

Pácz Gábor

Kép(ek) megtekinthetők a Fotóalbumban >>>

 

 
2015. 05. 01.
Egyházmegyei Zarándoklat Andocson

 

Évek óta aktív részvételünkkel kapcsolódunk az Egyházmegye zarándoknapjába. Így volt ez az idén is: Andocsra zarándokoltunk.
Hála Istennek sokan meghallották a Püspök atya hívó szavát, és valóban egy nagy-nagy közösségként vehettünk részt az erre a napra szervezett programokon. Jó volt látni, hogy milyen sokan vagyunk Egyházmegyénkben.

Pácz Gábor

Képek megtekinthetők a Fotóalbumban >>>

 

2015. 04. 12.
Isteni Irgalmasság vasárnapja

 

Délután szentóra keretében, az Oltáriszentség előtt imádkoztunk Jézushoz, az irgalmasság Atyjához.

Képek megtekinthetők a Fotóalbumban >>>

 

 
2015. 01. 18.
Nemzeti Imanap

 

Bekapcsolódtunk a hazánkért, nemzetünkért végzett imába mi is, itt Szentgotthárdon. A kitett Oltáriszentség előtt könyörögtünk az Úrhoz, hogy mentse ki Nemzetünket az erkölcsi romlásból és Isten országát építsük nap mint nap.

Képek megtekinthetők a Fotóalbumban >>>

 

 
2015. 03. 22.
Húsvéti gyóntatás

 

Szentgotthárd

március 25-26-27.

17-18 óráig

március 30-31.

17-19 óráig

április 1.

17-19 óráig

Farkasfa

március 24.

16-18 óráig

Rábafüzes

március 26.

15:30-16:00 óráig + szentmise

Rábatótfalu

március 27.

15:30-16:30 óráig

Zsida

március 28.

15:00-15:30 óráig

Máriaújfalu

március 28.

16:30-17:00 óráig

 

 

Korábbi hírek a Hírarchívumban>>> olvashatók.

 

 

Az oldal tetejére ^

Kezdőlap | Információk | A plébánia | Közösségeink | Gondolatok | Társoldalak | Honlaptérkép