a

Hirdetések

 

2019. január 13.
Vízkereszt, Urunk megkeresztelkedése

 

A SZENTMISÉK RENDJE A HÉTEN:

I. 14.
hétfő

I. 15.
kedd

I. 16.
szerda

I. 17.
csütörtök

I. 18.
péntek

I. 19.
szombat

I. 20.
vasárnap

Szentgotthárd

-
18:00
dicsőítés

18:00

17:00
(18:00
előadás)

18:00

(17:00
imaóra)
18:00

18:00

8:30
10:00
16:30
szlovén
19:00
I. ökumené

Rábakethely

    7:00

7:00

6:45

 

10:00

Rábafüzes

       

 

 

11:15

Rábatótfalu

     

 

 

 

9:00

Zsida

     

 

 

13:00

 

Máriaújfalu

 

 

 

 

 

14:00

 

Farkasfa

     

 

 

 

7:30

 

1.

Kérjük azokat a kedves jegyespárokat, akik ebben a naptári évben kívánnak Plébániánk templomaiban házasságot kötni, február 3-val bezárólag jelezzék szándékukat a sekrestyékben vagy a plébánián!

2.

2019. január 1-vel a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia határozata értelmében megváltozott a stóladíjszabás. Ebből tulajdonképpen a napi szinten előforduló tétel az énekes szentmisék stólája, mely kereken 3000 Ft-ra emelkedett.

3.

Az idei Ökumenikus Imanyolcad a Keresztények Egységéért január 20. Vasárnap este 19 órával veszi kezdetét templomunkban, igét hirdet: evangélikus lelkészasszony. Hétfőn 19 órakor a református templomban a katolikus lelkipásztor, kedden 19 órakor az evangélikus gyülekezeti teremben a református lelkészasszony.

4.

Január 14. hétfőn este 18 órakor dicsőítő imaóra a téli kápolnában.

5.

Január 16. szerdán este 18 órakor kerül sor a Keresztény Szerda Esték következő alkalmára  a Refectoriumban, meghívott előadó Pete Polgár Máté atya, a könyvbemutatón alkalom nyílik Máté atya könyveinek megvásárlására is.

6.

Január 18. péntek Nemzeti Imanap, az esti szentmise előtt, 17 órától imaórát tartunk.

7.

Január 27. vasárnap 16 órai kezdettel mutatják be a szentgotthárdi Színházban Merkli Ferenc atya Mindszenti-darabját, az előadás ingyenes, szeretettel hívjuk a kedves testvéreket.

”0.21Övezzük fel tehát derekunkat hittel és a jó cselekedetek gyakorlásával, és az evangélium vezetésével járjuk az ő útjait, hogy méltók legyünk meglátni azt, aki országába hívott minket. Ám ha országának sátrában akarunk lakni, hacsak jó cselekedetekkel nem igyekszünk, soha oda el nem jutunk. De kérdezzük meg az Urat a próféta szavaival: "Uram, ki lakhat a te sátorodban, vagy ki pihenhet meg szent hegyeden?" (Zsolt 14, 1). Erre a kérdésre, testvéreim, halljuk az Úr feleletét, amint megmutatja nekünk a sátorába vezető utat, mondván: "Aki szennyfolt nélkül jár és az igazságot cselekszi; aki igazat szól szívében, aki nem követ el álnokságot nyelvével; aki embertársának nem tesz rosszat, és ellene gyalázkodó beszédet nem tűr" (Zsolt 14, 2-3); aki a gonosz ördögöt, ha az valamire rá akarja venni, tanácsával együtt a szívéből száműzi, semmibe veszi, sátáni gondolatait még keletkezésükben megragadja és Krisztushoz csapja; akik félik az Urat, és ezért erényes életük miatt fel nem fuvalkodnak, hanem tudva, hogy a bennük levő jó tulajdonságok nem tőlük, hanem az Úrtól erednek.„
 

Szent Benedek atyánk regulájából 0.21-29

 

2019. január 6.
Vízkereszt, Urunk megjelenése

 

A SZENTMISÉK RENDJE A HÉTEN:

I. 7.
hétfő

I. 8.
kedd

I. 9.
szerda

I. 10.
csütörtök

I. 11.
péntek

I. 12.
szombat

I. 13.
vasárnap

Szentgotthárd

11:00

14:00

14:00

 

14:00

18:00

8:30
10:00

Rábakethely

    7:00

7:00

6:45

 

9:00

Rábafüzes

     

14:00

 

 

10:00

Rábatótfalu

     

 

 

17:00

 

Zsida

     

 

 

14:00

 

Máriaújfalu

 

 

 

 

 

15:30

 

Farkasfa

     

 

 

 

7:30

 

1.

Kérjük azokat a kedves jegyespárokat, akik ebben a naptári évben kívánnak Plébániánk templomaiban házasságot kötni, február 3-val bezárólag jelezzék szándékukat a sekrestyékben vagy a plébánián!

2.

2019. január 1-vel a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia határozata értelmében megváltozott a stóladíjszabás. Ebből tulajdonképpen a napi szinten előforduló tétel az énekes szentmisék stólája, mely kereken 3000 Ft-ra emelkedett.

3.

Az idei Ökumenikus Imanyolcad a Keresztények Egységéért január 20. Vasárnap este 19 órával veszi kezdetét templomunkban, igét hirdet: Zsuzsanna Nagytiszteletű Asszony.

4.

Január 16. szerdán este 18 órakor kerül sor a Keresztény Szerda Esték következő alkalmára  a Refectoriumban, meghívott előadó Pete Polgár Máté atya, a könyvbemutatón alkalom nyílik Máté atya könyveinek megvásárlására is.

5.

Január 27. vasárnap 16 órai kezdettel mutatják be a szentgotthárdi Színházban Merkli Ferenc atya Mindszenti-darabját, az előadás ingyenes, szeretettel hívjuk a kedves testvéreket.

”0.8Keljünk föl tehát végre valahára a Szentírás serkentő szavára: "Itt az óra, hogy felébredjünk az álomból", (Róm 13, 11). Nyissuk meg szemünket a megistenítő fénynek, és megdöbbent füllel halljuk, mire int bennünket a minden nap felénk kiáltó isteni szózat: "Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek szíveteket!" (Zsolt 94, 8) És ismét: "Akinek füle van a hallásra, hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak!" (Jel 2, 7) És mit mond? "Jöjjetek fiaim, hallgassatok rám! Az Úr félelmére tanítalak titeket." (Zsolt 33, 12). "Siessetek, míg tiétek az élet világossága, hogy a halál sötétsége meg ne lepjen benneteket!" (Jn 12, 35). Ezeket kiáltja oda az Úr a népsokaságnak, amikor keresi munkását, majd így folytatja: "Ki az az ember, aki életet óhajt és jó napokat kíván látni?" Ha ennek hallatára azt feleled: "Én", akkor Isten ezt mondja neked: Ha igazi és örök életet akarsz, "tiltsd el a nyelvedet a gonosztól, és ajkad ne szóljon csalárdságot, fordulj el a gonosztól és tedd a jót! Keresd a békét és járj utána!" (Zsolt 33, 14-15). 0.18 Ha ezt megteszitek, szemem rajtatok lesz, és fülem meghallja könyörgéseteket.„
 

Szent Benedek atyánk regulájából 0.8-18

 

2018. december 23.
Szent Család  vasárnapja

 

A SZENTMISÉK RENDJE A HÉTEN:

XII. 31.
hétfő

I. 1.
kedd

I. 2.
szerda

I. 3.
csütörtök

I. 4.
péntek

I. 5.
szombat

I. 6.
vasárnap

Szentgotthárd

18:00

8:30
10:00

18:00

18:00

18:00

18:00

8:30
10:00

Rábakethely

18:00

10:00

 

 

 

 

9:00

Rábafüzes

 

11:30

 

 

 

 

10:15

Rábatótfalu

 

9:00

 

 

 

17:00

 

Zsida

 

 

 

 

 

14:00

 

Máriaújfalu

 

 

 

 

 

15:30

 

Farkasfa

 

7:30

 

 

 

 

7:30

 

Minden kedves testvérünknek sikerekben gazdag, áldott, békés, reményeiket beteljesítő Új Évet kívánunk a Plébánia és annak minden munkatársa nevében!

„0.1Hallgasd meg, ó fiam, a mester parancsait, és hajlítsd hozzá szíved figyelmesen, fogadd a jóságos atya intéseit készségesen és tettekkel teljesítsd, hogy 0.2visszatérj az engedelmesség fáradságos munkájával ahhoz, akitől elszakadtál az engedetlenség tunyasága által. 0.3Hozzád intézem most tehát szavaimat, aki lemondasz saját akaratodról, és az engedelmességnek hatalmas és hírneves fegyverzetét veszed magadra, hogy Krisztus Urunknak, az igaz Királynak harcosa légy. 0.4Először is: bármi jóba kezdesz, igen állhatatos imádsággal kérjed, hogy ő vigye azt végbe, 0.5hogy ő, aki bennünket már fiai sorába méltóztatott számítani, ne legyen kénytelen valaha is szomorkodni rossz tetteink miatt.”

 

Szent Benedek atyánk regulájából

 

2018. december 23.
Advent 4. vasárnapja

 

A SZENTMISÉK RENDJE A HÉTEN:

XII. 24.
hétfő

XII. 25.
kedd

XII. 26.
szerda

XII. 27.
csütörtök

XII. 28.
péntek

XII. 29.
szombat

XII. 30.
vasárnap

Szentgotthárd

24:00

8:30
10:00

8:30
10:00

18:00

 

18:00

8:30
10:00

Rábakethely

24:00

10:00

10:00

 

 

 

 

Rábafüzes

6:00
22:00

11:30

 

 

 

 

 

Rábatótfalu

 

9:00

 

 

 

 

 

Zsida

 

 

 

 

 

 

 

Máriaújfalu

 

 

9:00

 

 

 

 

Farkasfa

 

7:30

7:30

 

 

 

 

 

1.

Szeretettel kérjük a kedves testvéreket, hogy a világba születő szép szeretet ünnepén, nyissuk meg a szívünket egymás felé, s a szeretet bőkezűségével támogassuk templomunk megújulási munkálatait! Isten fizesse meg a testvérek nagyvonalú, gondoskodó szeretetét!

2.

Sajnálattal közöljük a kedves testvérekkel, hogy jelentkező, vállalkozó kedvű gyermekek híján az elmúlt években megszokott, a színházban megrendezett karácsonyi misztériumjáték elmarad.

Minden kedves testvérünknek kegyelmekben gazdag, áldott, békés szent Karácsonyt kívánunk a Plébánia és annak minden munkatársa nevében!

„Az embereknek nem ugyanazt jelentik a csillagaik. Akik úton járnak, azoknak vezetőül szolgálnak a csillagok. Másoknak nem egyebek csöppnyi kis fényeknél. Ismét mások számára problémák…….. A csillagok viszont mind-mind hallgatnak.
De neked olyan csillagaid lesznek, amilyenek senki másnak. (...) Mert én ott lakom majd valamelyiken, és ott nevetek majd valamelyiken: ha éjszakánként fölnézel az égre, olyan lesz számodra, mintha minden csillag nevetne. Neked, egyedül neked, olyan csillagaid lesznek, amik nevetni tudnak! (...) S ha majd megvigasztalódtál (mert végül is mindig megvigasztalódik az ember), örülni fogsz neki, hogy megismerkedtél velem. Mindig is a barátom leszel. Nem tudom (...), nem azért vannak-e kivilágítva a csillagok, hogy egy napon mindenki megtalálhassa a magáét.”

 

Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg

 

2018. december 16.
Advent 3. vasárnapja

 

A SZENTMISÉK RENDJE A HÉTEN:

XII. 17.
hétfő
XII. 18.
kedd
XII. 19.
szerda
XII. 20.
csütörtök
XII. 21.
péntek
XII. 22.
szombat
XII. 23.
vasárnap

Szentgotthárd

6:00

(16 - 18
gyóntatás)
6:00

(16 - 18
gyóntatás)

6:00
(16 - 18
gyóntatás)
18:00
dicsőítés

6:00

(16 - 18
gyóntatás)

6:00

(16 - 18
gyóntatás)

6:00

(16 - 18
gyóntatás)
18:00

8:30
10:00

(16 - 18
gyóntatás)

Rábakethely

- -

6:00

6:00

6:00

6:00

-

Rábafüzes

   

 

 

 

 

-

Rábatótfalu

 

 

 

 

 

 

-

Zsida

 

 

 

    -

 

Máriaújfalu

 

 

 

    -  

Farkasfa

 

 

 

 

 

 

7:30

Reformtus templom

 

 

 

 

18:00
Ökumené

 

 

 

1.

A rorate szentmisék után szeretettel várom a jelentkezőket a plébánián egy reggeli kávéra és süteményre. Az Élő Víz mellé kihelyezett lapon lehet az egyes napokra iratkozni baráti köröknek, családoknak, akik szívesen innák velem – nálam a reggeli kávéjukat. Ha kellemetlennek érzik a névvel ellátott jelentkezést, csak X-vel jelöljék a tabellában, hogy az adott reggel már foglalt. Buzdítom a kedves testvéreket: iratkozzatok, gyertek el, beszélgessünk, ismerjük meg jobban egymást a „Kávézz velem!” program részeseként!

2.

Adventi Ökumené a református templomban: 18:00 II. Este, koncertet ad: dr. Juhász Sándor gondnok úr.

3.

Kérjük a testvéreket, hogy a hirdetéseket figyelemmel kísérve a hét napjaira hétfőtől vasárnapig 16:00-18:00 meghirdetett gyóntatási lehetőséggel éljünk, tegyük tisztába közös ügyeinket!

4.

Szeretettel hívjuk a testvéreket szombat estére, az esti szentmisét folytatólagosan követő karácsonyi hangversenyre, melyen Schultz Jennyfer szólista és Balatoni Sándor orgonaművész működnek közre.

5.

Szeretettel kérjük a kedves testvéreket, hogy a világba születő szép szeretet ünnepén, nyissuk meg a szívünket egymás felé, s a szeretet bőkezűségével támogassuk templomunk megújulási munkálatait! Isten fizesse meg a testvérek nagyvonalú, gondoskodó szeretetét!

6.

December 19-én 18 órától a téli kápolnában dicsőítéssel csatlakozunk a "Te vagy Egyházmegyénk Ura" szombathelyi alkalomhoz.

„Te pillanatnyilag nem vagy számomra más, mint egy ugyanolyan kisfiú, mint a többi száz- meg százezer. És szükségem sincs rád. Ahogyan neked sincs énrám. Számodra én is csak ugyanolyan róka vagyok, mint a többi száz- meg százezer. De ha megszelídítesz, szükségünk lesz egymásra. Egyetlen leszel számomra a világon. És én is egyetlen leszek a te számodra...”
 

Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg

 

2018. december 9.
Advent 2. vasárnapja

 

A SZENTMISÉK RENDJE A HÉTEN:

XII. 10.
hétfő
XII. 11.
kedd
XII. 12.
szerda
XII. 13.
csütörtök
XII. 14.
péntek
XII. 15.
szombat
XII. 16.
vasárnap

Szentgotthárd

6:00 6:00

6:00

6:00

6:00

6:00
18:00

8:30
10:00

Rábakethely

- 6:00

6:00

18:00
Fatima

6:00

6:00

-

Rábafüzes

   

 

 

 

 

-

Rábatótfalu

 

 

 

 

 

 

szlovén mise

Zsida

 

 

 

     

 

Máriaújfalu

 

 

 

    18:00
püspöki mise
 

Farkasfa

 

 

 

 

 

 

7:30

Reformtus templom

 

 

 

 

18:00
Ökumené

 

 

 

1.

November 13-án megkezdődött téli Fatimák december 13 este 18 órával Rábakethelyen folytatódnak, ide várjuk a plébánia népét!

2.

Kérjük a kedves testvéreket, már most kezdjék meg a sekrestyékben telefonszámmal és lakcímmel az iratkozást azok, akik szeretnék, ha plébániánk gyermekei betlehemeznének náluk. December 15-én, mivel munkanap, kérjük, délutáni időpontot válasszanak.

3.

A rorate szentmisék után szeretettel várom a jelentkezőket a plébánián egy reggeli kávéra és süteményre. Az Élő Víz mellé kihelyezett lapon lehet az egyes napokra iratkozni baráti köröknek, családoknak, akik szívesen innák velem – nálam a reggeli kávéjukat. Ha kellemetlennek érzik a névvel ellátott jelentkezést, csak X-vel jelöljék a tabellában, hogy az adott reggel már foglalt. Buzdítom a kedves testvéreket: iratkozzatok, gyertek el, beszélgessünk, ismerjük meg jobban egymást a „Kávézz velem!” program részeseként!

4.

Adventi Ökumené a református templomban: 18:00 II. Este – igét hirdet: Zsuzsa nagytiszteletű asszony, koncertet ad: Czikora István László operaénekes.

5.

December 12-én 17 órától a színházban Gottfried atya, 18:30-tól a Refectoriumban Orsós Zoltán atya ad elő.

6.

December 15-én 18-kor püspöki szentmise lesz Márián, majd gyalogos zarándoklat Kethelyre, ahonnan 20 órakor indulunk tovább a Brenner kápolnához és az emlékkereszthez.

„Ha megszelídítesz, megfényesednék tőle az életem. Lépések neszét hallanám, amely az összes többi lépés neszétől különböznék. A többi lépés arra késztet, hogy a föld alá bújjak. A tiéd, mint valami muzsika, előcsalna a lyukamból.”
 

Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg

 

2018. december 2.
Advent 1. vasárnapja

 

A SZENTMISÉK RENDJE A HÉTEN:

XII. 3.
hétfő
XII. 4.
kedd
XII. 5.
szerda
XII. 6.
csütörtök
XII. 7.
péntek
XII. 8.
szombat
XII. 9.
vasárnap

Szentgotthárd

6:00
(18:00
dicsőítés)
6:00

6:00

6:00

6:00

6:00
18:00

8:30
10:00

Rábakethely

- 6:00

6:00

6:00

6:00

6:00
17:00

-

Rábafüzes

   

 

 

 

 

10:15

Rábatótfalu

 

 

 

 

 

 

9:00

Zsida

 

 

 

    14:00

 

Máriaújfalu

 

 

 

    15:30  

Farkasfa

 

 

 

 

 

 

7:30

Reformtus templom

 

 

 

 

18:00
Ökumené

 

 

 

1.

November 13-án megkezdődött téli Fatimák december 13 este 18 órával Rábakethelyen folytatódnak, ide várjuk a plébánia népét!

2.

Kérjük a kedves testvéreket, már most kezdjék meg a sekrestyékben telefonszámmal és lakcímmel az iratkozást azok, akik szeretnék, ha plébániánk gyermekei betlehemeznének náluk. December 1-én és 15-én, mivel munkanapok, kérjük, délutáni időpontot válasszanak, 8-án egész napra lehet iratkozni.

3.

Vasárnappal Advent I. Vasárnapjával megkezdődik a karácsonyi készület, az Úrjövet ideje, így templomunkban hétköznap és szombat reggelenként 6 órától kezdődnek majd a hagyományos hajnali roráte-szentmisék. A szentmisék után szeretettel várom a jelentkezőket a plébánián egy reggeli kávéra és süteményre. Az Élő Víz mellé kihelyezett lapon lehet az egyes napokra iratkozni baráti köröknek, családoknak, akik szívesen innák velem – nálam a reggeli kávéjukat. Ha kellemetlennek érzik a névvel ellátott jelentkezést, csak X-vel jelöljék a tabellában, hogy az adott reggel már foglalt. Buzdítom a kedves testvéreket: iratkozzatok, gyertek el, beszélgessünk, ismerjük meg jobban egymást a „Kávézz velem!” program részeseként!

4.

December 3-án, hétfőn este 18 órakor dicsőítő imaóra.

5.

Adventi Ökumené a református templomban: 18:00 I. Este – igét hirdet: Gottfried atya, gitáron közreműködik Zsuzsa Nagytiszteletű Asszony, orgonán közreműködik Gottfried atya

6.

December 15-én 18-kor püspöki szentmise lesz Márián, majd gyalogos zarándoklat Kethelyre, ahonnan 20 órakor indulunk tovább a Brenner kápolnához és az emlékkereszthez.

„Akár egy házról van szó, akár a csillagokról, akár a sivatagról: ami széppé teszi őket, az láthatatlan.”
 

Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg

 

Korábbi hirdetések megtekintése >>>