a

Hirdetések

 

2019. június 30.
Évközi 13. vasárnap

 

A SZENTMISÉK RENDJE A HÉTEN:

VII. 1.
hétfő

VII. 2.
kedd

VII. 3.
szerda

VII. 4.
csütörtök

VII. 5.
péntek

VII. 6.
szombat

VII. 7.
vasárnap

Szentgotthárd

8:30
19:00
19:00  

18:30
szentség-imádás

19:00

19:00

19:00

8:30
10:00

Rábakethely

    16:00 7:00  

 

10:00

Rábafüzes

 

 

 

 

   

11:30

Rábatótfalu

   

 

 

17:30

 

11:30

Zsida

17:30

 

 

 

 

16:00  

Máriaújfalu

 

 

 

17:30

  17:30  

Farkasfa

8:00

Jó Pásztor kápolna

 

 

 

 

16:00

   

 

1.

Mai perselyadományainkat a Szentatya szándékára ajánljuk fel. A pápa világméretű karitatív munkájához járulhatunk hozzá bőkezű anyagi javainkkal.

2.

Kedden este 7 órakor ünnepélyes gyászmisét mutatunk be a plébániatemplomban András atya lelki üdvéért. Ide várjuk a vidéki híveket is. A szentmise után ún. libera-szertartást, halotti litániát is elvégezzük imádkozva örök boldogságáért. A szentmise előtt gyónási lehetőség lesz.

3.

Szerdán du. 4 órakor lesz +Takács András atya koncelebrációs, püspöki gyászmiséje a rábakethelyi templomban. A temetés a szentmise után lesz a rábakethelyi temetőben. A szentmise előtt ¼ 4 órától kérjük plébániánk minden rózsafűzér társulati tagját, hogy a szentmise előtt a dicsőséges rózsafűzért imádkozzuk az ő vezetésükkel.

4.

Minden csütörtökön az esti szentmise előtt ½ 7 órakor szentségimádást tartunk a plébániatemplomban.

5.

Hétfőn nagy létszámmal megkezdődik plébániánk hittantábora. Hétfőn reggel ½ 9 órakor tábornyitó szentmise lesz, melyet a jó táborért, és plébániánk gyermekeiért, fiataljaiért ajánljunk fel. A plébánia és az önkormányzat is támogatja anyagilag az egy hetes rendezvényünket. A szervezők már sok előkészítő munkát elvégeztek. Hétfőn reggel ½ 9 órakor a plébániatemplomban lesz a tábornyitó szentmise, a tábor hálaadó szentmiséje pedig pénteken du. 4 órakor lesz a zsidai Jó Pásztor kápolnánál. E két szentmisére várjuk a híveket.

6.

Sarlós Boldogasszony napján, július 2-án a gyermekre vágyók, jegyesek, házasságra készülők, fiatal házasok megáldása lesz a Szombathelyi Székesegyházban. Ez a nap egyházmegyénk főtemplomának búcsúnapja is.

7.

Július 5-e és 7-e között lesz a Házaspárok lelkigyakorlata Szombathelyen, a Martineum Felnőttképző Akadémián. A lelkigyakorlatot vezeti: Óra Krisztián atya.

8.

Július 20-án lesz zarándoklatunk Máriazellbe, szép számban imádkozunk ősi kegyhelyünkön. Örülünk az eddigi jelentkezéseknek. Betegség miatt történt visszamondás, 2 szabad hely van a buszon.

9.

Július 21-én, a vasárnapi szentmisék után lesz közlekedési eszközeink, járműveink megáldása. Szent Kristóf közbenjárását is kérjük a közlekedőkre.

10.

Július 28-án – Szent Anna és Joakim, Jézus nagyszülei emléknapjához kapcsolódva – lesz a nagyszülők megáldása. Imádkozzunk együtt e szép ünnepen. Ez a nap a farkasfai templom búcsúnapja is!

 

***

 

2019. május 5.
Húsvét 3. vasárnapja

 

A SZENTMISÉK RENDJE A HÉTEN:

V. 6.
hétfő

V. 7.
kedd

V. 8.
szerda

V. 9.
csütörtök

V. 10.
péntek

V. 11.
szombat

V. 12.
vasárnap

Szentgotthárd

18:00
dicsőítő szentség-imádás

19:00 19:00

18:30
szentség-imádás

19:00

19:00

19:00

8:30
10:00

Rábakethely

 

7:00

7:00 7:00 7:00

 

10:00

Rábafüzes

 

 

 

 

   

11:30

Rábatótfalu

 

14:15
gyászmise

 

 

 

 

11:30

Zsida

 

 

 

 

 

16:00  

Máriaújfalu

 

 

 

 

  17:30  

Farkasfa

 

 

 

 

   

8:00

 

1.

Ma Húsvét III. vasárnapja, Anyák Napja van.

2.

Hétfőn papi továbbképzésen veszünk részt Szombathelyen. Este 6 órakor a Kármel közösség tart dicsőítő imaórát a plébániatemplom kápolnájában.

3.

Jövő vasárnap Húsvét IV. vasárnapja lesz. Ez a nap a papi hivatások világnapja is. Imádkozzunk kispapjainkért; és plébániánk fiataljaiért is, hogy akit az Úr erre szán, meghallja papságra hívó szavát!

4.

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak a híveknek, akik az egyházmegyei zarándoklaton részt vettek, illetve a szervezés különféle feladataiban részt vállaltak. Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy a mi plébániánk területén volt ez az egyházmegyei ünnepség. Bízunk abban, hogy a kb. 2000 zarándok elvitte magával a szentgotthárdiak buzgóságának hírét. Köszönet azoknak, akik a rábakethelyi templomot is virágokkal díszítették, így a délutáni szentségimádásra a templomot megtöltő hívek a helynök úr vezetésével szép körülmények között imádkozhattak.

5.

Ma, május hónap első vasárnapján délután 2 órakor litánia és rózsafüzér titokcsere lesz a rábakethelyi templomunkban.

6.

Soós János kántor-karnagy úr május 14-én, kedden este 8 órakor koncertet ad a Szombathelyi Székesegyházban. Tiszteljük meg minél többen azzal, hogy részt veszünk a koncertjén. A jó Isten áldása kísérje zenei munkásságát!

7.

A plébánia hittantábora július 1-je és 5-e között kerül megrendezésre. Hívjuk és várjuk az általános iskolás gyermekeket. Rövidesen tájékoztatást adunk a programokról.

8.

Május 12-én Rábakethelyen lesz elsőáldozás, május  25-én a plébániatemplomban pedig a megyéspüspök úr bérmálja meg fiataljainkat. A gotthárdi elsőáldozás időpontjáról egyeztetünk a szülőkkel a mai szentmise után. A bérmálkozóknak pénteken a szokott időben lesz oktatás.

9.

Május 12-én 18 órai, és 19-én 18.30 órai kezdettel lesz filmvetítés Ferenc pápáról a Csákányi László Moziban. Várunk mindenkit.

10.

Május 16-ra a plébános úr összehívja a plébániai tanácsadó testület ülését. A meghívókat átvehetik a testületi tagok. Az összejövetel a plébániatemplomi szentmisével veszi kezdetét este 7 órakor.

11.

Örömmel közöljük, hogy a restaurálás munkálatai nagy lendületet vettek az elmúlt héten. Helynök úr és plébános úr aláírták a szerződéseket, folyamatosan épülnek az állványok. Hétfőn már a falak lábazati restaurálása folytatódik, egy hét múlva a festőművészek is érkeznek, hogy tovább szépüljön plébániatemplomunk.

 

2019. április 28.
Húsvét 2. vasárnapja - Irgalmasság vasárnapja

 

A SZENTMISÉK RENDJE A HÉTEN:

IV. 29.
hétfő

IV. 30.
kedd

V. 1.
szerda

V. 2.
csütörtök

V. 3.
péntek

V. 4.
szombat

V. 5.
vasárnap

Szentgotthárd

19:00

19:00 Egyház-megyei zarándok-nap

19:00

19:00

19:00

8:30
10:00

Rábakethely

7:00

7:00

7:00 7:00 7:00

 

10:00

Rábafüzes

 

 

 

 

   

11:30

Rábatótfalu

 

 

 

 

 

 

11:30

Zsida

 

 

 

 

 

16:00  

Máriaújfalu

 

 

 

 

  17:30  

Farkasfa

 

 

 

 

   

8:00

 

1.

Április 28-án, Irgalmasság vasárnap délután 15:00 órakor imaóra a templomban, ezt követően 16:00 órakor a Városi Színházban Eperjes Károly tanúságtétele keresztény hitéről.

2.

Május elsején Egyházmegyénk a Brenner - kápolnához vezeti éves közös zarándoklatát. Részletes program: lásd a plakátokat!

3.

Május elsejétől minden este, az esti szentmisékhez csatoltan májusi litániát éneklünk.

4.

Május 5-én (jövő vasárnap) Anyák napja alkalmából a fél 9-kor kezdődő szentmisében köszöntjük az édesanyákat, nagymamákat.

5.

A Ferenc pápáról készült legújabb filmet ("Ferenc pápa - Egy hiteles ember" címmel) májusban két vasárnap is vetíti a szentgotthárdi "Csákányi László" Mozi: május 12-én és 19-én.

„Lehet-e ennél nagyszerűbb hogy kegyelmet talál a rossz,
félelmet old a szeretet, s új életet szül a halál.

 Kérünk, teremtő Istenünk, vigadva Húsvét ünnepén,
ne ártson nekünk a halál, védd meg örökre népedet.

Jézus, dicsőség teneked, halált legyőzve tündökölsz,
Atyádnak és a Léleknek  most és örökre tisztelet.”

 (Húsvéti Laudes himnusza)

 

2019. április 21.
Húsvétvasárnap

 

A SZENTMISÉK RENDJE A HÉTEN:

IV. 22.
hétfő

IV. 23.
kedd

IV. 24.
szerda

IV. 25.
csütörtök

IV. 26.
péntek

IV. 27.
szombat

IV. 28.
vasárnap

Szentgotthárd

8:30

 

19:00

19:00
Az atyák búcsú-miséje

19:00

19:00

8:30
10:00

Rábakethely

10:00

 

     

 

10:00

Rábafüzes

 

 

 

 

   

11:30

Rábatótfalu

11:00
Sömenek atya

 

 

 

 

 

11:30

Zsida

8:30

 

 

 

 

16:00  

Máriaújfalu

7:00

 

 

 

  17:30  

Farkasfa

 

 

 

 

   

8:00

 

1.

Ferenc atya és Gottfried atya közös búcsúmiséjére a Fényes Hét csütörtökén,
25-én este 19 órakor kerül sor a Gotthárdi Nagytemplomban.

2.

A gotthárdi plébániára Gottfried atya költözéséhez továbbra is dobozokat és újságpapírt szeretettel várunk és fogadunk, távollétünk esetén kérjük azokat a filagóriába letenni.

3.

Csütörtökön 9 órára, valamint pénteken 9 órára szeretettel hívunk és várunk asszonyokat a gotthárdi plébániára a darabszintű csomagoláshoz és dobozoláshoz, szombaton 9 órára pedig takarításhoz kérünk segítséget, hogy Imre és Csaba atyákat tiszta környezet fogadhassa.

És fölzúgnak a hamuszín egek,
hajnalfele a ravensbrücki fák.
És megérzik a fényt a gyökerek.
És szél támad. És fölzeng a világ.

Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszűnhetett dobogni szíve –
Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die
.”

 

(Pilinszky János: Harmadnapon)

 

2019. április 14.
Virágvasárnap

 

A SZENTMISÉK RENDJE A HÉTEN:

IV. 15.
hétfő

IV. 16.
kedd

IV. 17.
szerda

IV. 18.
csütörtök

IV. 19.
péntek

IV. 20.
szombat

IV. 21.
vasárnap

Szentgotthárd

18:00
gyóntatás

19:00

18:00 gyóntatás

19:00

17:00
e.a. szính.
18:00
gyóntatás
19:00

19:00
Utolsó vacsora miséje

16:15 keresztút
17:00
szertartások

20:00
Vigília

7:00
8:30
10:00
Hétfő: 8:30

Rábakethely

 

 

7:00

19:00
Utolsó vacsora miséje

14:15 keresztút
15:00
szertartások

 

9:00
Hétfő:
7:00

Rábafüzes

 

 

 

 

18:00 keresztút

 

10:30

Rábatótfalu

 

 

 

 

 

16:30
ételszentelés

-
Hétfő:
11:00
(Sömenek atya)

Zsida

 

 

 

 

 

 

-
Hétfő:
8:30

Máriaújfalu

 

 

 

 

15:00
keresztút

 

-
Hétfő:
7:00

Farkasfa

 

 

 

 

 

16:30
ételszentelés

7:30

 

1.

A héten hétfőn, kedden és szerdán az esti szentmisék előtt 18 órától gyónási lehetőséget biztosítunk.

2.

Gottfried atya előadása a színházban szerdán este 17 órakor! Hívunk és várunk mindenkit!

3.

Csütörtökön volt Körmenden az esperesi kerület hittanversenye, hittanosaink jól szerepeltek, tovább jutottak: 6. osztályból: Katona Karolina, Láng Anna és Offner Noémi. 7. osztályból: Hollósi Ádám és Simon Kata. Tovább jutottak a május 18-i kőszegi döntőbe. Gratulálunk nekik!

4.

Az utolsó vacsora emlékmiséje Nagycsütörtökön:

Szentgotthárdon és Rábakethelyen 19:00 órakor.

5.

Keresztútjárás Nagypénteken:

Rábakethelyen 14:15-kor;
Máriaújfaluban 15:00-kor;
Szentgotthárdon 16:15-kor;
Rábafüzesen 18:00-kor.

Nagypénteki liturgia:

Rábakethelyen 15:00-kor;
Szentgotthárdon 17:00-kor.

6.

Húsvét Vigíliai szentmise: csak Szentgotthárdon 20:00-kor.

7.

Húsvétvasárnapi szentmisék:

Szentgotthárdon: 7:00, 8:30, 10:00-kor;
Farkasfán 7:30-kor;
Rábakethelyen 9:00-kor;
Rábafüzesen 10:30-kor.

Húsvéthétfői szentmisék:

Rábakethelyen 7:00-kor;
Máriaújfaluban 7:00-kor;
Szentgotthárdon 8:30-kor;
Zsidán 8:30-kor;
Rábatótfaluban 11:00-kor (Sömenek atya).

„Áldott ez az éjszaka,
mely ma szerte az egész világon a Krisztusban hívőket a világ tévelygéseitől
és a bűnök homályától elválasztván
a kegyelemnek átadja és a szentek közösségébe kapcsolja őket.
Áldott éj,
a halál bilincsét ekkor törte szét Krisztus,
és az alvilág mélyéről mint győző tért vissza.
Mert semmit sem érne földi életünk, ha a megváltás ránk nem árad.
Ó, milyen csodálatra méltó atyai jóságod hozzánk!.”

 

2019. április 7.
Nagyböjt 5. vasárnapja

 

A SZENTMISÉK RENDJE A HÉTEN:

IV. 8.
hétfő

IV. 9.
kedd

IV. 10.
szerda

IV. 11.
csütörtök

IV. 12.
péntek

IV. 13.
szombat

IV. 14.
vasárnap

Szentgotthárd

18:00
dicsőítés

19:00

18:00
Fábry Kornél
19:00
19:45
Jegyes-kurzus I.

19:00
18:00
Böjti e. III. evang.

18:15 keresztút
19:00

19:00

8:30
10:00

Rábakethely

 

 

7:00

7:00

6:45
15:00 keresztút

 

9:00

Rábafüzes

 

 

 

 

18:00 keresztút

19:30
Fatimai mise és körmenet

10:30

Rábatótfalu

 

 

 

 

 

 

11:30

Zsida

 

 

 

 

 

16:00

 

Máriaújfalu

 

 

 

 

15:00
keresztút

17:30

 

Farkasfa

 

 

 

 

18:00
Keresztút, gyóntatás

 

7:30

 

1.

A héten hétfőn délelőtt a plébániahivatal zárva tart.

2.

Nagyböjt péntekjein, hagyományainknak és böjti időnek megfelelően 15 órakor Rábakethelyen – jó idő esetén – a kálvárián és Máriaújfaluban a templomban, 18:15 Szentgotthárdon a nagytemplomban, 18 órakor Rábafüzesen a templomban keresztutat járunk, szeretettel hívjuk és várjuk a kedves testvéreket!

3.

Hétfőn este 18:00 órakor dicsőítő imaórát tart a Kármel Katolikus Karizmatikus Közösség Szentgotthárdon, a téli kápolnában.

4.

Készülünk az Eucharisztikus Kongresszusra!

A "Keresztény szerda esték" keretében dr. Fábry Kornél atya, a Nemzetközi Eucharistikus Kongresszus Általános Titkárságának főtitkára 2019. április 10-én, szerdán 18:00 órai kezdettel "NEK 2020." címmel tart előadást a Városi Színházban.

Szeretettel várunk mindenkit! A belépés díjtalan!

5.

A szerda esti 19 órai szentmisére hívjuk plébániánk jegyespárjait I. találkozóra és jegyesoktatásra a szentmisét követően.

6.

A héten szombaton rendezzük utolsó téli Fatimánkat, szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket gyertyával – mécsessel 19:30-ra Füzesre!

„3.7Tehát mindnyájan mindenben kövessék a Regulát, mint tanítójukat, és attól senki vakmerően el ne térjen. Senki ne kövesse saját szíve akaratát, és ne is merészeljen arcátlanul vagy éppen a monostoron kívül elöljárójával szembeszállni. Ha pedig valaki mégis megtenné ezt, a Regula által előírt büntetéssel sújtsák. De maga az elöljáró is mindent istenfélelemmel és a Regula megtartásával tegyen, hiszen nagyon jól tudja, hogy minden ítéletéről Istennek, a legigazibb bírónak ad majd számot.”

Szent Benedek Atyánk Regulájából 3.7-11.

 

2019. március 31.
Nagyböjt 4. vasárnapja

 

A SZENTMISÉK RENDJE A HÉTEN:

IV. 1.
hétfő

IV. 2.
kedd

IV. 3.
szerda

IV. 4.
csütörtök

IV. 5.
péntek

IV. 6.
szombat

IV. 7.
vasárnap

Szentgotthárd

-

15:00
gyóntatás szani
19:00

15:00
mise
szani
19:00

14:00
18:00
szentség-imádás imaszándék
19:00
18:00
Böjti e. II. evang.

17:00
gyóntatás
18:15 keresztút

19:00

17:00
gyóntatás

19:00
(betegek szentsége)

Délelőtt: gyóntatás
8:30
10:00

Rábakethely

    7:00
13:30
7:00

6:45
15:00 keresztút

 

 

Rábafüzes

       

18:00 keresztút

   

Rábatótfalu

 

 

 

 

 

15:00
Sömenek atya

 

Zsida

     

 

 

   

Máriaújfalu

 

 

 

 

15:00
keresztút

   

Farkasfa

     

 

 

  7:30

 

1.

A héten hétfőn és kedden délelőtt a plébániahivatal zárva tart.

2.

Nagyböjt péntekjein, hagyományainknak és böjti időnek megfelelően 15 órakor Rábakethelyen – jó idő esetén – a kálvárián és Máriaújfaluban a templomban, 18:15 Szentgotthárdon a nagytemplomban, 18 órakor Rábafüzesen a templomban keresztutat járunk, szeretettel hívjuk és várjuk a kedves testvéreket!

3.

A héten péntek – szombat – vasárnap rendezzük plébániánk nagyböjti triduumát, meghívott lelkigyakorlat-vezetőnk Henczel Szabolcs szanyi plébános atya lesz. Péntek – szombaton 17 órától, vasárnap a misék alatt gyóntatunk. Szombaton este lehetőség nyílik a betegek szentsége kollektív felvételére.

4.

Csütörtökön a szentségimádást az imadobozban összegyűlt szándékokért ajánljuk fel.

„3.1Valahányszor valami fontos tennivaló fordul elő, hívja egybe az elöljáró az egész közösséget, és adja elő maga, hogy miről van szó. És miután meghallgatta a testvérek tanácsát, mérlegelje magában, s amit hasznosabbnak ítél, azt cselekedje. Azért mondjuk, hogy mindnyájukat hívja meg a tanácsra, mivel gyakran a fiatalabbnak nyilatkoztatja ki az Úr azt, ami jobb. A testvérek pedig adjanak alázatosan, teljes alárendeltséggel tanácsot, nézetüket pedig makacsul védeni ne merészeljék, és inkább az elöljáró ítélete legyen a döntő, úgyhogy amit ő üdvösebbnek ítél, annak mindnyájan engedelmeskedjenek. De ahogy tanítványokhoz illik, hogy szót fogadjanak mesterüknek, úgy az is illő, hogy ő megfontoltan és igazságosan rendezzen el mindent.”

Szent Benedek Atyánk Regulájából 3.1-7.

 

2019. március 24.
Nagyböjt 3. vasárnapja

 

A SZENTMISÉK RENDJE A HÉTEN:

III. 25.
hétfő

III. 26.
kedd

III. 27.
szerda

III. 28.
csütörtök

III. 29.
péntek

III. 30.
szombat

III. 31.
vasárnap

Szentgotthárd

17:00
dicsőítő szentség-imádás
18:00

11:00
18:00
előadás refekt.

14:00
18:00
előadás szính.

18:00
18:00
Böjti esték. evang.

17:15 keresztút
18:00

18:00

8:30
10:00

Rábakethely

    7:00 7:00

6:45
15:00 keresztút

 

9:00

Rábafüzes

       

18:00 keresztút

  10:30

Rábatótfalu

 

 

 

 

 

 

10:00

Zsida

     

 

 

15:00  

Máriaújfalu

 

 

 

 

15:00
keresztút

16:30  

Farkasfa

     

 

 

  7:30

 

1.

A héten hétfőn Gyümöcsoltó Boldogasszony főünnepe van. Az esti szentmise előtt 17 órától dicsőítő szentségimádást tartunk.

2.

Kedden délelőtt a plébániahivatal zárva tart.

3.

A Keresztény szerda esték sorozat következő előadására március 26-án, kedden, este 6 órától kerül sor a refektóriumban, dr. Pápai Lajos ny. győri megyéspüspök XII. Piusz és a zsidók címmel tart előadást.

4.

Gottfried atya következő előadására március 27-én, szerdán, délután 5 órai kezdettel kerül sor a színházban, „Aki a rejtekben is lát” – leleplezve, meztelenül címmel a böjti fegyelemről valamint a hozzá kapcsolódó szokásokról.

5.

Nagyböjt péntekjein, hagyományainknak és böjti időnek megfelelően 15 órakor Rábakethelyen – jó idő esetén – a kálvárián, 17:15 Szentgotthárdon a nagytemplomban, 18 órakor Rábafüzesen a templomban keresztutat járunk, szeretettel hívjuk és várjuk a kedves testvéreket!

6.

Gottfried atya nagyböjti gondolatait a Szombathelyi Egyházmegye honlapjának >>>videótárában<<< tekinthetik meg az érdeklődök.

„Mindenekelőtt el ne hanyagolja a reábízott lelkek üdvét vagy azt kicsinek ne tartsa, mert túlságosan sok a gondja a mulandó és esendő és földi dolgokra, hanem mindig gondolja meg, hogy a lelkek vezetését vállalta, s róluk számot is kell majd adnia. És hogy a csekély vagyont ne hozza fel esetleg mentségül, emlékezzék meg mindig az Írásról: "Keressétek először az Isten országát és annak igazságát, és mindezek hozzáadatnak nektek" (Mt 6, 33). És másutt: "Semmi sem hiányzik azoknak, kik félik őt" (Zsolt 33, 10). És tudja meg, hogy aki a lelkek vezetését vállalta magára, az készüljön is a számadásra. Bármilyen nagy számmal vannak is testvérek gondviselésére bízva, legyen szilárdan meggyőződve, hogy az ítélet napján mindezekről a lelkekről számot kell adnia az Úrnak, s azon felül mindenesetre a saját lelkéről is. Így, míg pásztorként állandóan félnie kell a jövendő vizsgálattól a rábízott juhok miatt, míg aggódik a másokról való számadás miatt, a magáéról is gondoskodik. Midőn intéseivel mások javításán munkálkodik, maga is megtisztul a vétkektől.”

Szent Benedek Atyánk Regulájából 2.33-40.

 

2019. március 17.
Nagyböjt 2. vasárnapja

 

A SZENTMISÉK RENDJE A HÉTEN:

III. 18.
hétfő

III. 19.
kedd

III. 20.
szerda

III. 21.
csütörtök

III. 22.
péntek

III. 23.
szombat

III. 24.
vasárnap

Szentgotthárd

-

18:00

18:00

18:00

17:15 keresztút
18:00

LELKI NAP

8:30
10:00

Rábakethely

    7:00 7:00

6:45
15:00 keresztút

 

9:00

Rábafüzes

       

18:00 keresztút

  10:30

Rábatótfalu

     

10:00
mise, szentség-imádás
15:00
litánia

 

  11:00

Zsida

     

 

 

   

Máriaújfalu

 

 

 

 

 

   

Farkasfa

     

 

 

  7:30

 

1.

A héten hétfőn délelőtt a plébániahivatal zárva tart.

2.

Nagyböjt péntekjein, hagyományainknak és böjti időnek megfelelően 15 órakor Rábakethelyen – jó idő esetén – a kálvárián, 17:15 Szentgotthárdon a nagytemplomban, 18 órakor Rábafüzesen a templomban keresztutat járunk, szeretettel hívjuk és várjuk a kedves testvéreket!

3.

A Keresztény szerda esték sorozat következő előadására március 26-án, kedden, este 6 órától kerül sor a refektóriumban, dr. Pápai Lajos ny. győri megyéspüspök XII. Piusz és a zsidók címmel tart előadást.

4.

Gottfried atya következő előadására március 27-én, szerdán, délután 5 órai kezdettel kerül sor a színházban, „Aki a rejtekben is lát” – leleplezve, meztelenül címmel a böjti fegyelemről valamint a hozzá kapcsolódó szokásokról.

5.

Plébániánk lelki napját március 23. szombaton szervezzük délelőtt 10 órától. Egész napos programra számítsunk, részletek a plakátokon és a kihelyezett, elvihető szórólapokon olvashatók.

A Lelki Nap programja:

10:00 - zsolozsma
11:00 - dicsőítés, gyóntatás
12:30 - ebéd
14:00 - szentségimádás, gyóntatás
15:30 - keresztút
18:00 - szentmise a Brenner-kápolnában

 

2019. március 10.
Nagyböjt 1. vasárnapja

 

A SZENTMISÉK RENDJE A HÉTEN:

III. 11.
hétfő

III. 12.
kedd

III. 13.
szerda

III. 14.
csütörtök

III. 15.
péntek

III. 16.
szombat

III. 17.
vasárnap

Szentgotthárd

-

18:00

18:00

17:00 szentség-imádás ima-szándékokért
18:00

17:15 keresztút
18:00

18:00

8:30
10:00
16:30 szlovén

Rábakethely

    9:30

7:00

6:45
15:00 keresztút

 

10:00

Rábafüzes

       

10:00
15:00
18:00 keresztút

  11:30

Rábatótfalu

    18:00
Fatimai körmenettel

 

 

  9:00

Zsida

     

 

 

14:00  

Máriaújfalu

 

 

 

 

 

16:30  

Farkasfa

     

 

 

  7:30

 

1.

A héten hétfőn és kedden délelőtt a plébániahivatal zárva tart.

2.

A héten kedden a plébániahivatal, a szokott délelőtti rend helyett, délután három órától az esti mise előtti templomnyitásig, azaz fél hatig nyitva tart.

3.

Nagyböjt péntekjein, hagyományainknak és böjti időnek megfelelően 15 órakor Rábakethelyen – jó idő esetén – a kálvárián, 17:15 Szentgotthárdon a nagytemplomban, 18 órakor Rábafüzesen a templomban keresztutat járunk, szeretettel hívjuk és várjuk a kedves testvéreket!

4.

A Keresztény szerda esték sorozat következő előadására március 26-án, kedden, este 6 órától kerül sor a refektóriumban, dr. Pápai Lajos ny. győri megyéspüspök XII. Piusz és a zsidók címmel tart előadást.

5.

Gottfried atya következő előadására március 27-én, szerdán, délután 5 órai kezdettel kerül sor a színházban, „Aki a rejtekben is lát” – leleplezve, meztelenül címmel a böjti fegyelemről valamint a hozzá kapcsolódó szokásokról.

6.

Plébániánk lelki napját március 23. szombaton szervezzük délelőtt 10 órától. Egész napos programra számítsunk, részletek a plakátokon és a kihelyezett, elvihető szórólapokon olvashatók.

2.30Az apát mindenkor gondoljon arra, hogy mi ő, és hogy minek nevezik, és tudja meg, hogy akire többet bíztak, attól többet is kívánnak. Tudja, hogy milyen nehéz és terhes föladatot vállalt magára: a lelkek irányítását és sokféle emberek szokásainak szolgálatát. Az egyiket ugyanis gyengédséggel, a másikat dorgálással, a harmadikat rábeszéléssel vezesse. Mindenkihez sajátos jelleme és értelmessége szerint alkalmazkodjék, hogy ne csak a rábízott nyájnak ne vallja kárát, de a jó nyájnak gyarapodásán is örvendhessék.

 Szent Benedek Atyánk Regulájából 2.30-32.

 

2019. március 3.
Évközi 8. vasárnap

 

A SZENTMISÉK RENDJE A HÉTEN:

III. 4.
hétfő

III. 5.
kedd

III. 6.
szerda

III. 7.
csütörtök

III. 8.
péntek

III. 9.
szombat

III. 10.
vasárnap

Szentgotthárd

-

14:00
18:00

18:00

17:00 szentség-imádás
18:00

17:15 keresztút
18:00

18:00

8:30
10:00

Rábakethely

    9:30

7:00

6:45
15:00 keresztút

 

10:00

Rábafüzes

       

18:00 keresztút

  11:30

Rábatótfalu

     

 

 

  11:00

Zsida

     

 

 

14:00  

Máriaújfalu

 

 

 

 

 

16:30  

Farkasfa

     

 

 

  7:30

 

1.

A héten hétfőn és szerdán, azaz hamvazószerdán, a nagyböjt első napján a plébániahivatal zárva tart.

2.

A héten csütörtökön a plébániahivatal, a szokott délelőtti rend mellett, délután három órától az esti mise előtti templomnyitásig, azaz fél hatig nyitva tart.

3.

Nagyböjt péntekjein, hagyományainknak és böjti időnek megfelelően 15 órakor Rábakethelyen – jó idő esetén – a kálvárián, 17:15 Szentgotthárdon a nagytemplomban, 18 órakor Rábafüzesen a templomban keresztutat járunk, szeretettel hívjuk és várjuk a kedves testvéreket!

2.23Tanításában pedig az elöljáró mindenben tartsa meg az Apostolnak a példáját, amennyiben azt mondja: "Ints, kérj, feddj" (2 Tim 4, 2). Vagyis: mindig az időnek megfelelően majd ijesszen, majd gyöngéd legyen; mutassa a mester keménységét és az atya jóságát; azaz arra figyelmeztetjük, hogy a fegyelmetleneket és nyughatatlanokat keményen intse meg, - az engedelmeseket pedig, továbbá a szelídeket és türelmeseket kérje, hogy még jobban haladjanak előre, - a hanyagokat és a parancsok megvetőit végül feddje és büntesse meg. Ne nézze el a vétkesek hibáit, hanem amennyire bírja, mindjárt keletkezésükben gyökerestül irtsa ki. Mindig emlékezzék Hélinek, a silói papnak veszedelmes sorsára. A tisztelettudó és értelmes lelkeket első- és másodízben szóval figyelmeztesse. A gonoszokat ellenben és a megátalkodottakat, a kevélyeket és engedetleneket mindjárt a bűn keletkezésekor vesszőzéssel vagy más testi büntetéssel fenyítse meg, hiszen ismeri az Írást: "A balgát a szó meg nem javítja" (Péld 29, 19). És másutt: "Vesszővel verd meg fiaidat, és megszabadítod lelkét a haláltól!" (Péld 23, 14).

Szent Benedek Atyánk Regulájából 2.23-29.

 

2019. február 24.
Évközi 7. vasárnap

 

A SZENTMISÉK RENDJE A HÉTEN:

II. 25.
hétfő

II. 26.
kedd

II. 27.
szerda

II. 28.
csütörtök

III. 1.
péntek

III. 2.
szombat

III. 3.
vasárnap

Szentgotthárd

17:00
dicsőítés
18:00

14:00

14:00
?18:00?

17:00 szentség-imádás
18:00

18:00

18:00

8:30
10:00

Rábakethely

     

 

 

 

 

Rábafüzes

       

 

   

Rábatótfalu

     

 

 

   

Zsida

     

 

 

   

Máriaújfalu

 

 

 

 

 

   

Farkasfa

     

 

 

   

 

1.

Február 24. vasárnap Rábakethelyen délután 14-17 óráig egyházi adó szedés lesz, délután 17 órakor egyházközségi gyűlés.

2.

A mostani hétvégén a katolikus iskolák javára gyűjtünk.

3.

Február 25. hétfőn 17 órától dicsőítő imaórát tartunk az esti szentmise előtt.

4.

Február 27. szerdán 18 órakor Gottfried atya előadása a Színházban.

5.

Március 1. elsőpéntek, a szentmise alatt gyónási lehetőséget biztosítunk.

2.11 Amikor tehát valaki az apát nevét elvállalja, annak kettős tanítással kell vezetnie tanítványait: 2.12 azaz mindazt, ami jó és szent, inkább tetteivel mutassa meg, mint szóval: úgyhogy fogékony lelkű tanítványainak szóval adja elő az Úr parancsait, a keményszívűeknek és együgyűbbeknek pedig tetteivel mutassa az isteni törvényeket. 2.13 Amit pedig azokkal ellenkezőnek jelent ki tanítványai előtt, tetteivel jelezze, hogy olyat nem szabad tenni, hogy "míg másokat oktat, maga elvetésre méltó ne legyen" (1 Kor 9,27). 2.14 Nehogy egyszer majd neki, vétkesnek ezt mondja az Isten: "Miért hirdeted te igazságaimat, s veszed szájadra szövetségemet? Hiszen gyűlölted a fegyelmet, és szavaimat félredobtad magadtól!" (Zsolt 49, 16-17). 2.15 És: "Ki testvéred szemében megláttad a szálkát, a tiedben nem vetted észre a gerendát" (Mt 7, 3). 2.16 Ne legyen személyválogató a monostorban. 2.17 Egyiket a másiknál ne szeresse jobban, csak akkor, ha valakit a jó cselekedetekben vagy az engedelmességben jobbnak talál.

2.18 A szabad szülőktől származottat ne tegye elébe a rabszolgasorból megtérőnek, hacsak valami ésszerű ok nem forog fenn. 2.19 De ha az apát az igazságosságnak megfelelően ezt tartaná jónak, járjon el így az egyesek sorrendjére vonatkozóan; különben pedig ki-ki saját helyét tartsa meg, 2.20 mivel akár rabszolga, akár szabad valaki, Krisztusban mindnyájan egyek vagyunk, és egy Úr alatt ugyanannak a katonáskodásnak és rabszolgaságnak terhét viseljük, "mert nincs személyválogatás Istennél" (Róm 2, 11). 2.21 Ő csak akkor tesz különbséget közöttünk, ha jó cselekedetekben másoknál jobbnak és alázatosabbnak talál. 2.22 Egyforma legyen tehát benne a szeretet mindenki iránt, s mindenkit érdeme szerint ugyan azon fegyelem alatt tartson.

Szent Benedek Atyánk Regulájából 2.11-22.

 

2019. február 17.
Évközi 6. vasárnap

 

A SZENTMISÉK RENDJE A HÉTEN:

II. 18.
hétfő

II. 19.
kedd

II. 20.
szerda

II. 21.
csütörtök

II. 22.
péntek

II. 23.
szombat

II. 24.
vasárnap

Szentgotthárd

18:00

-

18:00

17:00 szentség-imádás imaszán-dékokért
18:00

18:00

18:00

8:30
10:00

Rábakethely

     

 

 

 

 

Rábafüzes

       

 

   

Rábatótfalu

     

 

 

   

Zsida

     

 

 

   

Máriaújfalu

 

 

 

 

 

   

Farkasfa

     

 

 

   

 

1.

Február 17. vasárnap délután fél 5-kor szlovén nyelvű szentmise lesz a szentgotthárdi templomunkban.

2.

Máriaújfaluban most vasárnap délután 14-16-ig lesz egyházi adó szedés,
Rábakethelyen jövő vasárnap délután 14-17 óráig.

3.

A Plébánia Hivatalban minden nap 10:00-12:30-ig van lehetőség az egyházi adó befizetésére.

4.

Február 21. csütörtökön az összegyűlt imaszándékokért ajánljuk fel a 17 órakor kezdődő szentségimádást.

5.

Örömmel hirdetjük a kedves testvéreknek Erdő Péter bíborosunk nyilatkozatát:

 

Nagy örömmel értesültünk róla, hogy Ferenc pápa jóváhagyta azt a határozatot, amely megállapítja, hogy Isten Szolgája, Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek, Magyarország prímása hősies fokban gyakorolta a keresztény erényeket.

 Ezentúl tehát hivatalosan is tiszteletreméltónak nevezhetjük őt. Fontos lépés ez a boldoggá avatás felé, hiszen most már az imameghallgatások és csodák felülvizsgálata kezdődik. Ennek pozitív eredménye megmutathatja, hogy Mindszenty bíboros személyére nemcsak úgy tekinthetünk, mint példaképünkre, hanem hathatós közbenjárásával támogatni is tud minket.

 Hosszú évtizedek imádsága és munkája után különös kegyelem számunkra Egyházunk legfőbb hatóságának elismerése. Ezért hálás köszönetet mondunk a Szentatyának és tovább folytatjuk imádságunkat, hogy tiszteletreméltó elődünket, aki minden szenvedést vállalva, rettenthetetlen hűséggel szerette Istent, Egyházunkat és népünket, mielőbb a boldogok sorában ünnepelhessük.

 

Róma, 2019. február 13.

 

+ Erdő Péter

bíboros, esztergom-budapesti érsek,

Magyarország prímása

(forrás: https://katolikus.hu)

 

2019. február 10.
Évközi 5. vasárnap

 

A SZENTMISÉK RENDJE A HÉTEN:

II. 11.
hétfő

II. 12.
kedd

II. 13.
szerda

II. 14.
csütörtök

II. 15.
péntek

II. 16.
szombat

II. 17.
vasárnap

Szentgotthárd

17:00
dicsőítés

18:00

18:00

18:00
előadás Refektórium

-

17:00 szentség-imádás
18:00

18:00

18:00

8:30
10:00
16:30
szlovén

Rábakethely

15:00

 

 

 

 

 

 

Rábafüzes

       

 

   

Rábatótfalu

  15:00  

 

 

   

Zsida

     

 

 

   

Máriaújfalu

 

 

 

 

 

   

Farkasfa

     

 

 

   

 

1.

Február 11. hétfő a Lourdes-i Szűzanya emléknapja, szeretettel várjuk a Lourdes-i Szűzanyát tisztelőket az esti szentmisére, s kérjük, gyertyát hozzanak magukkal.

2.

Január 11. hétfőn, az esti szentmise előtt, 17:00 órától dicsőítő imaórát vezet a Kármel Közösség.

3.

A "Keresztény szerda esték" keretében február 13-án 18 órai kezdettel dr. Zágorhidi Czigány Balázs "A domonkos rend Magyarországon" címmel tart előadást a Refektóriumban.

”2.1… aki méltó arra, hogy az élen álljon, mindig tartsa emlékezetében, hogy minek nevezik, és az elöljáró nevének tettekkel feleljen meg. Hisszük ugyanis, hogy Krisztus helyettese, mivel az ő egyik nevével szólítjuk meg az Apostol szavai szerint: "Megkaptátok a gyermekké fogadás Lelkét, akiben azt kiáltjuk: Abba, Atyánk!" (Róm 8, 15). Éppen azért semmit se tanítson, rendeljen vagy parancsoljon, ami az Úr törvénye ellen van, hanem parancsa és tanítása az isteni igazság kovászaként áradjon szét a tanítványok szívében. Mindig gondoljon arra, hogy mindkét dolog, mind az ő tanítása, mind tanítványai engedelmessége szigorú vizsgálat tárgya lesz az Isten félelmetes ítélete során. Tudja meg azt is az elöljáró, hogy a pásztor hibájának róják fel, ha a Gazda bármily tekintetben kelleténél kevesebb hasznot talál juhaiban. De épp úgy áll az is, hogy ha nyughatatlan és engedetlen nyájára a pásztor egész gondosságával ügyelt, és minden gondját a bűnös tetteik megjavítására fordította: az ilyen pásztor az Úr ítéletében megkapja fölmentését, és elmondhatja az Úrnak a prófétával: "Igazságodat nem rejtettem el szívemben, igazmondásodról és üdvösségedről szólottam, ők pedig megvetve megvetettek engem" (Zsolt 39, 11 és Iz 1, 2). Akkor aztán a gondossága iránt engedetlen juhoknak meglesz büntetésük…... „
 

Szent Benedek atyánk regulájából 2.01-10

 

2019. február 3.
Évközi 4. vasárnap

 

A SZENTMISÉK RENDJE A HÉTEN:

II. 4.
hétfő

II. 5.
kedd

II. 6.
szerda

II. 7.
csütörtök

II. 8.
péntek

II. 9.
szombat

II. 10.
vasárnap

Szentgotthárd

18:00

-

18:00

17:00 szentség-imádás
18:00

18:00

18:00

8:30
10:00

Rábakethely

 

 

 

 

 

 

 

Rábafüzes

       

 

   

Rábatótfalu

     

 

 

   

Zsida

     

 

 

   

Máriaújfalu

 

 

 

 

 

   

Farkasfa

     

 

 

   

 

1.

Február 2. Urunk bemutatása, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe, a hétvégi szentmisék végén Balázs-áldásban részesülhetnek a kedves hívek.

2.

Kedden a Plébánia Hivatal zárva tart,
szerdai napon délután
2 óra és fél 5 között lesz félfogadás.

”0.45Fel kell tehát állítanunk az Úr szolgálatának iskoláját. Reméljük, hogy ebben az intézményben semmi kemény vagy nehéz dolgot nem rendelünk el. Ha mégis a méltányosság úgy kívánná, hogy valamit kissé szigorúbban rendeljünk el a hibák kiirtására és a szeretet megőrzésére, azért ne riadj vissza, ne fuss el mindjárt az üdvösség útjáról, melynek kezdete szűk és szoros. De ha a szerzeteséletben és a hitben előrehaladunk, akkor majd szárnyaló szívvel és a szeretet elmondhatatlan édességével sietünk előre az Isten parancsainak útján. Így az ő vezetése alól magunkat soha ki nem vonva, mindhalálig állhatatosan megmaradunk tanítása mellett a monostorban, és béketűrésünkkel részt veszünk Krisztus szenvedéseiben, hogy aztán országának is méltó részesei lehessünk. Amen.„
 

Szent Benedek atyánk regulájából 0.45-50

 

2019. január 27.
Évközi 3. vasárnap

 

A SZENTMISÉK RENDJE A HÉTEN:

I. 28.
hétfő

I. 29.
kedd

I. 30.
szerda

I. 31.
csütörtök

II. 1.
péntek

II. 2.
szombat

II. 3.
vasárnap

Szentgotthárd

17:00
dicsőítő szentség-imádás
18:00

18:00

-

17:00 szentség-imádás
18:00

14:00

18:00

8:30
10:00

Rábakethely

 

 

 

 

 

 

 

Rábafüzes

       

 

   

Rábatótfalu

     

 

 

   

Zsida

     

 

 

   

Máriaújfalu

 

 

 

 

 

   

Farkasfa

     

 

 

   

 

1.

Kérjük azokat a kedves jegyespárokat, akik ebben a naptári évben kívánnak Plébániánk templomaiban házasságot kötni, február 3-val bezárólag - tehát még a héten - jelezzék szándékukat a sekrestyékben vagy a plébánián!

2.

Január 28. hétfőn az esti szentmise előtt, 17:00 órától dicsőítő szentségimádást vezet a Kármel Közösség.

3.

Hétfőn és kedden 10-13 óráig egyházi adó befizetésére lesz lehetőség a plébánián.

4.

Szerdán a plébánia hivatal zárva.

5.

A "Keresztény szerda esték" keretében február 13-án 18 órai kezdettel dr. Zágorhidi Czigány Balázs "A domonkos rend Magyarországon" címmel tart előadást a Refektóriumban.

”0.39Miután tehát megkérdeztük az Urat, testvéreim, sátorának lakója felől, hallottuk, mit kíván attól, aki ott akar lakni. De bárcsak teljesíthetnénk az ott lakó kötelességeit! Elő kell tehát készítenünk testünket és lelkünket a parancsok iránti szent engedelmességben a harcra. És mivel ezt természetünk magában nem tudja megtenni, kérjük az Urat, hogy adja meg nekünk kegyelmének segítségét. Ha a pokol büntetése elől menekülve el akarunk jutni az örök életre, akkor most, míg van időnk, míg e testben élünk, és mindezeket még ebben a földi életben teljesíthetjük, siessünk és csak azt tegyük, ami örökre a javunkra válik. (Ez 33, 11).„
 

Szent Benedek atyánk regulájából 0.39-44

 

2019. január 20.
Évközi 2. vasárnap

 

A SZENTMISÉK RENDJE A HÉTEN:

I. 21.
hétfő

I. 22.
kedd

I. 23.
szerda

I. 24.
csütörtök

I. 25.
péntek

I. 26.
szombat

I. 27.
vasárnap

Szentgotthárd

-
(19:00
II. Ökumené Ref.)

-
(19:00
III. Ökumené Ev.)

18:00

17:00 szentség-imádás
18:00

18:00

18:00

8:30
10:00
(16:00
Színház)

Rábakethely

 

 

7:00

 

 

 

 

Rábafüzes

       

 

   

Rábatótfalu

     

 

 

   

Zsida

     

 

 

   

Máriaújfalu

 

 

 

 

 

   

Farkasfa

     

 

 

   

 

1.

Kérjük azokat a kedves jegyespárokat, akik ebben a naptári évben kívánnak Plébániánk templomaiban házasságot kötni, február 3-val bezárólag jelezzék szándékukat a sekrestyékben vagy a plébánián!

2.

Az idei Ökumenikus Imanyolcad a Keresztények Egységéért január 20. Vasárnap este 19 órával veszi kezdetét templomunkban, igét hirdet: evangélikus lelkészasszony. Hétfőn 19 órakor a református templomban a katolikus lelkipásztor, kedden 19 órakor az evangélikus gyülekezeti teremben a református lelkészasszony.

3.

Január 24. csütörtök 17 órától az összegyűlt imaszándékokért ajánljuk fel a szentségimádási órát.

4.

Január 27. vasárnap 16 órai kezdettel mutatják be a szentgotthárdi Színházban Merkli Ferenc atya Mindszenti-darabját, az előadás ingyenes, szeretettel hívjuk a kedves testvéreket.

”0.30 "Ne nekünk, ne Uram, ne nekünk, hanem nevednek adj dicsőséget" (Zsolt 113, 9), amint Pál apostol a maga igehirdetéséből semmit sem tulajdonított önmagának, hanem így szólt: "Isten kegyelméből vagyok az, ami vagyok" (1 Kor 15, 10). És azt is mondja: "Aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék" (2 Kor 10, 7). Ezért mondja az Úr az Evangéliumban: "Aki hallja szavaimat és megteszi azokat, a bölcs emberhez hasonlítom, ki házát kősziklára építette. Jöttek az áradások, a szelek fújtak, és nekirontottak annak a háznak, de az nem dőlt össze, hiszen kőszikla volt az alapja" (Mt 7, 33-34). Így fejezi be az Úr, és várja is, hogy ezekre a szent intelmeire naponként tetteinkkel feleljünk. Azért, hogy bűneinket megjavíthassuk, meghosszabbítja életünk napjait, hiszen az Apostol is azt mondja: "Nem tudod-e, hogy az Isten türelme töredelemre vezet téged?" (Róm 2, 4). Azt mondja ugyanis a jóságos Úr: "Nem akarom a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen!" (Ez 33, 11).„
 

Szent Benedek atyánk regulájából 0.30-38

 

2019. január 13.
Vízkereszt, Urunk megkeresztelkedése

 

A SZENTMISÉK RENDJE A HÉTEN:

I. 14.
hétfő

I. 15.
kedd

I. 16.
szerda

I. 17.
csütörtök

I. 18.
péntek

I. 19.
szombat

I. 20.
vasárnap

Szentgotthárd

-
18:00
dicsőítés

18:00

17:00
(18:00
előadás)

18:00

(17:00
imaóra)
18:00

18:00

8:30
10:00
16:30
szlovén
19:00
I. ökumené

Rábakethely

 

 

7:00

7:00

6:45

 

10:00

Rábafüzes

       

 

 

11:15

Rábatótfalu

     

 

 

 

9:00

Zsida

     

 

 

13:00

 

Máriaújfalu

 

 

 

 

 

14:00

 

Farkasfa

     

 

 

 

7:30

 

1.

Kérjük azokat a kedves jegyespárokat, akik ebben a naptári évben kívánnak Plébániánk templomaiban házasságot kötni, február 3-val bezárólag jelezzék szándékukat a sekrestyékben vagy a plébánián!

2.

2019. január 1-vel a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia határozata értelmében megváltozott a stóladíjszabás. Ebből tulajdonképpen a napi szinten előforduló tétel az énekes szentmisék stólája, mely kereken 3000 Ft-ra emelkedett.

3.

Az idei Ökumenikus Imanyolcad a Keresztények Egységéért január 20. Vasárnap este 19 órával veszi kezdetét templomunkban, igét hirdet: evangélikus lelkészasszony. Hétfőn 19 órakor a református templomban a katolikus lelkipásztor, kedden 19 órakor az evangélikus gyülekezeti teremben a református lelkészasszony.

4.

Január 14. hétfőn este 18 órakor dicsőítő imaóra a téli kápolnában.

5.

Január 16. szerdán este 18 órakor kerül sor a Keresztény Szerda Esték következő alkalmára  a Refectoriumban, meghívott előadó Pete Polgár Máté atya, a könyvbemutatón alkalom nyílik Máté atya könyveinek megvásárlására is.

6.

Január 18. péntek Nemzeti Imanap, az esti szentmise előtt, 17 órától imaórát tartunk.

7.

Január 27. vasárnap 16 órai kezdettel mutatják be a szentgotthárdi Színházban Merkli Ferenc atya Mindszenti-darabját, az előadás ingyenes, szeretettel hívjuk a kedves testvéreket.

”0.21Övezzük fel tehát derekunkat hittel és a jó cselekedetek gyakorlásával, és az evangélium vezetésével járjuk az ő útjait, hogy méltók legyünk meglátni azt, aki országába hívott minket. Ám ha országának sátrában akarunk lakni, hacsak jó cselekedetekkel nem igyekszünk, soha oda el nem jutunk. De kérdezzük meg az Urat a próféta szavaival: "Uram, ki lakhat a te sátorodban, vagy ki pihenhet meg szent hegyeden?" (Zsolt 14, 1). Erre a kérdésre, testvéreim, halljuk az Úr feleletét, amint megmutatja nekünk a sátorába vezető utat, mondván: "Aki szennyfolt nélkül jár és az igazságot cselekszi; aki igazat szól szívében, aki nem követ el álnokságot nyelvével; aki embertársának nem tesz rosszat, és ellene gyalázkodó beszédet nem tűr" (Zsolt 14, 2-3); aki a gonosz ördögöt, ha az valamire rá akarja venni, tanácsával együtt a szívéből száműzi, semmibe veszi, sátáni gondolatait még keletkezésükben megragadja és Krisztushoz csapja; akik félik az Urat, és ezért erényes életük miatt fel nem fuvalkodnak, hanem tudva, hogy a bennük levő jó tulajdonságok nem tőlük, hanem az Úrtól erednek.„
 

Szent Benedek atyánk regulájából 0.21-29

 

2019. január 6.
Vízkereszt, Urunk megjelenése

 

A SZENTMISÉK RENDJE A HÉTEN:

I. 7.
hétfő

I. 8.
kedd

I. 9.
szerda

I. 10.
csütörtök

I. 11.
péntek

I. 12.
szombat

I. 13.
vasárnap

Szentgotthárd

11:00

14:00

14:00

 

14:00

18:00

8:30
10:00

Rábakethely

    7:00

7:00

6:45

 

9:00

Rábafüzes

     

14:00

 

 

10:00

Rábatótfalu

     

 

 

17:00

 

Zsida

     

 

 

14:00

 

Máriaújfalu

 

 

 

 

 

15:30

 

Farkasfa

     

 

 

 

7:30

 

1.

Kérjük azokat a kedves jegyespárokat, akik ebben a naptári évben kívánnak Plébániánk templomaiban házasságot kötni, február 3-val bezárólag jelezzék szándékukat a sekrestyékben vagy a plébánián!

2.

2019. január 1-vel a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia határozata értelmében megváltozott a stóladíjszabás. Ebből tulajdonképpen a napi szinten előforduló tétel az énekes szentmisék stólája, mely kereken 3000 Ft-ra emelkedett.

3.

Az idei Ökumenikus Imanyolcad a Keresztények Egységéért január 20. Vasárnap este 19 órával veszi kezdetét templomunkban, igét hirdet: Zsuzsanna Nagytiszteletű Asszony.

4.

Január 16. szerdán este 18 órakor kerül sor a Keresztény Szerda Esték következő alkalmára  a Refectoriumban, meghívott előadó Pete Polgár Máté atya, a könyvbemutatón alkalom nyílik Máté atya könyveinek megvásárlására is.

5.

Január 27. vasárnap 16 órai kezdettel mutatják be a szentgotthárdi Színházban Merkli Ferenc atya Mindszenti-darabját, az előadás ingyenes, szeretettel hívjuk a kedves testvéreket.

”0.8Keljünk föl tehát végre valahára a Szentírás serkentő szavára: "Itt az óra, hogy felébredjünk az álomból", (Róm 13, 11). Nyissuk meg szemünket a megistenítő fénynek, és megdöbbent füllel halljuk, mire int bennünket a minden nap felénk kiáltó isteni szózat: "Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek szíveteket!" (Zsolt 94, 8) És ismét: "Akinek füle van a hallásra, hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak!" (Jel 2, 7) És mit mond? "Jöjjetek fiaim, hallgassatok rám! Az Úr félelmére tanítalak titeket." (Zsolt 33, 12). "Siessetek, míg tiétek az élet világossága, hogy a halál sötétsége meg ne lepjen benneteket!" (Jn 12, 35). Ezeket kiáltja oda az Úr a népsokaságnak, amikor keresi munkását, majd így folytatja: "Ki az az ember, aki életet óhajt és jó napokat kíván látni?" Ha ennek hallatára azt feleled: "Én", akkor Isten ezt mondja neked: Ha igazi és örök életet akarsz, "tiltsd el a nyelvedet a gonosztól, és ajkad ne szóljon csalárdságot, fordulj el a gonosztól és tedd a jót! Keresd a békét és járj utána!" (Zsolt 33, 14-15). 0.18 Ha ezt megteszitek, szemem rajtatok lesz, és fülem meghallja könyörgéseteket.„
 

Szent Benedek atyánk regulájából 0.8-18

 

2018. december 23.
Szent Család  vasárnapja

 

A SZENTMISÉK RENDJE A HÉTEN:

XII. 31.
hétfő

I. 1.
kedd

I. 2.
szerda

I. 3.
csütörtök

I. 4.
péntek

I. 5.
szombat

I. 6.
vasárnap

Szentgotthárd

18:00

8:30
10:00

18:00

18:00

18:00

18:00

8:30
10:00

Rábakethely

18:00

10:00

 

 

 

 

9:00

Rábafüzes

 

11:30

 

 

 

 

10:15

Rábatótfalu

 

9:00

 

 

 

17:00

 

Zsida

 

 

 

 

 

14:00

 

Máriaújfalu

 

 

 

 

 

15:30

 

Farkasfa

 

7:30

 

 

 

 

7:30

 

Minden kedves testvérünknek sikerekben gazdag, áldott, békés, reményeiket beteljesítő Új Évet kívánunk a Plébánia és annak minden munkatársa nevében!

„0.1Hallgasd meg, ó fiam, a mester parancsait, és hajlítsd hozzá szíved figyelmesen, fogadd a jóságos atya intéseit készségesen és tettekkel teljesítsd, hogy 0.2visszatérj az engedelmesség fáradságos munkájával ahhoz, akitől elszakadtál az engedetlenség tunyasága által. 0.3Hozzád intézem most tehát szavaimat, aki lemondasz saját akaratodról, és az engedelmességnek hatalmas és hírneves fegyverzetét veszed magadra, hogy Krisztus Urunknak, az igaz Királynak harcosa légy. 0.4Először is: bármi jóba kezdesz, igen állhatatos imádsággal kérjed, hogy ő vigye azt végbe, 0.5hogy ő, aki bennünket már fiai sorába méltóztatott számítani, ne legyen kénytelen valaha is szomorkodni rossz tetteink miatt.”

 

Szent Benedek atyánk regulájából

 

2018. december 23.
Advent 4. vasárnapja

 

A SZENTMISÉK RENDJE A HÉTEN:

XII. 24.
hétfő

XII. 25.
kedd

XII. 26.
szerda

XII. 27.
csütörtök

XII. 28.
péntek

XII. 29.
szombat

XII. 30.
vasárnap

Szentgotthárd

24:00

8:30
10:00

8:30
10:00

18:00

 

18:00

8:30
10:00

Rábakethely

24:00

10:00

10:00

 

 

 

 

Rábafüzes

6:00
22:00

11:30

 

 

 

 

 

Rábatótfalu

 

9:00

 

 

 

 

 

Zsida

 

 

 

 

 

 

 

Máriaújfalu

 

 

9:00

 

 

 

 

Farkasfa

 

7:30

7:30

 

 

 

 

 

1.

Szeretettel kérjük a kedves testvéreket, hogy a világba születő szép szeretet ünnepén, nyissuk meg a szívünket egymás felé, s a szeretet bőkezűségével támogassuk templomunk megújulási munkálatait! Isten fizesse meg a testvérek nagyvonalú, gondoskodó szeretetét!

2.

Sajnálattal közöljük a kedves testvérekkel, hogy jelentkező, vállalkozó kedvű gyermekek híján az elmúlt években megszokott, a színházban megrendezett karácsonyi misztériumjáték elmarad.

Minden kedves testvérünknek kegyelmekben gazdag, áldott, békés szent Karácsonyt kívánunk a Plébánia és annak minden munkatársa nevében!

„Az embereknek nem ugyanazt jelentik a csillagaik. Akik úton járnak, azoknak vezetőül szolgálnak a csillagok. Másoknak nem egyebek csöppnyi kis fényeknél. Ismét mások számára problémák…….. A csillagok viszont mind-mind hallgatnak.
De neked olyan csillagaid lesznek, amilyenek senki másnak. (...) Mert én ott lakom majd valamelyiken, és ott nevetek majd valamelyiken: ha éjszakánként fölnézel az égre, olyan lesz számodra, mintha minden csillag nevetne. Neked, egyedül neked, olyan csillagaid lesznek, amik nevetni tudnak! (...) S ha majd megvigasztalódtál (mert végül is mindig megvigasztalódik az ember), örülni fogsz neki, hogy megismerkedtél velem. Mindig is a barátom leszel. Nem tudom (...), nem azért vannak-e kivilágítva a csillagok, hogy egy napon mindenki megtalálhassa a magáét.”

 

Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg

 

2018. december 16.
Advent 3. vasárnapja

 

A SZENTMISÉK RENDJE A HÉTEN:

XII. 17.
hétfő
XII. 18.
kedd
XII. 19.
szerda
XII. 20.
csütörtök
XII. 21.
péntek
XII. 22.
szombat
XII. 23.
vasárnap

Szentgotthárd

6:00

(16 - 18
gyóntatás)
6:00

(16 - 18
gyóntatás)

6:00
(16 - 18
gyóntatás)
18:00
dicsőítés

6:00

(16 - 18
gyóntatás)

6:00

(16 - 18
gyóntatás)

6:00

(16 - 18
gyóntatás)
18:00

8:30
10:00

(16 - 18
gyóntatás)

Rábakethely

- -

6:00

6:00

6:00

6:00

-

Rábafüzes

   

 

 

 

 

-

Rábatótfalu

 

 

 

 

 

 

-

Zsida

 

 

 

    -

 

Máriaújfalu

 

 

 

    -  

Farkasfa

 

 

 

 

 

 

7:30

Reformtus templom

 

 

 

 

18:00
Ökumené

 

 

 

1.

A rorate szentmisék után szeretettel várom a jelentkezőket a plébánián egy reggeli kávéra és süteményre. Az Élő Víz mellé kihelyezett lapon lehet az egyes napokra iratkozni baráti köröknek, családoknak, akik szívesen innák velem – nálam a reggeli kávéjukat. Ha kellemetlennek érzik a névvel ellátott jelentkezést, csak X-vel jelöljék a tabellában, hogy az adott reggel már foglalt. Buzdítom a kedves testvéreket: iratkozzatok, gyertek el, beszélgessünk, ismerjük meg jobban egymást a „Kávézz velem!” program részeseként!

2.

Adventi Ökumené a református templomban: 18:00 II. Este, koncertet ad: dr. Juhász Sándor gondnok úr.

3.

Kérjük a testvéreket, hogy a hirdetéseket figyelemmel kísérve a hét napjaira hétfőtől vasárnapig 16:00-18:00 meghirdetett gyóntatási lehetőséggel éljünk, tegyük tisztába közös ügyeinket!

4.

Szeretettel hívjuk a testvéreket szombat estére, az esti szentmisét folytatólagosan követő karácsonyi hangversenyre, melyen Schultz Jennyfer szólista és Balatoni Sándor orgonaművész működnek közre.

5.

Szeretettel kérjük a kedves testvéreket, hogy a világba születő szép szeretet ünnepén, nyissuk meg a szívünket egymás felé, s a szeretet bőkezűségével támogassuk templomunk megújulási munkálatait! Isten fizesse meg a testvérek nagyvonalú, gondoskodó szeretetét!

6.

December 19-én 18 órától a téli kápolnában dicsőítéssel csatlakozunk a "Te vagy Egyházmegyénk Ura" szombathelyi alkalomhoz.

„Te pillanatnyilag nem vagy számomra más, mint egy ugyanolyan kisfiú, mint a többi száz- meg százezer. És szükségem sincs rád. Ahogyan neked sincs énrám. Számodra én is csak ugyanolyan róka vagyok, mint a többi száz- meg százezer. De ha megszelídítesz, szükségünk lesz egymásra. Egyetlen leszel számomra a világon. És én is egyetlen leszek a te számodra...”
 

Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg

 

2018. december 9.
Advent 2. vasárnapja

 

A SZENTMISÉK RENDJE A HÉTEN:

XII. 10.
hétfő
XII. 11.
kedd
XII. 12.
szerda
XII. 13.
csütörtök
XII. 14.
péntek
XII. 15.
szombat
XII. 16.
vasárnap

Szentgotthárd

6:00 6:00

6:00

6:00

6:00

6:00
18:00

8:30
10:00

Rábakethely

- 6:00

6:00

18:00
Fatima

6:00

6:00

-

Rábafüzes

   

 

 

 

 

-

Rábatótfalu

 

 

 

 

 

 

szlovén mise

Zsida

 

 

 

     

 

Máriaújfalu

 

 

 

    18:00
püspöki mise
 

Farkasfa

 

 

 

 

 

 

7:30

Reformtus templom

 

 

 

 

18:00
Ökumené

 

 

 

1.

November 13-án megkezdődött téli Fatimák december 13 este 18 órával Rábakethelyen folytatódnak, ide várjuk a plébánia népét!

2.

Kérjük a kedves testvéreket, már most kezdjék meg a sekrestyékben telefonszámmal és lakcímmel az iratkozást azok, akik szeretnék, ha plébániánk gyermekei betlehemeznének náluk. December 15-én, mivel munkanap, kérjük, délutáni időpontot válasszanak.

3.

A rorate szentmisék után szeretettel várom a jelentkezőket a plébánián egy reggeli kávéra és süteményre. Az Élő Víz mellé kihelyezett lapon lehet az egyes napokra iratkozni baráti köröknek, családoknak, akik szívesen innák velem – nálam a reggeli kávéjukat. Ha kellemetlennek érzik a névvel ellátott jelentkezést, csak X-vel jelöljék a tabellában, hogy az adott reggel már foglalt. Buzdítom a kedves testvéreket: iratkozzatok, gyertek el, beszélgessünk, ismerjük meg jobban egymást a „Kávézz velem!” program részeseként!

4.

Adventi Ökumené a református templomban: 18:00 II. Este – igét hirdet: Zsuzsa nagytiszteletű asszony, koncertet ad: Czikora István László operaénekes.

5.

December 12-én 17 órától a színházban Gottfried atya, 18:30-tól a Refectoriumban Orsós Zoltán atya ad elő.

6.

December 15-én 18-kor püspöki szentmise lesz Márián, majd gyalogos zarándoklat Kethelyre, ahonnan 20 órakor indulunk tovább a Brenner kápolnához és az emlékkereszthez.

„Ha megszelídítesz, megfényesednék tőle az életem. Lépések neszét hallanám, amely az összes többi lépés neszétől különböznék. A többi lépés arra késztet, hogy a föld alá bújjak. A tiéd, mint valami muzsika, előcsalna a lyukamból.”
 

Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg

 

2018. december 2.
Advent 1. vasárnapja

 

A SZENTMISÉK RENDJE A HÉTEN:

XII. 3.
hétfő
XII. 4.
kedd
XII. 5.
szerda
XII. 6.
csütörtök
XII. 7.
péntek
XII. 8.
szombat
XII. 9.
vasárnap

Szentgotthárd

6:00
(18:00
dicsőítés)
6:00

6:00

6:00

6:00

6:00
18:00

8:30
10:00

Rábakethely

- 6:00

6:00

6:00

6:00

6:00
17:00

-

Rábafüzes

   

 

 

 

 

10:15

Rábatótfalu

 

 

 

 

 

 

9:00

Zsida

 

 

 

    14:00

 

Máriaújfalu

 

 

 

    15:30  

Farkasfa

 

 

 

 

 

 

7:30

Reformtus templom

 

 

 

 

18:00
Ökumené

 

 

 

1.

November 13-án megkezdődött téli Fatimák december 13 este 18 órával Rábakethelyen folytatódnak, ide várjuk a plébánia népét!

2.

Kérjük a kedves testvéreket, már most kezdjék meg a sekrestyékben telefonszámmal és lakcímmel az iratkozást azok, akik szeretnék, ha plébániánk gyermekei betlehemeznének náluk. December 1-én és 15-én, mivel munkanapok, kérjük, délutáni időpontot válasszanak, 8-án egész napra lehet iratkozni.

3.

Vasárnappal Advent I. Vasárnapjával megkezdődik a karácsonyi készület, az Úrjövet ideje, így templomunkban hétköznap és szombat reggelenként 6 órától kezdődnek majd a hagyományos hajnali roráte-szentmisék. A szentmisék után szeretettel várom a jelentkezőket a plébánián egy reggeli kávéra és süteményre. Az Élő Víz mellé kihelyezett lapon lehet az egyes napokra iratkozni baráti köröknek, családoknak, akik szívesen innák velem – nálam a reggeli kávéjukat. Ha kellemetlennek érzik a névvel ellátott jelentkezést, csak X-vel jelöljék a tabellában, hogy az adott reggel már foglalt. Buzdítom a kedves testvéreket: iratkozzatok, gyertek el, beszélgessünk, ismerjük meg jobban egymást a „Kávézz velem!” program részeseként!

4.

December 3-án, hétfőn este 18 órakor dicsőítő imaóra.

5.

Adventi Ökumené a református templomban: 18:00 I. Este – igét hirdet: Gottfried atya, gitáron közreműködik Zsuzsa Nagytiszteletű Asszony, orgonán közreműködik Gottfried atya

6.

December 15-én 18-kor püspöki szentmise lesz Márián, majd gyalogos zarándoklat Kethelyre, ahonnan 20 órakor indulunk tovább a Brenner kápolnához és az emlékkereszthez.

„Akár egy házról van szó, akár a csillagokról, akár a sivatagról: ami széppé teszi őket, az láthatatlan.”
 

Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg

 

Korábbi hirdetések megtekintése >>>