a

Hírarchívum

2006-2008   2008-2014

 

2008.04.04.
A mai nappal felkerült a honlap német nyelvű tartalma

A német nyelvű honlap elkészítéséhez szükséges szövegek és menüpontok fordításáért, köszönetet mondunk Pénzes Tibornak a SZOI igazgatójának, aki önzetlen segítségével hozzájárult hívő közösségünk és templomaink, német nyelven is olvasható megismertetéséhez.

 

2008.03.27.
Tegnapi nappal felkerült a 2 éves Biblia - olvasás

A Gyürki László atya által összeállított 2 éves Biblia - olvasás, a Meditáció/2 éves Biblia - olvasás menüpont alatt található: I. Év és II. Év bontásban. Szeretettel ajánlom mindenki számára.

A Biblia évét hirdette meg a katolikus egyház. Ez fontos minden hívő számára, mivel a Szentírás olvasása boldoggá és elégedetté teszi illetve teheti életünket, megtalálhatjuk általa leki békénket. Mindezeken túl, ha zsúfolt, rohanó életünk során szakítunk időt és kinyitjuk a Bibliát, az a boldog érzés tölthet el bennünket, hogy valahol máshol egy másik ember ugyanebben a pillanatban szintén ugyanezeket a sorokat olvassa. Így távolságtól függetlenül lelkileg is érezhetjük a katolikus egyház híveinek szoros összetartozását és megnyugodhatunk, hogy mi is tartozunk valahová, egy olyan boldog közösségbe, akik nem ismerik egymást személyesen, de mégis ugyanabban a feltétlen hitben élnek.

A hazánkban legtöbb Bibliát forgalmazó Szent István Társulat, mely idén ünnepli fennállásának 160. évfordulóját, a Biblia éve alkalmából meghirdette a Legyen minden családban Biblia! elnevezésű programját. Ezt elősegítendő valamennyi szentírását (családi, sztenderd, diák és hangzó biblia, nagy- és kisalakú újszövetség) féláron árusítja az esztendő folyamán. Cikk olvasása >>>

A későbbiekben lesznek egyházközségünkben, közös Biblia olvasás, Biblia kiállítás, stb rendezvények, ezekről időben, itt a hírek rovatban tájékoztatni fogjuk híveinket.

 

2008.03.18.
A plébánia honlapjával kapcsolatos hírek

A mai nappal, 2008. 03. 18 - án, a plébánia hírek rovata újra, folyamatosan követni fogja a plébánia eseményeit.
Elmaradt hírként a mai nappal pótoljuk a plébánia képviselő testületének választási híreit.
Decemberben megválasztásra került a képviselő testület.
December 26 - án a reggeli szentmisén, a megválasztott képviselő testület tagjai letteték esküjüket.
Kérjük a kedves híveket problémáikkal, gondjaikkal bizalommal forduljanak a képviselő testület tagjahoz.
A tagok névsora, az Információk menüpont Közösségeink megnevezés alatt található.

Új híreink folyamatos közlése mellett, folyamatosan pótolni fogjuk elmaradt eseményeinket is.

 

2007.07.25.
Szerkezeti és személyi változások

Augusztus 1-i hatállyal a Megyéspüspök úr az apátistvánfalvi plébániát Felsőszölnökhöz, a rönöki Egyházközséget a rábagyarmati plébániához kapcsolta. Szintén az utóbbi plébániához tartozik majd Magyarlak is. A szentgotthárdi és a rábakethelyi plébániát egyesítve, Szentgotthárdon egy plébánia lesz.
A Főpásztor Németh Zoltán plébánost Körmendre, Mikolás Attila káplánt a szombathelyi Székesegyházba helyezte. Az egyesített szentgotthárdi plébánia vezetője Rimfel Ferenc, segítője káplánként Huszár Balázs újmisés lesz. Imádkozzunk a távozó és az érkező lelkipásztorokért.

 

2007.07.09.
Hálaadás 50 év papi szolgálatért

Dr. Horváth Lajos püspöki irodaigazgatót köszönthettük aranymiséje alkalmából templomunkban, aki 1973 - 1989 között volt egyházközségünk plébánosa. A hívek nagyszámú részvétele mellett mondott hálát az elmúlt fél évszázad kegyelméért. Személyes hangú szentbeszédében felidézte fel életének eddig legfontosabb eseményeit. A szentmise végén Kukor Gyula, az egyházközség világi elnöke köszönte meg mindazt az áldozatot, amelyet egyházközségünk érdekében tett.

Képek az eseményről >>>

 

2007.07.02.
Esperes kerületi zarándoklat

Az Őrségi Esperesi Kerület híveit és papságát várják július 7-én, szombaton a zsidai Jó Pásztor kápolnához. Délelőtt 10 órakor, a Brenner János-emlékév alkalmából Spányi Antal székesfehérvári püspök mutat be szentmisét.

 

2007.07.02.
Színházi ősbemutató

A szentgotthárdi Színházban, június 30-án, az egyházmegyei Ifjúsági Találkozó keretében került sor Iváncsits Tamás: A jó pásztor című zenés drámájának ősbemutatójára. Az ifjúsági dalairól országosan ismert szerző tavaly decemberben kapott felkérést, hogy egy zenés dráma formájában mutassa be az 50 évvel ezelőtt meggyilkolt pap élettörténetét.

Részletek >>>

 

2007.06.24.
Egyházmegyei ifjúsági találkozó

A Brenner János-emlékév keretében, a Szombathelyi Egyházmegye ifjúsági találkozója lesz városunkban, június 30-án, szombaton. Délelőtt 9.30-kor Császár István körmendi káplán tart előadást a rábakethelyi plébánián Brenner János életéről. Utána a fiatalok végig járják azt az utat, amelyen élete utolsó útját megtette a vértanú lelkipásztor. Délután 14.45-kor, a szentgotthárdi templomban Dr. Veres András megyéspüspök mutat be szentmisét, s szól a fiatalokhoz. Befejező programként Iváncsits Tamás: "A jó pásztor" című zenés darabjának ősbemutatója lesz délután 4 órakor a Színházban.

 

2007.06.16.
Szerkezeti átalakítás

Dr. Veres András megyéspüspök az elmúlt évben meghirdette az egyházmegye szerkezeti átalakítását. Ennek első lépései megtörténtek. A Főpásztor körlevélben fordult az egyházmegye híveihez, amelyet június 17-én, vasárnap az összes templomban ismertetnek.

A körlevél az alábbiakban olvasható >>>

 

2007.06.15.
Papi jubileumok

Ebben az esztendőben egyházmegyénk számos papja ünnepli felszentelésének jubileumát. Néhányan közülük Szentgotthárdhoz is kötődnek. Dr. Horváth Lajos, püspöki irodaigazgató 1973-1989 között volt egyházközségünk plébánosa. Ő július 8-án, vasárnap délután 4 órakor mutatja be aranymiséjét a szentgotthárdi templomban. Nagy Péter celldömölki plébános városunk szülötte, 25 évvel ezelőtt itt volt első szentmiséje. Az Ő hálaadó ezüstmiséje június 24-én, vasárnap délután 16.00 órakor lesz a Zsidán, a Brenner János emlékére épült Jó Pásztor kápolnában.

 

2007.06.15.
Nyári hittanos tábor

Ismét megtartjuk a hittanosok nyári napközis táborát június 25-29-ig. Így próbáljuk hasznos időtöltésre ösztönözni a vakációzó gyermekeket. Mint, minden évben egy nap a kirándulásé. Június 27-én, szerdán Zalába viszik az autóbuszok a résztvevőket. A táborra még lehet jelentkezni a plébánián.

 

2007.06.07.
Autóbusszal Mariazell-be

Július 28-án, szombaton autóbusz zarándoklatot szervezünk Mariazell-be. Ezen a napon érkeznek oda a gyalogos zarándokok is, s együtt köszöntjük a Szűzanyát a 850 éves búcsújáró helyen. A részvételi díj 3 500.- Ft. Jelentkezni június 30-ig lehet a plébánián.

 

2007.06.07.
Gyalogos zarándoklatok Ausztriába

Július 14-én, szombaton gyalogos zarándoklatot lesz a szentgotthárdi csata emlékhelyén keresztül Maria-Bild-re, amelynek távja oda-vissza kb. 20 km. A Maria-Bild-i templom nevezetessége a Máriapócsi Könnyező Szűzanya kegyképének másolata. Indulás reggel 6 órakor lesz szentgotthárdi a templomtól. Érdeklődni a plébánián lehet.

Július 25 - 28-ig tart az immár hagyományos mariazell-i gyalogos zarándoklat. A zarándokok július 28-án, szombaton délután 3 órakor érkeznek a mariazell-i bazilikához.

 

2007.06.04.
Az elsőáldozók ünnepe

"Az Oltáriszentségben az Úr úgy találkozik az Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberrel, hogy útitársnak ajánlja magát." - írja XVI. Benedek pápa "A szeretet szentsége" kezdetű apostoli buzdításában.
Ebben a tudatban találkozott 50 gyermek templomunkban a szentségi Jézussal, hogy életük Isten országában célt érjen.
A fiatalok ígéretet tettek, hogy Jézus ajándékozó szeretetének örömét egész életükben őrzik, s tovább adják társaiknak is.

 

2007.05.30.
A felújítási munkálatok elszámolása

A Szentgotthárdi Barokk Templomért Alapítvány kuratóriuma legutóbbi ülésén tételesen elszámolt a templom felújítási munkálatok I. ütemének kiadásairól. Megállapításra került, hogy a munkálatok folytatása elképzelhetetlen újabb adományok nélkül, amely alapja lehet egy nagyobb összegű pályázati pénz elnyerésének. Ennek reményében fejezi ki köszönetét az alapítvány minden támogatójának.

A tételes elszámolás az alábbiakban olvasható >>>

 

2007.05.26.
Egyházmegyei családjuniális egyházközségünkben

A Szombathelyi Egyházmegye Családpasztorációs Bizottsága június 9-én, szombaton, itt Szentgotthárdon tartja az Egyházmegyei Családtalálkozót. A találkozó délelőtt 10 órakor szentmisével kezdődik a templomban. 1 12-kor a Színházban Papp Miklós és családja tesz tanúságot a mai keresztény családokról. Azok számára, akik május 31-ig, csütörtökig jelentkeznek, 13 órától ingyenes ebédet tudunk biztosítani a Széchenyi iskolában. Délután helyismereti vetélkedő, sportolási lehetőség lesz. 16 órakor közös imádsággal fejeződik be a találkozó a Brenner János emlékére épült Jó Pásztor kápolnában.

 

2007.05.23.
Megtörtént az átadás

Befejeződött a templomunk felújításának első üteme. Közel 55 millió forint értékben megújult a tetőzet felső része, elkészült a torony ablakainak cseréje. A hiánypótlások után, a mai napon megtörtént az átadás. Néhány héten belül még a toronyban a 250 éves gerendák gombamentesítését végzik el. Ennek költsége kb. 500 000.- forint lesz. Az építést finanszírozó Szentgotthárdi Barokk Templomért Alapítvány feladata most az lesz, hogy újabb forrásokat keressen a folytatáshoz, adományok és pályázatok útján. Az alapítvány kuratóriuma köszönetét fejezi minden eddigi támogatójának, s várja a további segítséget. Az egyházközség a munkák befejezése után önkéntes munkásokat vár a takarításhoz, május 29-én és 30-án.

 

2007.05.23.
Templombúcsú Rönökön

A rönöki Szent Imre-templom felszentelésének évfordulóján, Pünkösdhétfőn 10.30-kor kezdődik a szentmise a határ mellett fekvő templomban, amelyet Brenner József püspöki helynök vezet.
A szentmise végén megáldja a templomhoz vezető út mentén lévő, felújított zarándok-kápolnát.

 

2007.05.22.
A Szentlélek kiáradásának ünnepe

"A bérmálás megerősít abban, ami a keresztségben elkezdődött. A megkeresztelt - most már felnőttként - maga vállalja azt, amit a keresztségben szülei vállaltak helyette: a krisztusi életet és küldetést. S odaadására válaszul a Szentlélek új módon tölti el őt és megerősíti, hogy képes legyen a nagykorú keresztény életre." - olvassuk az Egyház tanításában. Ennek jegyében részesült templomunkban 53 fiatal a Szentlélek hét ajándékában.
Reméljük, hogy ígéretükhöz híven teljesítik keresztény küldetésüket.

Képek az eseményről >>>

 

2007.05.15.
Elsőáldozás Rönökön

Május 13-án Rönökön két gyermek először részesült a szentáldozásban Krisztus áldozati lakomájából.
Imádkozzunk értük, hogy ígéretükhöz híven kitartóan, és rendszeresen járjanak szentmisére, gyakran járuljanak szentáldozáshoz, és rendszeresen megtisztítsák lelküket a szentgyónásban.

Köszönjük, Urunk, hogy táplálod lelkünket!

 

2007.05.11.
A beavató szentségek kiszolgáltatására készülünk

A szentségek a keresztény élet jelentős pillanatait érintik. A keresztény beavatás a keresztény élet alapjait jelentő szentségek által történik: a hívőket, akik újjászülettek a Keresztségben, megerősíti a Bérmálás és táplálja az Eucharisztia.
Szentgotthárdon, május 20-án, vasárnap 10.00 órakor lesz a bérmálás. Dr. Veres András megyéspüspök 53 fiatalnak szolgáltatja ki a Szentlélek ajándékait. A Katolikus Egyház Katekizmusa a következőket írja a Bérmálás szentségének hatásairól: "A Bérmálás hatása a Pünkösdhöz hasonlóan a Szentlélek különleges kiáradása. Ez a kiáradás a lélekbe eltörölhetetlen karaktert pecsétel, és a keresztségi kegyelem növekedését eredményezi: mélyebbre gyökereztet az istengyermekségben; szorosabban egyesít Krisztussal és az Ő Egyházával; föléleszti a lélekben a Szentlélek ajándékait; különleges erőt ad a keresztény hit melletti tanúságtételre."

 

2007.05.11.
Elsőáldozások templomainkban

Május 13-én, vasárnap délelőtt 9.30-kor a rönöki Szent Imre-templomban 2 gyermek lesz elsőáldozó. Szentgotthárdon, június 3-án, vasárnap 9.00 órakor kezdődik az első áldozási szentmise, ahol 51 gyermek találkozik először a szentségi Jézussal. Apátistvánfalván egy héttel később, június 10-én, Úrnapján 10.30-kor járul első szentáldozáshoz 3 kisdiák.

 

2007.05.11.
A köztársasági elnök látogatása

Dr. Sólyom László köztársasági elnök és felesége május 15-én, kedden Szentgotthárdra érkezik. Ennek keretében rövid látogatást tesznek templomunkban is.

 

2007.05.06.
Anyák napja

"...vágyam egyéb semmi:
Szeretném még egyszer térded átölelni
Szeretnék zokogva elibéd borulni,
Szeretnék szíveden még egyszer aludni,
S ébredni a régi még ragyogóbb hittel...
Lelkem anyám, hidd el!"

Móra Ferenc: Levél anyámnak című versének néhány sorával fogalmazta meg egykor Mindszenty bíboros édesanyja iránti szeretetét. Talán nem véletlen, hogy 1975-ben, Anyák napján szólította magához a Gondviselő.
Évről-évre május első vasárnapján köszöntjük édesanyánkat, hálát adva az ő pótolhatatlan szeretetéért. Ebben az évben hittanosaink Pácz Gábor és felesége felkészítésében kis műsorban mutatták be az ember boldogság-keresését. A gyermekek megjelenítették, hogy nem a tündérvilág jelenti a sikert; a szeretetet itt a Földön kell megtalálni, elsősorban az édesanyák lelkülete által. A műsor sokak szemébe könnyeket csalt...

 

2007.05.02.
Ministránstalálkozó Szombathelyen

A plébánia templomaiban szolgálatot teljesítő ministránsok közül 40 fiatal vett részt a hagyományos egyházmegyei ministránstalálkozón. Amint a beszámoló és a képek is bizonyítják a fiatalok számos élményben részesülhettek. A találkozó végén a Püspöki Iskola tanulóinak előadásában megtekintették a Magyar Tarziciusz című színdarabot, amely a darab ősbemutatója volt. Hazafelé már a következő találkozó időpontjáról érdeklődtek.

Részletes beszámoló a napról>>>

Képek >>>

 

2007.05.01.
Egyházmegyei zarándoklaton voltunk

Dr. Veres András megyéspüspök invitálására egyházközségünket 50 fő képviselte Mariazell-ben, a Szombathelyi egyházmegye zarándoklatán, amelyet a híres kegyhely alapításának 850. évfordulója alkalmából tartottak.Híveink - beszámolójuk szerint - felemelő élménnyel tértek haza.

Az eseményről részletes tudósítás az alábbiakban olvasható >>>

Képek a zarándoklatról >>>

 

2007.04.29.
Papi hivatások napja, szegedi vendégekkel

Jó pásztor vasárnapján, amikor az Egyház papi és szerzetesi hivatásokért imádkozik, különös élményben lehetett részünk. A szegedi Papnevelő Intézet összes kispapja, a rektor atya és a prefektus vezetésével egyházközségünkbe látogattak. Zarándoklatuk, kirándulásuk alkalmából szerettek volna megismerkedni Brenner János életével, működési helyével. A kispapok plébániánk valamennyi templomában homiliát mondtak, tanúságot tettek arról a hivatásról, amelyre készülnek. Szentgotthárdon hosszú órákon keresztül beszélgettek fiatalokkal, idősekkel egyaránt. Brenner János emlékhelyén, a Jó pásztor kápolnában Rimfel Ferenc rábakethelyi plébános és Kurucz Erzsébet nővér beszámolóját hallgatták meg a vértanú életéről. A zarándoklat befejezéseként közösen imádkoztak azon a helyen ahol az egykori lelkipásztor vére omlott a földre.

Képek az eseményről >>>

 

2007.04.26.
Kereszténynek maradni a bérmálkozás után?

A bérmálkozás sajnos manapság a hittanos gyerekek életében egyet jelent azzal, hogy vége a kötelező hittan-tanulásnak, már nem ellenőriznek, hogy járok-e szentmisére, hisz "felnőtt" keresztény lettem.
A heti 1 alkalom, amikor a hittanórán találkozunk a gyerekekkel, borzasztóan kevés ahhoz, hogy a gyerekek ne csak megtanulják, hanem meg is szeressék a hitük szerinti életvitelt. Pedig szerethető!
Ezt bizonyítja legfiatalabb közösségünk, melynek tagjai között vannak egyaránt bérmálásra készülő és már bérmálkozott fiatalok.
Egy közösséget alkotunk. Találkozásaink nem hittanórák! Inkább úgy fogalmazhatnánk, hogy közösen beszélgetünk egy adott témáról. Itt mindenkit meghallgatunk! Aztán van olyan is, hogy egyet kikapcsolódunk, vagy kirándulunk.
De kik is vagyunk valójában? Olvasd el bemutatkozó cikkünket >>> , vagy pedig térj be hozzánk, várunk szeretettel!

KISIFI

 

2007.04.21.
Sikeres rajzpályázat

A Brenner János-emlékév alkalmából rajzpályázatot hirdetett egyházmegyénk Hitoktatási Bizottsága. 82 fiatal küldte el képeit, s plébániánk hittanosai közül elismerést kapott Kern Dóra 4. osztályos, Nagy Albert és Agg Áron 6.osztályos tanuló. Valamennyien az Arany János iskolába járnak. Pályázati munkájuk megtekinthető Szombathelyen, a Martineum Felnőttképző Akadémia kiállításán. Gratulálunk és örülünk a gyermekek sikerének.

 

2007.04.21.
Szegedi kispapok látogatnak hozzánk

A Brenner János-emlékév keretében, a Papi és Szerzetesi Hivatások Világnapján a szegedi Hittudományi Főiskola növendékei látogatnak egyházközségünkbe, Dr. Thorday Attila rektor vezetésével. Április 29-én, vasárnap délelőtt a 9 órai szentmisén találkozhatnak a hívek a kispapokkal, akik közül néhányan Erdélyből illetve a Vajdaságból származnak. Délután a Jó Pásztor kápolnánál imádkoznak hivatásuk megerősödéséért.
Mindenkit szerettel hívunk a közös imádságokra.

 

2007.04.18.
Tájékoztató a felújításról

Az egyházközség és a munkálatokat végző ÉPSZÖV munkatársai tartottak megbeszélést a barokk templom tetőzetének felújításáról. A média részvételével tartott megbeszélésen értékelték az elvégzett munka minőségét, a további feladatokat.

Részletes beszámoló az alábbiakban olvasható >>>

 

2007.04.16.
Karitászosok zarándoklata

A Brenner János-emlékév, valamint a Szent Imre-év jegyében Szentgotthárd-Rábakethelyre és Rönökre látogatott mintegy 50 hívő az egyházmegye karitász csoportjaiból. A zarándokok először megtekintették a rönöki Szent Imre-templomot, majd a zsidai Jó Pásztor kápolnánál emlékeztek meg a vértanú lelkipásztorról. Itt Brenner József püspöki helynök vezette a szentmisét. A meggyilkolt káplán testvére prédikációjában beszélt arról a lelkületről, amely napjaink karitászosainak életét kell, hogy jellemezze.

A zarándoklaton készült képek >>>

 

2007.04.15.
A Szentgotthárdi "Kisifi" Zalaegerszegen és Pacsán

Bár már lassan egy hónapja történt mindez, mégis, mintha tegnap lett volna. Reggel 8 órakor indultunk 2 autóval első közös kirándulásunkra. Nagy izgalommal vártuk, milyen érdekességeket szeretne megmutatni nekünk Attila atya. Első állomásunk a Zalaegerszeg melletti Gébárti tó volt. A régi kedvelt fürdőző hely mellett megtekintettük (igaz csak kívülről) a tó melletti termál-vizes, illetve a híres nyári fürdőző centrumot. Ezek közösen alkotják a Zalaegerszegi Aquaparkot.

A kirándulás részletei >>>

 

2007.04.07.
Nagypénteki szertartás

Nagypéntek Jézus kereszthalálának és sírban nyugvásának emléknapja. Csak a 4. században alakultak ki a nagypéntek különféle istentiszteleti formái. eucharisztikus ünneplés nélkül. Jeruzsálemben e napon imádkozva vonultak az utolsó vacsora termétől a Kálváriáig, ahol a püspök tiszteletadásra felmutatta a szent kereszt ereklyét. A nagypénteki szertartásnak napjainkban három fő része van: igeliturgia olvasmányokkal, a passióval és egyetemes könyörgésekkel; hódolat a szent kereszt előtt; áldozási szertartás. A szertartás előtt családcsoportunk imádkozta a keresztúti ájtatosságot, amelyet a Brenner János-emlékév alkalmából papi és szerzetesi hivatásokért ajánlottunk fel. Ezen az estén is templomunk kórusa énekelte a passiót, Soós János kántor-karnagy vezetésével. Köszönet valamennyi kórustagnak, hogy hosszú heteken keresztül készültek, szabad idejüket feláldozva a nagyheti liturgia méltó megünneplésére.

Az eseményen készült képek >>>

 

2007.04.07.
Nagycsütörtöki virrasztás

Nagycsütörtök az Oltáriszentség és az egyházi rend alapításának ünnepe. Ezen az estén egyházközségünk évről-évre virrasztást tart a zsidai Jó Pásztor kápolnában. Ebben az esztendőben különös aktualítást adott az imádságnak, hogy az itt meggyilkolt Brenner János halálának 50. évfordulójára emlékezünk. Szép számmal érkeztek hívek, különösen fiatalok Csákánydoroszlóról és Körmendről is. Külön öröm volt, hogy velük együtt eljöttek lelkipásztoraik is, így Fekete Szabolcs Benedek plébános és Császár István káplán atya is.

Az eseményen készült képek >>>

 

2007.04.01.
Befejeződött lelkigyakorlatunk

Ismét sokan eljöttek meghallgatni Gyulay püspök úr elmélkedését. Öröm volt látni, hogy más plébániák hívei is milyen érdeklődéssel hallgatták a bölcs gondolatokat. Utolsó beszédének kezdetén Jörg Zink: A teremtéstörténet visszafelé című művéből idézett. Ebben a szerző párhuzamot vonva a bibliai teremtéstörténettel, a világ pusztulását mutatja be hét napban. A XXI. század világa ebbe az irányba halad. Mit kell tennünk nekünk keresztényeknek, hogy ez a világ el ne pusztuljon? Nem a szó, hanem a tett a fontos életünkben. A lelkünk mélyén kellene hordozni a jó akaratot, a belülről fakadó szeretet az, amely értelmes irányba vezethet bennünket. Jézus mindenkit érettségi vizsgára szólít fel. A vizsgatételek nyilvánosak: Mt 25, 31-46. "A szeretet mindennapos tetteit kellene felismernünk és elfogadni!" - fejezte be lelkigyakorlatos gondolatait a Gyulay Endre ny. püspök úr.

Az eseményen készült képek >>>

 

2007.04.01.
A fiatalok találkozója a püspökkel

A lelkigyakorlat utolsó napján, diákmise keretében találkozott a lelkigyakorlat vezetője Gyulay püspök úr a hittanosokkal, fiatalokkal. Beszédében kiemelte, hogy Jézus Krisztus, a mi Testvérünk a Biblián keresztül üzen nekünk. Ezért lenne fontos a Szentírás rendszeres olvasása.
Ezután a gyermekek nyelvén végig elmélkedte Jézus szenvedéstörténetét. Életünkben a halál legfontosabb üzenete, hogy a "nagyot mondó" emberi tetteknek vége. Jézus feltámadása azonban a kis dolgokat is felértékeli. Majd Szent Tarzicius és Boldog Kalkuttai Teréz anya életén keresztül bemutatta, hogy a mindennapok apró tettei által hogyan lehetünk szentekké.

 

2007.03.31.
Folytatódott lelkigyakorlatunk

Közel duplájára nőtt a résztvevők száma nagyböjti lelkigyakorlatunk második napján. Ezen a napon 180 beteg és idős testvérünk részesült a betegek szentségében. Ezt megelőzően mai elmélkedésének a következő címet adta Gyulay püspök úr:"Valamit megérteni a szenvedésről". Mindannyiunk számára a legnehezebb dolog, ami létezik, a szenvedés tudatos vállalása. Különösen nehéz, ha a másik életét hasonlítgatjuk a sajátunkéhoz. A lelkigyakorlat vezetője ószövetségi példákkal bizonyította (Tóbiás, Jób), hogy a szenvedés Isten szemében nagyon nagy érték. Az ember részéről pedig a hűség legnagyobb próbája. "Tudok-e önzetlenül Istené maradni, vagy csak addig, amíg remény van a földi elismerésre?" -hangzott lelkiismeretvizsgálati kérdésként mindannyiunk felé. Minden szenvedés előbb-utóbb rádöbbent életünk értelmére. "Jó tudatosítanunk, hogy Isten vár bennünket, ha feléje tartunk" - mondta a püspök úr - aki Sík Sándor: Jó nekem Uram című versével fejezte be gondolatait.
A szentmise után élénk beszélgetés folyt az Egyház mai helyzetéről, a világiak feladatairól, az evangelizáció különböző területeiről, az érdeklődők és a néhány hónapja nyugállományba vonult megyéspüspök között.

 

2007.03.30.
Lelkigyakorlatunk első napja

Szép számú közösség előtt tartotta első lelkigyakorlatos beszédét Gyulay Endre ny. szeged-csanádi püspök úr. Elmélkedése a csend és az imádság közötti összefüggésekre épült. Napjaink rohanó világában nem könnyű csendet teremteni környezetünkben. A lélek, a szív csendje azonban kis odafigyeléssel megteremthető. S, ha ez sikerül, imádságunk is összeszedettebbé válik. Számos példával rávilágított arra, hogy miközben panaszkodunk imaéletünk gyengeségeire, Isten felé fordulásunk mennyire hatékony lehet, s másokat is erre buzdíthatunk, ha elég bátran fogalmazzuk meg hálánkat, kéréseinket saját szavainkkal a Gondviselő felé. Sőt, életünk egyetlen rezdülése sem képzelhető el az Istenre való nyitottság nélkül. Ezt "Sík Sándor: Mindennevű" című versének elemzése által is igazolta a Püspök úr. Már az első elmélkedés után számos köszönet fogalmazódott meg a hívek részéről az örök igazságokat tartalmazó, de a mai kor emberének nyelvén szóló beszéd kapcsán.

 

2007.03.24.
Virrasztás a Jó Pásztor kápolnában

Immár hagyományosan, Nagycsütörtök éjszakáján imádságos virrasztás lesz a zsidai, Brenner János tiszteletére épült Jó Pásztor kápolnában. A Brenner János emlékévben különösen is aktuális, hogy imádkozva a vértanú lelkipásztor boldoggá avatásáért, papi és szerzetesi hivatásokért imádkozzunk.

A virrasztás április 5-én, Nagycsütörtök este 10 órakor kezdődik és éjfélig tart.

 

2007.03.24.
A Három Szent Nap liturgiája templomunkban
  • a.) Nagycsütörtökön este 7 órakor kezdődik a szentmise az Utolsó vacsora, az Oltáriszentség alapításának emlékére. Este 10-12-ig imádságos virrasztást tartunk a zsidai, Brenner János emlékére épült Jó Pásztor kápolnában. Különösen a Brenner János emlékévre való tekintettel várunk mindenkit erre az imádságra.
  • b.) Nagypénteken este 7 órakor kezdődik a szertartás Jézus halálára emlékezve. Előtte 1 7-kor keresztúti ájtatosságot tartunk a családcsoport vezetésével. Ez a nap szigorú böjti nap. Reggel 8 órától van lehetőség a Fájdalmas kápolnában meglátogatni a szentsírt.
  • c.) Nagyszombaton - a római előírásoknak megfelelően - este 8 órakor kezdődik a Húsvéti Vigília szertartása, Jézus feltámadását ünnepelve, kb. 1 10-kor tartjuk a feltámadási körmenetet a templom előtti téren, amelynek végén lesz a húsvéti eledelek megáldása.

Húsvétvasárnap reggel 1/2 7-kor, 1/2 8-kor és 9 órakor valamint este 7 órakor lesz szentmise. Az első két szentmise után lesz ételszentelés.

 

2007.03.24.
A nagyhét liturgiája

Virágvasárnap délelőtt 9 órakor kezdődik a szentmise Jézus jeruzsálemi bevonulásának emlékére. A szentmise kezdetén barkaszentelés lesz a templom előtti téren. A hagyományos passiót Lukács evangéliumából templomunk kórusa énekli, Soós János vezetésével.

Nagycsütörtökön délelőtt 10 órakor lesz a szombathelyi Székesegyházban a krizmaszentelési szentmise, amelyre a Megyéspüspök úr várja az egyházmegye híveit, köztük a ministránsokat, fiatalokat is, mivel már ekkor iskolai szünet van. Ezen a szentmisén áldja meg a főpásztor azokat az olajokat, amelyeket a szentség kiszolgáltatások alkalmával használunk.

 

2007.03.24.
Kezdődik a nagyböjti lelkigyakorlat

Már csak néhány nap választ el bennünk lelkigyakorlatunk kezdetétől, amelyet ebben az évben - ahogy már korábban jeleztük - Gyulay Endre nyugalmazott püspök vezet. Rohanó, erkölcstelenséggel teli világban mindannyiunknak szüksége van a lelki megtisztulásra, megtérésre. Ehhez akarnak hozzá segíteni bennünk a tapasztalt lelkipásztor gondolatai.

Minden érdeklődőt várunk programjainkra, amelyek itt olvashatók >>>

 

2007.03.24.
Kiválasztási szertartások

51 elsőáldozásra, valamint 53 bérmálkozásra készülő fiatal részesült a kiválasztás szertartásában az elmúlt napokban, amely a katekumenátus folyamatának egy jelentős állomása. A katekumenátus, az Egyház ősi s ma újra helyreállított - élettel és ünnepekkel teli - szép gyakorlatát jelenti: amely által a hit iránt érdeklődő eljut a szentségek vételéig. A fiatalok a Biblia és a kereszt átvételével tettek tanúságot a keresztény hit melletti elköteleződés szándékáról. Nagyböjt péntekjein a keresztút imádság közös végzésével is bizonyították, hogy részesedni akarnak a Megfeszített megváltó áldozatából.

Néhány fotó a Keresztúti ájtatosságról>>>

 

2007.03.06.
Egyházmegyei zarándoklat Mariazellbe

A mariazelli-i kegyhely alapításának 850. évfordulója alkalmából, a Megyéspüspök úr Egyházmegyei Zarándoklatot hírdetett a Szűzanya leghíresebb ausztriai kegyhelyére, 2007. április 30-a, hétfőre, amely ebben az évben munkaszüneti nap lesz. Megfelelő számú jelentkező esetén autóbuszt indítunk a zarándoklatra. Az autóbusz április 30-án, 5.30-kor indul a Széchenyi iskola parkolójából. A részvételi díj 4 000.- forint. Ez az összeg tartalmaz egy zarándokcsomagot is, amely zarándokkönyvből, zarándoksálból és emlékképből áll. Jelentkezni március 25-ig lehet a plébániánkon, illetve honlapunk elérhetőségein.

 

2007.03.01.
Gyulay Endre püspök gondolatai

Egy 77 éves emberről azt gondolhatjuk, hogy nyugdíjas napjait pihenéssel, fizikai erejéhez mérten, nagy sétákkal tölti. Különösen, ha 54 év papi szolgálat - ebből 20 év főpapi kormányzás- áll mögötte. Gyulay Endre, nyugalmazott szeged-csanádi püspökről van szó. Valóban így van-e? Többek között, erről is kérdeztük az idei nagyböjti lelkigyakorlatunk vezetőjét.

A rövid interjú az alábbiakban olvasható >>>

 

2007.02.20.
Nagyböjti lelkigyakorlat

Ebben az esztendőben, a szokásos nagyböjti lelkigyakorlatunkat, amely március 29 - 31-ig lesz, Gyulay Endre nyugalmazott szeged - csanádi püspök vezeti. A lelkigyakorlat részletes programja mellékelve olvasható.

A részletes program itt >>>

 

2007.02.20.
Böjti fegyelem

Egyházunk böjti fegyelme a következő:

  • a.) Az esztendő minden péntekje, Jézus szenvedésének és halálának emlékére, bűnbánati nap.
  • b.) A nagyböjt idő péntekjein kívül szabad a többi pénteken húseledelt is fogyasztani, de más jócselekedetet kell engesztelésül felajánlani, mint pl. imádságot, az irgalmasság cselekedeteit, vagy egyéb önmegtartóztatásokat.
  • c.) Szigorú böjti nap van Hamvazószerdán és nagypénteken. E napokon a hústilalom mellett háromszor szabad étkezni, s egyszer szabad jóllakni. A böjt megtartása kötelező minden katolikus hívő számára, aki 18. életévét betöltötte, de a 60. évét még nem kezdte meg. A hústilalom vonatkozik mindazokra, akik a 14. életévüket betöltötték.
  • d.) Nagyböjt péntekjein a húseledeltől való megtartóztatás kötelező mindazok számára, akik a 14. életévüket már betöltötték.
  • e.) Amennyiben egyházilag parancsolt ünnep, vagy hazánkban megtartott egyházi, illetve világi ünnep péntekre esik, híveinknek felmentése van a bűnbánati nap kötelezettsége alól.

 

2007.02.20.
Keresztúti ájtatosság

Nagyböjtben, minden pénteken este 1/4 6-kor keresztúti ájtatosságot tartunk a különböző plébániai közösségek vezetésével.

 

2007.02.20.
Kezdődik a nagyböjt

"Föltekintenek arra, akit keresztülszúrtak." (Jn 19.37) Ezt a bibliai mondatot helyezi nagyböjti üzenetének középpontjába XVI. Benedek pápa. "Annak szemlélése, akit keresztülszúrtak, - írja a Szentatya - arra késztet bennünket, hogy megnyissuk szívünket mások előtt, és felismerjük az emberi méltóságot ért sebeket. Mindenekelőtt arra fog ösztönözni, hogy küzdjünk az élet megvetésének és az ember kizsákmányolásának minden formája ellen, valamint arra, hogy enyhítsük sokak drámai elhagyatottságát és magányát. Legyen a nagyböjt minden keresztény számára megújuló tapasztalat Isten szeretetéről, amelyet Krisztusban ajándékozott nekünk,és amelyet nekünk is minden nap tovább kell ajándékoznunk a felebarátunknak, főleg a szenvedőnek és rászorulónak. Csak így részesülhetünk gazdagon a húsvét örömében." Ezen gondolatok jegyében kívánunk mindenkinek áldott húsvéti készületet.

 

2007.02.16.
Templomi kórus évfordulója

Templomunk kórusa február 11-én ünnepelte újjáalakulásának első évfordulóját. A múlt évben elkezdődött munka azóta folyamatos, a létszám 18-20 fő. A kezdeti lelkesedés máig sem apadt, az elmúlt egy év alatt jó közösséggé váltunk. A templomba járók immár sokadszor hallhatták énekünket, s a visszajelzések alapján örömmel folytatjuk tovább munkánkat az elkövetkezendő években.

Részletesen a kórusról >>>

 

2007.02.13.
Ismét foci-farsang

Ebben az évben is megrendeztük a hittanosok "foci-farsang"-ját, amelyre 16 csapat nevezett, két korcsoportban. Különösen kiélezett küzdelem folyt az 5-6. osztályosok között, ahol érett játékával az Arany János iskola 6.a osztálya nyert. A győztes csapat névsora: Bouti Bence, Murányi Péter, Katona Dániel, Németh László, Murányi Ferenc. Második helyezett az Arany János iskola 6.b osztálya, míg a bronzérmesek a Széchenyi 5.a osztályának tanulói lettek. Gratulálunk a nyerteseknek. A 7-8. osztályos korcsoportban, a magyar labdarúgásban tapasztalt erkölcsi állapotok, sajnos itt is felszínre kerültek.
Jogosulatlan játék, durvaság, elmaradt találkozók jellemezték ennek a korcsoportnak mérkőzéseit. Bár a pályán az Arany János iskola 8.b osztálya nyert, a versenybíróság a sok visszásság miatt nem hirdetett eredményt.

Képek a focifarsangról >>>

 

2007.02.11.
"Boldogok vagytok, ti, szegények, mert tiétek az Isten országa."

Az idén, február 11-én, vasárnap lesz a Betegek 15. Világnapja. Ebből az alkalomból február 8-án délután fél 4-kor szentmise volt a szentgotthárdi Rehabilitációs Kórházban.
A betegekkel együtt bemutatott szentmisében kértük a Szent Szűz, Betegek Gyógyítója közbenjárását, hogy Szent Fiánál tett hathatós közbenjárása enyhítse a betegek szenvedéseit. Imádkoztunk továbbá az egészségügyben dolgozókért, az orvosokért, az ápolókért, s mindazokért, akiknek munkája a betegek nemcsak testi, hanem lelki gyógyulását is szolgálja.

Képek a szentmiséről >>>

 

2007.02.11.
Vendégeink voltak

Az elmúlt héten, február 7-10-ig egyházközségünk vendégei voltak: Bese Gergő és Tálosi András urak, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola végzős diákjai.
A Sapientia végzős hallgatói számára tanulmányaik utolsó évében kötelező egy hetes gyakorlaton részt venniük. Ilyenkor 1-1 plébániára látogatnak el (az ország különböző pontjaira), hogy ott a lelkipásztori feladatokban gyakorlati tapasztalatokat szerezhessenek, amelyeket később, lelkipásztori kisegítő munkatársként majd kamatoztathatnak.

A beszámoló folytatása >>>

 

2007.02.09.
Személyi jövedelemadó 1 % -nak felajánlása

Tájékoztatjuk a Kedves Híveket, hogy a tetőfelújítás folyamatában kifizettük az első 20 milliós számlát. A munkálatok befejezése után kell majd a további 30 milliót kifizetni. Ezzel csak templomunk felső tetőzete készül el. A további felújítások elvégzése érdekében kérjük a Kedves Híveket, s minden segítőkész honfitársunkat, hogy a személyi jövedelemadó 1 %-át ebben az évben is mindenki ajánlja fel a Katolikus Egyháznak, hiszen ezt az egy százalékot csak erre a célra lehet felajánlani; a másik 1%-ot minél többen a Szentgotthárdi Barokk Templomért Alapítványnak.

A Katolikus Egyház technikai száma: 0011.
A Szentgotthárdi Barokk Templomért Alapítványunk adószáma: 18888324 - 1 - 18

Nyomtatvány a felajánláshoz a templomban, illetve a plébánián átvehető. Nyomtatvány honlapunkról is letölthető! A jövő héten minden házhoz igyekszünk eljuttatni egy tájékoztatót. Kérjük, hogy távolban élő rokonaikat, ismerőseiket is tájékoztassák e lap eljuttatásával a felújításról. Előre is köszönünk minden támogatást. Ha valaki más alapítványt kíván támogatni, akkor már templomunk alapítványát nem támogathatja.

A nyomtatvány letölthető itt >>>

 

2007.02.03.
Adomány az Egyesült Államokból

Nagylelkű adomány érkezett 5 400 USD értékben a New Brunswick-i (NJ) Szent László egyházközségből templomunk felújításához. Alapítványunk köszöni az adakozók jószándékát, különösen is Ölbei Mária és Polgár Capistrán plébános szervező munkáját. Reményeink szerint ez az összeg is hozzájárulhat ahhoz, hogy a legfontosabb munkálatok mielőbb befejeződjenek, illetve a felújítás tovább folytatódhat.

Az adományozók listája >>>

 

2007.02.03.
Információk angolul is

Honlapunkon a szentgotthárdi Nyelvhatár Bt., valamint Vari Balázs jóvoltából immár angolul is olvasható templomunk rövid története. Ugyancsak itt található néhány információ a felújításról, valamint a Brenner János tiszteletére épült "Jó Pásztor kápolna" történetéről is rövid beszámoló. A későbbiekben tovább szeretnénk bővíteni az anyagot. A készítők ezzel is igyekeznek hozzájárulni ahhoz, hogy minél többen megismerjék egyházközségünk, templomaink életét a nagyvilágban is.

 

2007.02.02.
Lelkipásztori Napok Egerben

Immár 18 alkalommal került sor az Országos Lelkipásztori Intézet által szervezett Teológiai Napokra, amely a magyar egyház megújulási lehetőségeit keresi. Egyházközségünket Németh Zoltán plébános és Huszár Tibor egyházközségi tag képviselte. A konferencia résztvevői számos fórumon kaptak útmutatást az egyház legfontosabb feladatairól. Mindezt egyéni beszélgetés, csoportmunka követte. Az előadások témái olvashatóak a katolikus.hu/magyar kurír honlapon. Az összejövetelen készült fotók talán visszaadnak valamit abból, hogy kereszténységünket a megújuló szeretet jegyében lehet csak továbbadni.

Képes beszámoló >>>

 

2007.01.19.
Ökumenikus imahét: január 21 - 28.

Az egész világon minden évben ebben az időszakban imádkoznak a keresztények egységéért a krisztushívők. Az imahét jelmondata: ...a süketeket is hallóvá teszi, a némákat is beszélővé." (Mk 7,37). Az ökumenikus imádság ez évi témája a dél-afrikai Umlazi régióban élő keresztény közösségek tapasztalataiban gyökerezik. Az imahét témájának előkészítése minden évben egy konkrét helyi közösségben történik, amelyet nemzetközi szinten elfogadnak, hogy aztán világszerte szétosszák, és újra eljusson helyi szintre. Az ez évi anyag olyan emberek gondjait és tapasztalatait öleli fel, akik különösen nagy szenvedéseken mentek keresztül.

Január 23-án, kedden este 6 órakor a rábakethelyi református templomban, 28-án, vasárnap délelőtt 9 órakor a szentgotthárdi barokk templomban lesz közös imádság a keresztények egységéért.

 

2007.01.17.
Jól sikerült a farsangi bál

"Meglepetés vendég", Dr. Veres András megyéspüspök részvételével kezdődött az egyházközség idei farsangi bálja. A zsúfolásig megtelt Széchenyi iskola aulájában a kitartók reggel 6-ig ropták a táncot. Rengeteg kisebb-nagyobb ajándék talált gazdára a tombolasorsoláson, amelynek teljes bevételét - közel 500 000 forintot - a templom felújítására fordítja az egyházközség. Ezúton is szeretnék megköszönni a támogatók nagylelkűségét.

A bálon készült képek >>>

 

2007.01.08.
Az adományozók 2006. évi listája

A banki értesítők megérkezése után teljessé vált azon adományozók listája, akik a 2006. évben a Szentgotthárdi Barokk Templomért Alapítványra befizettek. A közel múltban értesítés érkezett, hogy az New Brunswick-i (NJ) Szent László egyházközségből (USA) is hamarosan megérkezik az az adomány, amelyet Tamásné Gerenday Mária lelkesedésének is köszönhetünk. Amint ez megtörténik, honlapunkon megjelenítjük az adományozók nevét. Az alapítvány kuratóriuma köszönetét fejezi ki minden jótevőjének. Néhány nap múlva kifizetésre kerül az első 20 milliós számla, az eddigi munkálatok kiegyenlítéseként. Köszönhetően a jó időnek, a munkák az ütem szerint zajlanak, az első ütem április végére várhatóan befejeződik.

Adományozók listája >>>

 

2007.01.03.
Internetes hírlevél a Szombathelyi Egyházmegyében

Az internet nyújtotta lehetőségeket kihasználva a Szombathelyi Egyházmegye október 27-től internetes hírlevelet indított. Az érdeklődők minden pénteken e-mailben megkapják a legfrissebb beszámolókat az Egyházmegyében történt eseményekről, fontos és hasznos információkhoz juthatnak a plébániák életéről és megismerhetik az Egyházmegyében megrendezésre kerülő programokat is.
A hírlevél célja, hogy biztosítsa a folyamatos információcserét a plébániai közösségek között, ugyanakkor pedig betekintést engedjen az Egyházmegye életébe minden érdeklődő számára. Bizonyára örömmel fogadják majd a hírlevél információit a lelkipásztorok, a sajtó képviselői és mindazok, akik szívesen olvasnak a Szombathelyi Egyházmegye életéről.
A hírlevélre a szombathely@katolikus.hu címre küldött üres e-maillel lehet feliratkozni, amelynek tárgya "hírlevél feliratkozás" legyen.

 

2006.12.31.
Egyházközségi bál

2007. január 13-án, szombaton este 7 órától rendezi az egyházközség immár hagyományos farsangi bálját a Széchenyi iskola aulájában. Belépőjegyek és asztalfoglalás - a nagy érdeklődés miatt - korlátozott számban előjegyeztethető Kukor Gyulánál az egyházközség világi elnökénél a 381 289-es telefonszámon, este 19 - 20 óra között. Az egyházközség szívesen fogad tombola felajánlásokat, amelyeket január 10-ig lehet a plébániára eljuttatni. A bál teljes bevételét a templom tetőzet felújítására fordítjuk.

 

2006.12.31.
A jövő év programja

Elkészült az egyházközség 2007. évi lelkipásztori programja, amely tartalmazza a legfontosabb eseményeket. A korábbi években már megszokott összejöveteleken túl, a Brenner János emlékévvel kapcsolatban számos program lesz plébániánk területén, illetve a Jó Pásztor kápolnánál.

A részletes program itt: >>>

 

2006.12.28.
Hitéleti statisztika

Az év vége közeledtével mindenhol számadást tartanak. Így van ez egyházközségek életében is. Elkészült a 2006. év hitéleti statisztikája. Bár a lelki életről nehéz számokkal képet alkotni, az adatok elgondolkodtató jellegűek.
A plébánia területén 29 keresztelő volt, az elmúlt évben 48.
Házasságot 22 pár kötött, szemben a 2005. év 30 párjával.
Az egyetlen pozitívnak mondható számadat, hogy 15-el kevesebb temetés volt, vagyis 59-en távoztak az élők sorából.
Közülük csak 20 találkozott halála előtt a szentségi Jézus kegyelmeivel.
Mindezek az adatok erősítik az országos statisztikák eredményeit, miszerint lassan fogyatkozó nép vagyunk.

 

2006.12.28.
Szent Erzsébet karácsonya

Évről-évre színvonalas műsorral lepi meg az érdeklődőket a plébániánkhoz tartozó "Glória" színjátszó csoport, amely elsősorban általános iskoláskorú fiatalokból tevődik össze. Az idén sem volt ez másként. Karácsony előestéjén, a Színházban telt ház előtt játszották el a "Szent Erzsébet karácsonya" című misztériumjátékot. A darab a 800 évvel ezelőtt elhunyt szent életéből villantott fel jeleneteket, összekapcsolva karácsony lelkületével. A nézők vastapssal jutalmazták a szereplők felkészültségét.

Az eseményen készült képek megtekinthetők itt: >>>

 

2006.12.20.
Évzáró összejövetelek

Közeledve az esztendő végéhez, december 28-án csütörtökön az egyházközségi képviselők, 29-én, pénteken a családcsoport, 30-án, szombaton az ifjúsági csoport óév búcsúztatója lesz. Mindhárom összejövetel 18.00 órakor hálaadó szentmisével kezdődik. Az hívek hagyományos hálaadása december 31-én, vasárnap, az esti szentmise keretében lesz, amely szintén 18.00 órakor kezdődik.

 

2006.12.20.
Zenés hangolódás

Jézus születésére emlékező éjszakai szentmise a rönöki Szent Imre-templomban, szenteste 21.00 órakor kezdődik, előtte a Rábafüzesi Asszonykórus ad karácsonyi hangversenyt. Szentgotthárdon, az éjféli mise előtt 23.30-tól, templomunk kórusa hívja zenés áhítatra a híveket.

 

2006.12.20.
Karácsonyi misztériumjáték

Ez évi ünnepünk is, hagyományosan a gyermekek karácsonyi műsorával kezdődik, amely december 24-én, vasárnap délután 3 órakor lesz a Színházban. A Szent Erzsébet év jegyében a hittanosok "Szent Erzsébet karácsonya" című misztériumjátékot adják elő, amely nagyon tanulságos történetet mutat be gyermeknek és felnőttnek egyaránt. Mindenkit hívunk és várunk az előadásra.

 

2006.12.11.
Szent Miklós ünnepe a Megyéspüspökkel

Nagyszámú hívő közösség fogadta Dr. Veres András megyéspüspököt szentgotthárdi látogatása alkalmából. A Főpásztor gyújtotta meg az adventi koszorú második gyertyáját, majd szólt a fiataloknak azokról a feladatokról, amelyek karácsonyi készölődésükben a legfontosabbnak kellene lenniük.
A szentmise végén hosszú sorokban vonultak a gyermekek - a legkisebbek szüleikkel együtt - a püspök elé, aki Szent Miklósra, a szeretet nagy szentjére emlékezve, mindenkinek adott egy kis ajándékot.

Az ünnepi szentmise után a kolostor refektóriumában, az egykori szerzetesi ebédlőben folytatódott a püspöki vizitáció. Az egyházközségi képviselők, akik a plébánia és a hozzátartozó filiákból jöttek, az egyházmegye első emberétől hallhatták, milyen feladatokat kellene vállalni saját területükön, mit kellene tenniük a közösség építésében. Az előadás végén kialakult dialógus is bizonyította, hogy a keresztény embernek mekkora felelőssége van a krisztusi tanítás megvalósításában.

A püspöki látogatáson készült képek >>>

 

2006.12.04.
Brenner János halálának 49. évfordulója

Néhány méterre attól a helytől, ahol a vértanúságot szenvedett Brenner János, a zsidai iskolakápolnában lesz szentmise, 2006. december 15-én, pénteken délután 5 órakor. A szentmise után szentségimádást tartunk, a férfi rózsafüzércsoport pedig külön is a boldoggá avatásért, valamint új papi hivatásokért imádkozik.

 

2006.12.04.
Az új egyházi év

Megkezdődött az Advent, s egyúttal az új liturgikus év, amely egyházmegyénk és városunk életében különös jelentőséggel bír, hiszen Brenner János vértanú lelkipásztorunk halálának 50 évfordulójára készülünk. A lelki felkészülés jegyében minden reggel 6 órakor ún. roráte szentmisét mutatunk be templomunkban. Valamennyi hívőt buzdítunk ai igazi lelki megújulásra, a szentgyónások elvégzésére. Erre a hétköznapi szentmisék előtt van lehetőség.

 

2006.12.04.
Reggelizés a plébánián

Adventben az Úr Jézus születésére készülünk. Ennek a készületnek a jegyében hétköznapokon (szombaton is) reggel 6 órakor hajnali-misék vannak a plébánia-templom fűtött kiskápolnájában. Azokat az iskolás gyerekeket, akik ilyen korán reggel felkelnek, és eljönnek a szentmisére ministrálni, azokat a szentmise után nagy szeretettel várjuk a plébániára egy kis reggeli elfogyasztására. A reggeli után pedig, amíg nem kell az iskolába indulni, addig lehetőség van beszélgetésre, csocsózásra, vagy éppen egy kis biliárdozásra. Kedves Ministránsok! Találkozzunk minden reggel az Úr asztalánál, majd pedig a plébánián, a mi asztalunknál! Jó étvágyat!

A reggeli >>>

 

2006.12.02.
Adventi koszorúk megáldása

December 2-án szombaton az esti szentmise keretében meggyújtottuk az adventi koszorún az első gyertyát. Németh Zoltán esperes atya megáldotta azokat a koszorúkat is, amelyeket a kedves hívek erre az estére elhoztak a templomba. A koszorúk közül a legtöbb saját készítésű volt, amelyeket aznap, vagy éppen előtte pénteken készítettek a kedves hívek a plébánián.

"Urunk és Istenünk, nézz le ránk, gyermekeidre, akik az adventi idő kezdetén Hozzád fordulunk. Kérünk Téged, hogy Szent Fiad eljövetelére készülődve örömmel teljék meg a szívünk. Add, hogy amint minden vasárnap eggyel több fény gyullad meg ezen a koszorún, úgy növekedjék bennünk is a vágy eljövendő Fiad fogadására! Ámen."

Képek a szentmiséről >>>

 

2006.12.02.
Adventi koszorúkészítés

Plébániánkon immár hagyomány, hogy minden évben az advent 1. vasárnapját megelőző napokban az egyházközség hívei, fiataljai, ministránsai együtt készítik saját adventi koszorújukat a plébánián. Az idei évben is így volt ez. Pénteken este az idősebb ificsoportosokkal, szombaton délelőtt az ifjabb ificsoportosokkal, majd délután pedig a ministránsokkal készítettünk adventi koszorúkat. A nagy munkában profi segítségeink voltak: Pungor Klára tanárnő, valamint Hoffmann-né Németh Éva néni a szomszédos virágkereskedésből. Elsősorban nekik, de minden lelkes kézimunkásnak köszönhető, hogy otthonainkban saját adventi koszorú jelzi immár: közeleg Jézus Krisztus születésének ünnepe.

További képek a galériában >>>

 

2006.11.24.
A felújítás folyamata

Az előzetes terveknek megfelelően, 2006. november 23-án került sor egy részletes tájékoztatóra, amely bemutatta a szentgotthárdi barokk templom megmentése érdekében tett erőfeszítéseket.

Az elhangzottakról részletesen itt >>>

 

2006.11.24.
Adventi lelki nap - elsősorban családoknak

A Szombathelyi Egyházmegye Családpasztorációs Bizottsága adventi lelki napra hívja a családokat 2006. december 2-án, szombaton, Zalaegerszegre. A Szent Erzsébet-év jegyében Puskely Mária szerzetesnővér, történész mutatja be a 800 éve született szent élettörténetét, kiemelve édesanyai, családközpontú hivatását. A lelki napra Szentgotthárdról és környékéről egy autóbusznyi hívő utazik. Előzetes jelentkezés után várják az egyénileg utazni szándékozókat is.

 

2006.11.24.
Püspöki vizitáció

Veres András megyéspüspök december 9-én, szombaton Szentgotthárdra látogat. Délután 4 órakor szentmisét mutat be a barokk templomban, ahol Szent Miklós ünnepe alkalmából megajándékozza az összes résztvevő gyermeket. Este 6-tól a Refektóriumban várja az érdeklődőket, ahol előadást tart a megkeresztelt ember kötelességeiről, beszámol az egyházmegyében eddig szerzett tapasztalatairól, s válaszol az érdeklődők kérdéseire.

 

2006.11.24.
Kezdődik a Brenner János-emlékév

Dr. Veres András megyéspüspök kezdeményezésére 2006. december 16-tól emlékév kezdődik az 50 évvel ezelőtt meggyilkolt lelkipásztor emlékére és boldoggá avatásáért. Az emlékév programja, valamint egyéb információk a www.brennnerjanos.hu honlapon olvashatók. A programok közül számos esemény érinti Szentgotthárd városát, különösen a rábakethelyi plébániát, hiszen itt szolgált és szenvedett vértanúhalált Brenner János.

 

2006.11.24.
Szent Erzsébet napi ünnepség

2006. november 18-án, szombaton volt a Szentgotthárdi Egyházközség hagyományos Erzsébet-napi ünnepsége. Ezen a napon 17 órakor kezdődött a szentmise. A főcelebráns Kiss László atya, táplánszentkereszti plébános úr volt. A szép számmal megjelent hívek egy igazán lelkes, a jó cselekedetekre késztető szentbeszédet hallhattak. Egyházközségünkben ez a szentmise volt egyben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által meghirdetett Szent Erzsébet-év nyitánya is. A szentmisén jelen voltak még Dr. Gyürki László körmendi, Dorfinger Gábor vasszentmihályi, Fekete Szabolcs Benedek csákánydoroszlói plébános és a helybéli atyák. A szentmise után 18.00-kor kezdődött a Vörösmarty Gimnázium diákjainak előadása Szent Erzsébetről a Színházban.

Az eseményen készült képek >>>

 

2006.11.15.
Tájékoztató a felújításról

November 23-án, csütörtökön este 6 órakor, az egykori kolostor Refektóriumában tart beszámolót a Szentgotthárdi Barokk Templomért Alapítvány kuratóriuma a templom felújításának jelenlegi helyzetéről. A vetítéssel egybekötött tájékoztatóra minden érdeklődőt várnak.

Közben újabb adományozókkal gazdagodott a támogatók listája, amelyet itt közlünk >>>

 

2006.11.15.
Kateketikai Kongresszus

November 9-11-ig, Budapesten tartották a VI. Nemzeti Kateketikai Kongresszust, amelyen részt vett Németh Zoltán plébános is. A kongresszus mottója Szent Pál apostol filippiekhez írt levelének gondolatai voltak: "Ragaszkodjatok az életet tápláló tanításhoz!" (Fil 2,16) Az előadók felhívták a figyelmet a közelmúltban kiadásra került "Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma" című könyv jelentőségére, valamint a családi katekézis fontosságára.

Az eseményen készült fotók >>>

 

2006.11.05.
A Szent Erzsébet év megnyitása Szentgotthárdon

November 18-án, szombaton lesz az egyházközség szokásos Erzsébet-napi ünnepsége. 17.00 órakor szentmise. Vezeti: Kiss László táplánszentkereszti plébános, utána 18.00-kor a Vörösmarty Gimnázium diákjainak előadása a Színházban. Az ünnepségre, - amely egyben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által meghirdetett Szent Erzsébet-év nyitánya is - vendégeket várunk a szomszédos szlovéniai karitász szervezetektől is.

 

2006.10.27.
"Törődj a másikkal, avagy 72 óra kompromisszumok nélkül"

Egy nagy volumenű programba kapcsolódtunk be, itt Szentgotthárdon a fiatalok részvételével, mely Ausztriában és Németországban hazánkkal egy időben zajlik.

Részletek >>>

 

2006.10.23.
Elkezdődtek a munkálatok

Az előkészítő munkálatokkal megkezdődött templomunk tetőzetének felújítása. Első lépésként a padlástérben található törmelék letakarítását kezdik meg a munkások, a felépített csúszdán keresztül. A munkálatokról fényképes tudósítással folyamatosan beszámolunk.

A képes beszámolót a "Templomfelújítás" és azon belül "Felújítás képekben" című menüpont alól lehet elérni >>>

 

2006.10.23.
Búcsú Rönökön

A hagyományos Szent Imre-napi búcsú november 5-én, vasárnap lesz. Az ünnepi szentmise délelőtt 1/2 10-kor kezdődik az osztrák - magyar határon álló templomban.

 

2006.10.23.
Az elhunytakra emlékezünk

Halottak napjához közeledve, október 28-án, szombaton este 6 órakor szentmise keretében emlékezünk az elhunytakra. Felolvasásra kerül annak a 47 személynek a neve, akit az elmúlt egy évben katolikus szertartással temettünk a szentgotthárdi temetőben. Emlékükre egy -egy mécsest gyújtunk. Halottainkra emlékezve, november 1-én, 14.00 órakor ökumenikus imádság lesz a szentgotthárdi temetőben.
Mindkét liturgikus eseményre várjuk a híveket, az elhunytak hozzátartozóit.

 

2006.10.21.
Az elsőáldozók befogadási szertartása

Szombaton este ünnepi szentmise keretében, 51 leendő elsőáldozó befogadási szertatása volt templomunkban. A beavató szentségekre készülőknek a katekumenátus útját kell végigjárniuk. A katekumenátus a katekumenek befogadásával kezdődik. Erre akkor kerülhet sor, ha a keresztségre, elsőáldozásra, bérmálásra vágyó jelölt komolyan eldöntötte, hogy a szentségekhez szeretne járulni, ennek megfelelően ismeri már a hit alapjait, éli a szeretet parancsát s kapcsolatban van a keresztény közösséggel. Ezek a gyermekek már képesek arra, hogy hitüket tudatosítsák és fejlesszék, és hogy tetteikért bizonyos mértékben felelősséget vállaljanak. Természetesen a gyermekek lelki és hitbeli ismereteinek előrehaladása függ egyrészt szüleik példájától, társaik segítségétől illetve a keresztény közösség befogadó szeretetétől. A szentmise közös imádságában most mindennek tanúi lehettünk.

Az eseményen készült fotók >>>

 

2006.10.20.
Rekordösszegű felajánlás

A napokban utalta át az APEH, a 2005. évi személyi jövedelemadó 1 %-t, amelyet az adakozók az Alapítvány javára felajánlottak. Ez az összeg 1 142 481.- forint. Az alapítvány történetében ez a legnagyobb összegű felajánlás, amellyel sokan hozzájárulnak a napokban megkezdődött felújítási munkálatok eredményes befejezéséhez. A Szentgotthárdi Barokk Templomért Alapítvány kuratóriuma köszöni mindenki támogatását, s reméli, hogy az elkövetkező években is sokan támogatják hasonló módon a pótolhatatlan értékű templomunk megmentését.

 

2006.10.06.
Adományozók újabb listája

Ismételten hosszú névsorral gazdagodott azok listája, akik adományaikkal támogatják templomunk felújítását. Az ország mostani morális válságában egyre többen átérzik azon a szavak súlyát, amelyeket Mindszenty József bíboros fogalmazott meg 1947. május 4-én, Szentgotthárdon: "Amilyen szerepet betölt a szív az ember életében, ugyanazt a szerepet tölti be minden egyes templom az ő falujának életében."

Adományozók listája >>>

 

2006.09.30.
Idősek világnapja

Ökumenikus istentisztelet keretében emlékeztünk meg templomunkban az Idősek Világnapjáról. Sisakné Paál Klára igehirdetésében kiemelte, hogy az idős kor - a maga keresztjeivel együtt - mekkora ajándéka Istennek, amit szeretettel kell fogadnunk és ápolnunk.

 

2006.09.24.
Találkozás Ünnepe

Napsütéses időben, közel 2 000 résztvevővel rendeztük meg karitász ünnepünket az 1956-os forradalomra emlékezve. A résztvevőket Dr. Sólyom László köztársasági elnök levélben köszöntötte, amely az alábbiakban olvasható >>>

Az ünnepségről részletes beszámoló található a Magyar Kurír katolikus napilap honlapján: >>>

Képek az eseményről: >>>

 

2006.09.22.
Ünnepélyes szerződéskötés

A sajtó nyilvánossága előtt, ma délelőtt került sor arra a szerződéskötésre, amely után immár nincs semmi akadálya annak, hogy elkezdődjenek a felújítási munkálatok. Az építés kivitelezője a Szombathelyi Építőipari Szövetkezeti Zrt.

Itt található annak összefoglalása, ami az elmúlt hónapokban történt >>>

 

2006.09.12.
Elment egy jótevőnk

Templomfelújításunk folyamatában egy szomorú eseményről kell beszámolnunk. Szeptember 10-én Kanadában elhunyt Háry István. Családjával együtt "motorja" volt annak a gyűjtésnek, amely templomunk megmentésért folyik. Istennek megköszönve hazaszeretetét és Szentgotthárdért hozott áldozatát, 2006. szeptember 20-án, szerdán este 19.00 órakor engesztelő szentmisét mutatunk be lelki üdvéért a szentgotthárdi templomban. A későbbiekben nekrológban emlékezünk meg róla.

 

2006.09.01.
Kezdődik a hitoktatás
zarandoklat

Az új tanév megkezdésével a hitoktatás is megindul az iskolákban. Augusztus 30-án, 50 bérmálkozásra készülő fiatal lelki napon vett részt Németh Norbert szombathelyi plébános vezetésével, ahol útmutatást kaptak keresztény küldetésükről.
Szeptember 9-én, szombaton este 7 órakor lesz a Veni Sancte, ahol a Szentlélek megerősítő kegyelmét kérjük a tanulókra, szüleikre és a pedagógusokra.

 

2006.09.01.
A munkálatok megkezdése előtt

A Szentgotthárdi Hírekben megjelent írás alapján összefoglalót adunk, milyen lépések várhatók a közel jövőben a templom felújításával kapcsolatban.

A cikk itt olvasható >>>

 

2006.08.22.
Karitász ünnepség Szentgotthárdon

Nagyszabású ünnepségre kerül sor 2006. szeptember 23-án, szombaton 10 -16 óráig három egyházmegye karitász szervezeteinek rendezésében, amelyre mindenkit várunk.

Az ünnepség meghívója az alábbiakban olvasható >>>

 

 

2006.08.22.
Nemzetközi ministráns-találkozó Rómában

A CIM (Nemzetközi Ministráns Szövetség) szervezésében augusztus elején Rómában ministránsok tízezrei találkoztak a világ minden tájáról. Az öt évente megrendezésre kerülő találkozón egyházközségünket az idén 3 ministráns képviselte. A Szombathelyi Egyházmegyéből 63 fiú vett részt a találkozón 1700 magyar társával egyetemben a Szent Péter téren.

A beszámoló folytatása >>>

 

2006.08.18.
Újabb adományok

Ismét szép számú befizetésekkel gazdagodott a Szentgotthárdi Barokk Templomért Alapítvány listája. Mindez segítheti a munkálatok mielőbbi elkezdését, amelyre szeptember végén van remény. Néhány héten belül kiderül a közbeszerzési pályázat eredménye. Az Alapítvány kuratóriuma ismételten köszönetét fejezi ki a nagylelkű adományozóknak.

Adományozók listája >>>

 

2006.08.17.
10 éves a "Brenner-kápolna"

Augusztus 27-én vasárnap délután 3 órakor ünnepi szentmise keretében emlékezünk meg a Brenner János vértanú pap tiszteletére épített, Jó Pásztor - kápolna felszentelésének 10 évfordulójáról. A szentmisét Dr. Veres András szombathelyi megyés püspök vezeti.

 

 

2006.08.17.
Szentgotthárd és a búcsú

A közfelfogás szerint augusztus 20-án, Szent István király ünnepén van Szentgotthárd városának a búcsúja. Pedig az apátsági templomot - mint, a legtöbb ciszter templomot -, Mária mennybevitelének emlékére szentelték. Így a búcsú napja ténylegesen augusztus 15-én van. A világ egyházban augusztus 20-án, Szent Bernátot a cisztercita szerzetes rend tulajdonképpeni alapítóját ünneplik. Így a ciszterektől ered a templombúcsú augusztus 20-án való ünneplése.

 

2006.08.01.
A tetőszerkezet javításának kivitelezési terve
zarandoklat

A szombathelyi BIOTEKTÚRA ÉPÍTÉSZ ÉS MÉRNÖKI KFT jóvoltából elkészült a szentgotthárdi templom tetőszerkezetének felújítása terve. Ez alapján kerül kiírásra a kivitelezéshez szükséges közbeszerzési pályázat. A pályázók árajánlata után derül ki, hogy ténylegesen milyen költségvetéssel oldható meg a legfontosabb felújítás.

A szakvélemények itt olvashatók:
kiviteli terv, >>>
valamint a faanyagvédelmi szakvélemény >>>

 

2006.07.31.
Nemzetközi Ministránstalálkozó Rómában

Vasárnap este Szombathelyről 64 fiatal indult Rómába, hogy képviselje egyházmegyénket a Nemzetközi Ministránstalálkozón. Az utazók között három szentgotthárdi fiú van: Kiss Albert, Kocsis András és Nagy Krisztián. A fiatalokat elkísérte Mikolás Attila káplán atya is. A világ minden tájáról ide sereglett ministránsok az elkövetkező öt napban egymással találkoznak, megismerik egymás kultúráját, liturgikus szokásait. Természetesen lehetőség nyílik arra is, hogy ismerkedjenek az Örök Város nevezetességeivel. A találkozó legfontosabb eseménye augusztus 2-án, szerdán lesz, amikor a ministránsok találkoznak XVI. Benedek pápával.

 

2006.07.31.
Mariazell-i zarándoklat
zarandoklat

Július 18-án indult el gyalogosan 41 fővel - többségében szentgotthárdiak - mariazell-i zarándoklatunk. Hozzájuk csatlakozott Mariazell-ben az autóbusszal érkezett zarándokok csoportja. Így közel 150-en vonultunk be a július 22-én, szombaton este az ősi bazilikába, ahol P. Karl Schauer prior, a zarándokhely vezetője köszöntött bennünket. Az engesztelés évében jó volt látni a közösség szeretettől áthatott lelkületét, egymásra találását, akik dacolva a forrósággal és a hirtelen jött zivatarokkal, vállalták, hogy hitüket ilyen módon is kifejezik. A zarándoklatot lezáró szentmise végén elhangzott az ígéret: jövőre ismét itt leszünk.

A zarándoklaton készült képeket itt tekinthetik meg: >>>

 

2006.07.07.
Számítógépet kapott az ifjúsági csoport

Ma délelőtt a GM Powertain-Magyarország gyárigazgatója, Paizer Andor egy használt számítógépet, monitort adott ajándékba az egyházközség ifjúsági csoportja számára. Rövid köszöntőjében a gyárigazgató elmondta, hogy mennyire fontos az ifjúság nevelése, az ifjúsági közösségek formálása. Ebben az Egyháznak nagy szerepe van, s ezért adja át örömmel cége nevében ezt a gépet, s reméli, hogy az ifjúsági közösségben jól tudják azt használni. Németh Zoltán plébános köszönetét fejezte, hogy a gyár ilyen módon támogatja az egyházközséget, s rajta keresztül az ifjúságot.

 

2006.07.07.
Újabb adományozók

Továbbra is érkeznek az adományok alapítványunkra, amelyen jelenleg 28 665 354.- forint van! 2006 első félévében 5 157 350.- forint, valamint 2350.- kanadai dollár érkezett. Minden adományt ismételten köszönünk. A sok segítő mellett különösen kiemelendő, hogy az Arany János iskola végzősei zsebpénzüket ajánlották fel templomunk megmentésére. A közeljövőben elkészül a felújítás terve, amelyről részletesen beszámolunk.

Adományozók listája >>>

 

2006.06.27.
Lourdes-i zarándoklat

Az elmúlt héten, a ma 18 ezres francia búcsújáró helyre zarándokolt a kőszegi és a szentgotthárdi hívők maroknyi csoportja lelkipásztoraik vezetésével. A zarándoklatról szóló tudósítást az alábbiakban olvashatják. >>>

 

2006.06.27.
Bemutatkoznak az újonnan felszentelt papok

Egyházmegyénkben ebben az esztendőben két fiatalt szentelt Konkoly István, a nyugállományba vonuló megyés püspök pappá. Varjú Gábort, aki Sárvárról származik, valamint a zalaegerszegi Mikolás Attilát, aki plébániánk új káplánja lesz. Az újmisések június 29-én, csütörtökön este 6 órakor a Brenner-kápolnában mutatnak be közösen szentmisét és adnak újmisés áldást. Ekkor köszönthetjük Szentgotthárdon először a későbbiekben egyházközségünkben szolgáló lelkipásztort.

 

2006.06.27.
Nyári hittantábor

100 hittanos részvételével kezdődött, napközis jellegű hittantábor, amely hétfőtől péntekig tart, témája: a Bibliában szereplő állatok. Játékos vetélkedők, imeretterjesztő előadások által gyapapíthatják a résztvevők ismereteiket. A tábor legérdekesebb programja a Keszthely környéki autóbusz kirándulás lesz, ahol bizányára sokan megmártóznak a Balatonban.

 

2006.06.26.
Új főpásztor egyházmegyénk élén

XVI. Benedek pápa Dr. Veres Andrást, az Egri Főegyházmegye segédpüspökét, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárát nevezte ki a Szombathelyi Egyházmegye megyés püspökévé, a nyugállományba vonuló Dr. Konkoly István helyébe. Az új püspök beiktatása augusztus 5-én, szombaton délelőtt lesz a szombathelyi Székesegyházban. Veres András püspököt várhatóan szeptember 23-án fogadhatjuk először Szentgotthárdon, a Nemzetközi Karitásznapon.

 

2006.06.14.
Személyi változások a plébánián

Július 1-el új káplánt kap egyházközségünk Mikolás Attila újmisés személyében. A későbbiekben majd honlapunkon is bemutatkozik az újonan szentelt atya. Szabolcs atya pedig plébánosi kinevezést kapott Csákánydoroszlóba, innen látja majd el Vasalját, Magyarnádalját, Iváncot, Hegyhátszentmártont és Felsőmarácot. Mind az érkező, mind a búcsúzó lelkipásztornak sok kegyelmet kívánunk papi munkájukhoz.

 

2006.06.14.
Elsőáldozás Apátistvánfalván

Ahogy Szentgotthárdon, úgy a vend vidéki településen is kegyes volt az időjárás az elsőáldozókhoz. Négy lány és egy fiú alkotta az elsőáldozók lelkes csapatát.

Az ünnepségről készült fényképek itt láthatóak >>>

 

2006.06.07.
Megbeszélés a gyalogos zarándoklattal kapcsolatban

Június 10-én, szombaton este 8 órakor megbeszélés lesz a Máriacelli gyalogos zarándoklat részleteiről. Erre az alkalomra az érdeklődőket is várjuk. Jelentkezni lehet június 15-ig lehet a plébánián. A megérkezés napjára indított autóbuszra is van még néhány hely, szintén a fenti időpontig lehet jelezni a részvételi szándékot.

 

2006.06.07.
Beszámoló az elsőáldozásról

Bár a zord időjárás az első szentgyónás utánra tervezett kerti parti megtartását megakadályozta, vasárnapra azért engedett valamit szigorúságából, így napsütés köszöntötte a 45 harmadikos gyermeket. A kezdeti izgalom hamar elszállt, és minden gyermek lelkesen vett részt azon a szentmisén, ahol először vehette magához Jézus testét és vérét. Öröm volt látni azt a sok boldog gyermekarcot, mely az oltár körül ezen a napon felsorakozott.

Fotók >>>

 

2006.05.31.
Megemlékeztünk a 60 évvel ezelőtti szomorú eseményekről

Szentmisével vette kezdetét a német kisebbség kitelepítésének 60. évfordulójára megrendezett nemzetiségi nap. A rönöki Szent Imre templom zsúfolásig megtelt hívekkel. A szentmisén három lelkipásztor: Michael Wüger Großmürbisch-i káplán, Dóka Ferenc és Fekete Szabolcs Benedek voltak jelen, melynek befejeztével a templom előtti téren folytatódott az ünnepség.

Képes beszámolónk itt látható >>>

 

2006.05.31.
Elsőáldozás piros pünkösd napján

Vasárnap a 9 órai szentmisén tartjuk az elsőáldozást 45 gyermek számára. Első szentgyónásuk elvégzésére pénteken 3 órakor kerül sor, mely után a plébánia udvarán játékos együttlétre hívjuk a gyermekeket szüleikkel együtt.

 

2006.05.31.
Bérmálási fényképek árusítása

A bérmáláson készült képeket Pünkösdvasárnap, délután 5 és 6 óra között lehet megtekinteni illetve megvásárolni a templomban. Érdeklődni Pácz Gábornál lehet.

 

2006.05.25.
Megemlékezés a kitelepítés áldozatairól

Május 27-én, szombaton a Rönöki Szent Imre templomnál a magyarországi németek kitelepítésének 60. évfordulója alkalmából ünnepség lesz. Fél 3-kor kétnyelvű szentmisével veszi kezdetét a megemlékezés, majd koszorúzás és kultúrműsor következik.

 

2006.05.24.
Néhány kép templomunk állapotáról

"Honlapkészítőnk jóvoltából sikerült néhány képet készíteni a freskók állapotáról, a repedésekről, amelyek jól mutatják, hogy mennyire fontos lenne a felújítás megkezdése. Ezzel  - a nagyobb tragédia megelőzése mellett - talán még sikerülhet megmenteni az egyedülálló freskókat."

A képek itt láthatóak >>>

 

2006.05.23.
Ecce Sacerdos Magnus

Ezzel a latin énekkel kezdődött a vasárnapi szentmise, melyen 60 fiatal részesült a bérmálás szentségében. A szertartást Dr. Konkoly István püspök atya végezte. Az ünnep fényét templomi kórusunk is emelte. Az első bérmálás alkalmával -a szentírási beszámoló szerint-, lángnyelvek alakjában, szélzúgás közepette jött el a Szentlélek az apostolokra. Ez utóbbi nálunk sem maradt el, hisz a kezdeti napsütést zivataros időjárás váltotta fel, mely a vastag falakon belül is éreztette hatását.

A szentmiséről készült képek itt láthatóak >>>

 

2006.05.19.
Lépések a templomfelújítás ügyében - de merre vezetnek?

A napokban került nyilvánosságra Németh Zsolt országgyűlési képviselő és Bozóki András miniszter levélváltása a szentgotthárdi templom ügyében. Ahogy olvasható, nem megy zökkenőmentesen a templom megmentése. Erről nyilatkozott Németh Zoltán plébános is.

Részletek >>>

 

2006.05.17.
Előkészülés a bérmálásra

Vasárnap délelőtt 10 órakor bérmálás lesz templomunkban. 61 fiatal részesül a keresztény nagykorúság szentségében.  Május 19-én, pénteken délután 4 órától kezdődik a bérmálkozók lelki felkészítése és gyóntatása. A bérmaszülők, szülők, családtagok számára pedig 5 órától van gyónási lehetőség. Ugyancsak lesz gyóntatás szombaton délután 5 órától is. Vasárnap azonban már nem tudjuk fogadni a gyónni szándékozókat.

 

2006.05.17.
Megváltozott miserend a hétvégén

A bérmálás miatt május 21-én, vasárnap csak 10 órakor lesz szentmise a plébániatemplomban. Rábatótfaluban 1/2 8-kor, Apátistvánfalván 8 órakor van szentmise. A plébániánkhoz tartozó többi templomban viszont nem lesz Istentisztelet.

 

2006.05.15.
Interjú sorozat

Ha valaki átlépi városunk határát, a helységnévtábla magyar felirata mellett szlovén nyelven is olvashatjuk Magyarország legnyugatibb városának nevét. A szlovén kisebbség megmaradását és a kulturális életének ápolását tekinti fő feladatának riportsorozatunk következő alanya.

Szukics Mariannát gyermekkoráról, feladatköréről, a mindennapok nehézségeiről és örömeiről kérdeztem.

A riport itt olvasható >>>

 

2006.05.12.
Koronagyűlés Felsőszölnökön

A Körmend-Őrség-Szentgotthárdi esperesi kerület tagjai -a többi kerületekhez hasonlóan-, fél évente lelkipásztori összejövetelt, un. Koronagyűlést tart. A Felsőszölnökre összehívott megbeszélés 10 órakor szentmisével kezdődik, majd a plébánián XVI. Benedek pápa első enciklikájáról tart előadást a szentgotthárdi káplán. A tanácskozáson a kerület jövőbeli lelkipásztori ellátásáról is szó lesz.

 

2006.05.12.
Szentségimádás Apátistvánfalván

Vasárnap a 11 órakor kezdődő szentmise után szentségkitétel lesz az apátistvánfalvi templomban. Az adorálásra hívjuk a plébániánkhoz tartozó többi híveinket is. Délután 3 órakor pedig szentóra kezdődik, melynek végén befejeződik a szentségimádási nap.

 

2006.05.09.
Elsőáldozás a Szent Imre templomban

Plébániánk területén elsőként Rönökön, a határszéli Szent Imre templomban lesz elsőáldozás. Öt gyermek járul első alkalommal az Úr asztalához a vasárnap 1/2 10 órakor kezdődő szentmisében. A hozzátartozók gyóntatása és a gyermekek lelki előkészítése előtte nap, szombaton délelőtt fél 10-kor  kezdődik.

 

2006.05.07.
Majálisra várják a családokat

A Szombathelyi Egyházmegye majálist rendez családok számára 2006. május 27-én, szombaton. A rendezvényre autóbuszt indítunk, amelyre jelentkezni a plébánián lehet, május 15-ig!

A program mellékelve olvasható >>>

 

2006.05.07.
Köszöntjük az édesanyákat

Szombat este megható műsorral köszöntötték az édesanyákat Soós Margit hitoktató vezetésével hittanosaink. Átéléssel mondták el a mély értelmű gondolatokat, melyben segítségükre voltak az ifjúsági csoportból Kocsis András, Sütő Ferenc, Sömenek Péter, valamint Majczán Zoltán tanár úr is. Varga Bence pedig gitárkísérettel előadott énekkel lepte meg a szentmise résztvevőit. A gyermekek egy-egy szál virággal kedveskedte édesanyjuknak, és nem feledkeztek el a legszentebb anyáról sem: műsoruk végén a Mária oltárhoz vonultak a másik szál szekfűvel. Mindannyian próbáltak visszaadni valamit a meghálálhatatlanból, megköszönhetetlenből, mely a minket elfogadó, nekünk életet adó, és bennünket felnevelő anyai szívből árad.

Istenünk, köszönjük az édesanyákat!

Képek az ünnepségről : >>>

 

2006.05.06.
A templomunkra adományt befizetők listája

Szép számmal érkeztek befizetések templomunk alapítványára. Remélhetőleg ez segít majd a felújítás megkezdésében. Az adakozók listáját ezután rendszeresen közöljük. Természetesen, akik kérik nevük elhallgatását, ott csak a banki befizetés sorszámát írjuk ki. Minden segítséget nagyon köszönünk.

Az adakozók listája itt: >>>

 

2006.05.06.
Eredményes hittanverseny

A Körmend - Szentgotthárd - Őrségi esperesi kerület hittanversenyén ismét - immár hagyományosan - jól szerepeltek a szentgotthárdi hittanosok. A két korcsoport egyéni versenyzői közül az első három, valamint a csapatversenyek győztesei kerültek a június 10-i egyházmegyei döntőbe. Az 5-6. osztályosoknál Voura Alexandra, valamint a Jakab Kinga - Krajczár Zsófia - Somlai Márta összetételű csapat, a 7-8. osztályosok közül Hendler Eszter - Horváth Vivien  - Grábler Krisztina nevével fémjelzett csapat utazik majd Szombathelyre. Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítő hitoktatóiknak.

 

2006.05.04.
Anyák napja

A legszentebb édesanyára, Máriára emlékezünk május hónapban, annak első hétvégéjén pedig világszerte az édesanyákat köszöntjük. Hittanosaink a szombat esti 7 órakor kezdődő diákmisében versekkel és énekkekkel kedveskednek minden édesanyának, melyre mindenkit szeretettel hívunk. Vasárnap pedig az apátistvánfalvi templomban 11 órakor szintén ünnepi műsort adnak a helyi általános iskola tanulói.

 

2006.05.04.
Hittanverseny Szentgotthárdon

A Körmend-Őrség-Szentgotthárdi esperesi kerület hittanosai számára rendezünk tudáspróbát május 5-én. A hittanverseny délután 2 órakor veszi kezdetét a Szengotthárdi Plébánián. A továbbjutók részt vehetnek az egyházmegyei megmérettetésen is, melyre június 10-én, Szombathelyen kerül sor.

 

2006.05.02.
Élménydús minisztránstalálkozó

Nagy részben apátistvánfalvi hittanosokkal vettünk részt az idei minisztránstalálkozón. Bár reggel az idő nagyon szomorkás volt, ez a részt vevők hangulatán egyáltalán nem érződött. Kirner Antal Zoltán plébános atya és hívei nagy szeretettel fogadtak bennünket, rögtön finom süteményekkel kínálgatták az érkezőket. A délelőtti előadáson 214 minisztráns hallgathatta Merkli Ferenc atya magával ragadó előadását, mialatt a nap is kisütött :) A kiscsoportos beszélgetés után ebéd, majd akadályverseny következett. A lelkes versengés eredményét a délutáni püspöki szentmise végén ismertették. Nagy örömünkre az előkelő második helyet érte el csapatunk. Fagylaltozás után dalolászva indultunk haza felé, és jókedvűen tértünk haza otthonainkba.

 

2006.05.01.
A templomtető felújításának helyzete

Az egyházközségi képviselőtestület április 30-i ülésén beszámoló hangzott el az elkövetkező időszak eseményeiről, valamint a templom felújítás helyzetéről.

Részletek >>>

 

2006.04.30.
Minisztráns találkozó Becsehelyen

Május elsején Becsehelyen rendezik meg az Egyházmegyei minisztránstalálkozót. 13 fővel indulunk útra a Zala megyei faluba, köztük azokkal a fiatalokkal, akik képviselik majd egyházközségünket a Római minisztráns-zarándoklaton.

 

2006.04.28.
Szlovén nyelvű szentmise

Vasárnap kerül megrendezésre a szlovén kórusok találkozója várusunkban. Ez alkalomból szlovén nyelvű szentmise lesz 1/2 11 órai kezdettel templomunkban, melyre szeretettel hívjuk a vend anyanyelvű hívenket, és természetesen minden érdeklődő testvérünket.

 

2006.04.28.
Egyházközségi gyűlés

Vasárnap délután 4 órakor egyházközségi gyűlés lesz a plébánia tanácstermében.  Az aktuális feladatok megbeszélése mellett a tervezett renoválás előkészítése lesz a téma. Ezúton köszönjük meg azt is, hogy részben honlapunk látogatói révén megnövekedett az adományozók száma.

 

2006.04.27.
Néhány kép a papi találkozóról

Rendkívül jól sikerült a papi találkozó, mely köszönhető a szép időnek, és mindenek előtt az itteni emberek kedvességének és segítőkészségének. Néhány bizonyíték a kitűnő hangulatról...

Képek az eseményről itt: >>>

 

2006.04.26.
Hálaadó szentmise papi találkozóval egybekötve

Hétfőn este a terveknek megfelelően szentmisével vette kezdetét a "Centralista" találkozó, vagyis a Központi Szeminárium 2002-ben végzett növendékeinek évfolyamtalálkozója. A templom szépen megtelt a gotthárdi és környékbeli hívekkel. A minisztránsok létszáma is bőven 20 fölött volt. Így hát érthető, mekkora élményt jelentett minden résztvevőnek ez a hétfői este. A szentmise végén Soós Margit hitoktató köszöntötte a vendégeket, aktualizálva a prédikációban elhangzott magvas gondolatokat. Búcsúzásként rövid bemutatkozással zárult a liturgia. Mindenki elgondolkozott a meghívó Krisztus ötletgazdagságán, hogy lesz mérnökből, hegedűművészből, labdarúgóból és talpraesett fiatalemberekből emberhalász. Rövidesen képek is láthatóak lesznek a következő napok eseményeiről.

 

2006.04.21.
Máriacelli gyalogos zarándoklat

Bár még messze a nyár, mégis a nyári szabadság tervezgetése miatt időben hirdetjük meg Máricelli gyalogos zarándoklatunkat. A horvátzsidányi, kőszegi és gencsapáti közösségek után idén első alkalommal Szentgotthárdról is elindítjuk csoportunkat. Július 19-én hajnalban indulunk Kőszegről. A négy napos zarándokút július 22-én, szombaton ér véget a kegyoltárnál megtartott délután 5 órai szentmisével. Naponta átlagosan 40 kilométert teszünk meg nagy részében erdei úton. Az elszállásolás egyszerű körülmények között, hálózsákban történik. Bővebb információt Huszár Tibornál vagy Fekete Szabolcs Benedek káplánnál kaphatnak. Elérhetőségük honlapunkon megtalálható. Részvételi díj 5.000 Ft. Jelentkezni az említett személyeknél 2.500 Ft befizetésével lehet.

 

2006.04.17.
Papi évfolyamtalálkozó Szentgotthárdon

Április 24-én, hétfőn este 7 órára "különleges" szentmisére hívjuk a híveket. Szabolcs atya egykori évfolyamtársai látogatnak kis városunkba néhány napra, hogy megismerkedjenek az itteni vidékkel. Tornyiszentmiklósról, Pécsről, Budapestről, Hajdudorogról, Gödöllőről és Tasnádról(Erdély) érkeznek a Központi Papnevelő Intézet 2002-ben végzett növendékei.

 

2006.04.15.
Feltámadási körmenet

 

Néhány kép az eseményről itt: >>>

 

2006.04.14.
Húsvéti vigilia

A keresztények legnagyobb ünnepe a Húsvét. A szentírási beszámoló szerint Krisztus Húsvétvasárnap hajnalban támadt fel a halálból. A Nagyszombaton este 7 órakor kezdődő szertartáson elővételezve emlékezünk meg az akkori eseményekről. A vigília végén feltámadási körmenet is lesz a templom előtti téren.

 

2006.04.14.
Húsvéti eledelek megáldása

A hagyományos ételszentelésre a feltámadási körmenet után kerül sor. Ezenkívül Húsvétvasárnap reggel a 1/2 7-kor és a 1/2 8-kor kezdődő szentmisék után is megáldjuk majd a húsvéti ételeket.

 

 

2006.04.14.
Meghitt virrasztás a Jó Pásztor kápolnánál

A zsidai Brenner János emlékére épült Jó Pásztor kápolnánál megtartottuk a hagyományos Nagycsütörtök esti virrasztást. Az ifjúsági közösség tagjai mécsesekkel a kezükben érkeztek a helyszínre, ahol már lelkes, imádkozó közösség várta őket. Külön örömünk volt, hogy nem csak a környékről, hanem Körmendről is érkeztek fiatalok az imaestre Császár István atya vezetésével. A virrasztás végén elhangzó egyéni fohászok pedig kimondottan bensőségessé tették idei Nagycsütörtökünket. Legyen hála érte minden résztvevőnek.

 

2006.04.13.
Nagypénteki szertartás

Ezen az estén 1/4 7-től a Családcsoport vezetésével keresztúti ájtatosságot tartunk. Este 7 órakor kezdődik a nagypénteki szertartás, Jézus megváltó kereszthalálának emlékére. Az úgynevezett "csonkamise" három fő részből áll: igeliturgia; hódolat a kereszt előtt; áldozás szertartása. Krisztus szenvedéstörténetét, a Passiót  a templomi énnekkar fogja énekelni.

 

2006.04.12.
Éjszakai virrasztás

Nagycsütörtök éjszakáján 10 órától fiatalok vezetésével virrasztást tartunk a Jó Pásztor, közismertebb nevén a Brenner kápolnánál. Az ifjúság gyertyás menete negyed 10-kor indul a plébániától. Az immár hagyományosnak tekinthető imaestre mindenkit szeretettel hívunk.

 

2006.04.11.
Szentmise a szanatóriumban

Nagyszerdán, délután fél négykor szentmise lesz a Rehabilitációs Kórházban. Megboldogult II. János Pál pápa a XXI. század modern templomainak nevezte a kórházakat, hisz a betegség, mint életállapot mindig elgondolkoztatja az embert az élet kérdéseiről. Krisztus kereszthordozása és szenvedése vigasztalást nyújthat minden betegséggel küzdő testvérünknek. Az Isten nem távolodik el tőlünk a nehéz napokban, ellenkezőleg: Ő áll legközelebb hozzánk.

 

2006.04.09.
Befejeződött a nagyböjti lelkigyakorlat

Horváth Zoltán lelkigyakorlat vezető ma két elmélkedésben is szólt a szentgotthárdi hívekhez, akik mindkét alkalommal megtöltötték templomunkat. Délután a nagyszámú fiatalságnak Jézus jeruzsálemi bevonulásáról beszélt. Kifejtette: mi ma élő emberek sokban hasonlítunk a jeruzsálemi közösséghez, akik először éltették Jézust, aztán öt nap múlva szembe fordultak vele, mert a pénz "meggyőzte" őket. Jó lenne, ha nem ilyen emberek lennénk. Esti gondolataiban arról szólt, hogy a szenvedések idején is csak egyetlen biztos pont van: Isten szeretete. Ahogy néhai II. János Pál pápa is ennek szellemében vállalta szolgálatát: Totus tuus (Egészen a tiéd!) A félig vállalt elkötelezettség nem vezet sehova!

Néhány kép az eseményről itt: >>>

 

2006.04.08.
Lelkigyakorlatunk második napja

Péntek este keresztúttal vette kezdetét az esti lelkigyakorlatos program, melyet a Plébániai Karitász munkatársai tartottak,-mély átéléssel. A szentbeszéd ugyancsak nagy hatással volt a hallgatóságra, mely a Jézus mellett keresztre feszített latorok kijelentéseiről, és Üdvözítőnk adoptációs szavairól szóltak: "Íme, a te anyád!"; "Asszony, íme a te fiad!". Sokak szemében könny jelent meg az édesanyai szeretet kifejtése kapcsán, amely Máriában, az Egyház anyjában csúcsosodik ki. A szentmisében kiszolgáltattuk a betegek kenetét, melyet közel 200 idős illetve beteg testvérünk vett fel.

 

2006.04.07.
Lelkigyakorlatunk első napja

Csütörtökön szentségimádással kezdődött meg ez évi lelkigyakorlatunk, melynek első felét a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium második évfolyamának leglelkesebb tagjai vezették. Jó volt hallani azt a fiatalos lelkesedést, mely a gittáros énekekből és imádságokból kisugárzott. A szentmise homilíája, melyet Horváth Zoltán Budapest-Terézvárosi plébános végzett, a haláltusáját vívó Krisztus utolsó üzeneteiről szólt. Az első estén az "Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek", valamint a  "Szomjazom" kijelentések mély értelméhez jutottunk közelebb a lelkigyakorlatvezető lebilincselő előadói adottságának köszönhetően.

 

2006.04.07.
Interjú sorozat

Az ifjúsági kör gondozásában két hetes frissítéssel interjú sorozatot szeretnénk közzé tenni honlapunkon. Elsőként Kukor Eszter kérdezte templomunk orgonistáját, Soós Jánost. A környékbeli közismert személyek mellett a későbbikeben a hétköznap emberét is szeretnénk megismertetni az olvasóközönséggel.

A riport itt olvasható>>>

 

2006.04.06.
Virágvasárnapi passió

Soós János orgonista vezetésével hosszú idő után újra énekelve hallgathatják végig a hívek a vasárnapi 9 órai szentmisén Jézus Krisztus szenvedéstörténetét, a passiót. Márk evangéliumának szövegváltozatát Werner Lajos zenetudós, egykori Szombathelyi Egyházmegyés pap zenésítette meg.

 

2006.04.05.
A Szent három nap teológiája pasztorális megközelítésből

Közeledik a keresztények legnagyobb ünnepe, a Húsvét. A lelki ráhangolódást segíti az itt olvaható elmélkedés, amely Nagycsütrötöktől kezdve a Húsvéti Vigíliáig terjedő időszakot öleli át. Az előadás a márciusi papi rekollekción hangzott el Szombathelyen és Zalaegerszegen.

Az előadás itt olvasható >>>

 

2006.04.04.
Keresztúti ájtatosság és a betegek kenetének kiszolgáltatása

Pénteken, délután ¼ 6-kor keresztúti ájtatosságot tartunk a Karitász csoport vezetésével. A 6 órakor kezdődő szentmisén az elmúlt évekhez hasonló módon kiszolgáltatjuk a betegek szentségét. Ebben mindazok részesülhetnek, akik elmúltak 60 évesek, illetve azon fiatalabbak is, akik súlyosabb betegségben szenvednek. A szentség felvételének feltétele a kegyelem állapota, vagyis súlyos bűn esetén a szentgyónás elvégzése.

 

2006.04.04.
Jó reggelt, Vas megye

Templomunk felújításának kezdetén vagyunk, de már jelentkeznek e nehézségek... >>>

 

2006.04.04.
Szentségimádás a Premontrei gimnázium diákjainak vezetésével

Az április 6-án kezdődő lelkigyakorlatunk nyitányaként a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium diákjai érkeznek Szombathelyről, akik részt vesznek az 5 órakor kezdődő szentségimádásunkon. Tekintettel a résztvevők nagy számára, az imádság a kápolna helyett a templomban lesz.

 

2006.04.02.
Lelki felkészülés a Húsvétra

A nagyböjt 40 napos időszaka lehetőséget nyújt a hívőknek a lelki megújulásra. Mint minden évben, most is készséggel állnak rendelkezésre a lelkipásztorok a húsvéti szentgyónások elvégzésére. Erre elsősorban a szentmisék előtt fél órával van lehetőség. A hagyományos nagyböjti lelkigyakorlat is ebben a felkészülésben kíván segíteni. Idén Horváth Zoltán Budapest-Terézvárosi plébános fogja az tartani elmélkedéseket  április 6-8 között.

Részletes programért kattintson ide!

 

2006.03.29.
Televíziós közvetítés Felsőszölnökről

Április 2-án, vasárnap 10 órakor a Szlovén Televízió Felsőszölnökről közvetíti a szentmisét, melyet Merkli Ferenc plébános mutat be. A szlovén nyelvű szentmise megtekintését szeretettel ajánljuk plébániánk vend származású hívei számára.

 

2006.03.28.
Idősek meglátogatása otthonaikban

Mint minden évben, úgy most is felkeressük azokat a híveinket, akik már nem tudnak eljönni a templomunka a húsvéti szentgyónás elvégzésére. Meglátogatásukra április 4-én, a délelőtti órákban kerül sor. Kérjük, hogy legkésőbb április 2-áig személyesen vagy elérhetőségeinken jelezzék az igényeket. A vidéki falvak beteglátogatásának időpontjai a hírdetések rovatban találhatóak.

 

2006.03.27.
A megyéspüspök látogatása

Hétfőn délelőtt Dr. Konkoly István megyéspüspök úr városunkba utazott, hogy a helyszíni szemlével egybekötött tárgyaláson a templomfelújítás lehetőségeiről tájékozódjon. A megbeszélésen városunk vezetői, az egyházközség lelkipásztorai és világi elnöke vettek részt. A tanácskozás azzal az elhatározással zárult, hogy a tetőszerkezet rekonstrukcióját 2007 augusztusáig meg kell valósítani.

 

2006.03.24.
Sajtótájékoztató

Ma délelőtt Viniczay Tibor polgármester és Németh Zoltán plébános közös sajtótájékoztató keretében számolt be azokról a tervekről, amelyeket a templom felújítása érdekében szeretnének az elkövetkező időszakban megvalósítani.

Részletesen >>>

 

2006.03.22.
Folytatódnak a keresztúti elmélkedések

Továbbra is hívjuk híveinket a nagyböjt szép hagyományára: keresztútat járni Jézussal közösen a Húsvét felé vezető ösvényen. Március 24-én és 31-én leendő elsőáldozóink olvassák majd fel az egyes stációkhoz tartozó gondolatokat.

 

2006.03.19.
Tudósítás a rendkívüli Egyházközségi gyűlésről

Március 19-én délután 5 órától rendkívüli egyházközségi gyűlést tartottunk a plébánia tanácstermében. Az ülésen részt vett városunk polgármestere, Viniczay Tibor is.

Részletesen >>>

 

2006.03.19.
Napi evangélium

Örömmel tájékoztatjuk honlapunk látogatóit, hogy ezentúl rendszeresen olvashatják a napi evangéliumot a Gondolatok rovatban. Így kívánjuk segíteni látogatóinkat az örömhír mindennapi megélésében. Emellett minden héten a vasárnapi perikópákról is olvahatnak elmélkedést Török Csaba Budapest-Terézvárosi káplán gondolataiból. Ez utóbbi minden csütörtök este frissül.

Napi evangélium itt >>>

 

2006.03.18.
Szombathelyen és Kőszegszerdahelyen voltunk

Három kocsival indultunk útra Szombathelyre, hogy újra láthassuk a székesegyházi ifisek közösségét. Tavaly nyár elején láttuk őket utoljára, közben sok új taggal bővültek. Megtudtuk, hogy csoportunk ketté vált a „generációs széles sáv” miatt.

A beszámoló itt folytatódik >>>

 

2006.03.16.
Virrasztás nemzetünk lelki megújulásáért

Az Ifjúsági Kör március 17-18-án, péntekről szombatra virradóra engesztelő virrasztáson vesz részt a kőszegszerdahelyi teplomban. Pénteken éjszaka 11 órától a közösség vezetésével szentségimádást tartunk, majd éjféli szentmisén veszünk részt a helyi hívekkel közösen.

 

2006.03.15.
Egyházközösségi gyűlés

Soron kívül újból egyházközségi képviselői gyűlés lesz vasárnap délután 5 órától. Az összejövetel témája a templom tetőszerkezetének felújítása, illetve a lehetőségek számbavétele. Szerettel hívjuk képviselőinket a plébánia tanácstermében tartandó megbeszélésre.

 

2006.03.15.
Nagyböjti keresztutak

Templomunkban a nagyböjti péntekeken ¼ 6-tól keresztúti ájtatosságot tartunk a különböző plébániai csoportok részvételével. Március 10-én a felnőtt felolvasók vezetésével elmélkedtük végig Jézus szenvedését, most 17-én pedig leendő bérmálkozóink imádkoznak a 14 keresztúti állomásnál.

 

2006.03.14.
Ifjúsági csoportok találkozója

Péntek este a Szentgotthárdi Ifjúsági Kör tagjai Szombathelyre utaznak, hogy a Székesegyházi Főplébánia fiataljaival közös összejövetelt tartsanak. Tavalyi évben már találkozott a két közösség, ezt a hagyományt szeretnénk folytatni, újból útra kelve.

 

2006.03.13.
Családcsoport látogatása Szombathelyen

Március 12-én, vasárnap Szombathelyen járt az egyházközség családcsoportja. A Székesegyház közösségével találkoztunk, akik korábban már bennünket is meglátogattak. Tibola Imre nagyprépost úr, a Székesegyház plébános bemutatta a csodálatosan felújított katedrálist. Ezután Martos Balázs káplán vezetésével - agapé keretében -, a II. Vatikáni Zsinat Gaudium et spes kezdetű, az Egyház és a mai világ viszonyáról szóló lelkipásztori konstitúciójáról folytattunk tartalmas beszélgetést.

Néhány kép az eseményről >>>

 

2006.03.10.
Hittanos focikupa döntő

A helyosztókkal és a döntőkkel befejeződött a hittanos foci-kupa. A két korcsoportban 16 csapat kezdte meg a küzdelmeket. A szakemberek véleménye szerint az elsőséget végül is a két legjobban felkészült csapat szerezte meg. Ez meglátszott a döntőben aratott nagyarányú győzelmeken. Gratulálunk a győzteseknek, de mindenki elismerést érdemel, aki rászánta idejét a nemes versengésre. Köszönet azoknak a szülőknek is, akik elkísérték gyermekeiket, s lelkesen szurkoltak nekik. A résztvevő csapatokkal találkozunk jövőre.

A végeredmény itt megtekinthető >>>

Néhány kép az eseményről >>>

 

2006.03.09.
Kiválasztás szertartása

Március 11-én, szombaton este 6 órakor a bérmálásra készülők, egy héttel később, 18-án, este 6 órakor az elsőáldozásra készülők kiválasztási szertartása lesz templomunkban. Ebben a szertartásban az Egyház - miközben a hittanulók megerősítik szándékukat - eldönti, hogy a fiatalok felkészültek-e a húsvéti szentségek vételére. Azért, hogy valakit a "kiválasztottak" közé lehessen sorolni, az Egyház megkívánja tőle az élő hitet és tudatos elhatározást a szentségek befogadására. A kiválasztás megtörténte után pedig arra buzdítják majd, hogy Krisztust még nagyobb odaadással kövesse.

 

2006.03.04.
Fiatalok keresztútja

Március 3-án keresztútra jöttünk össze a Barokk templomban.

Bővebben

 

2006.03.02.
Szülői értekezlet

Március 5-én, vasárnap délután a 7. osztályosok szülei számára lesz megbeszélés a plébánián, akik 2007-ben bérmálkozók szeretnének lenni. 4 órára várjuk az Arany János iskola és a Vörösmarty Gimnázium, ½ 6-ra a Széchenyi iskola tanulóinak szüleit.

 

2006.03.02.
Befejeződtek a tetőjavítási munkálatok

A legszükségesebb hibákat sikerült kijavítatni az erőteljesen megrongálódott templomtetőn. A torony közelében lévő mindkét oldalon nagyobb felületen, illetve a szentély feletti részen több helyen végezték el a legszükségesebb feladatokat. Néhány méteren a kúpcserepeket is pótolni kellett. A szakemberek véleménye szerint azonban a teljes felújítást már nem lehet sokáig halogatni, a vészharangot lehetőség szerint minden fórumon meg kell kongatni…

 

2006.02.27.
Kezdődik a Nagyböjt negyven napos időszaka

Március 1-én, hamvazószerdán kezdetét veszi a nagyböjti időszak. Szerdán, az este 6 órakor kezdődő szentmise keretében lesz az ünnepélyes hamuszentelés és hamvazás szertartása a bűnbánat és a megtérés jeleként. Ugyancsak lesz hamvazás a szombati és a vasárnapi szentmiséken is.

 

2006.02.27.
Pénteki keresztutak

Templomunkban a nagyböjti péntekeken ¼ 6-tól keresztúti ájtatosságot tartunk a különböző plébániai csoportok részvételével. Március 3-án a fiatalok vezetésével elmélkedjük végig Jézus szenvedését.

 

2006.02.27.
Hittanos Foci Kupa 2006

Péntekenként zajlanak a 2006-os Hittanos Foci kupa mérkőzései a III. Béla Szakképző Iskola tornacsarnokában. Az eddigi eredmények, és további mérkőzésekkel kapcsolatos információkért kattintson ide >>>

 

2006.02.25.
Ifjúsági est Kőszegen

Jó hangulatban telt el a kőszegi és szentgotthárdi ifjúsági csoportok közös találkozója Kőszegen, a Brenner János közösségi házban. Részletek >>>

 

2006.02.22.
Jó ütemben haladnak a tetőjavítási munkálatok

Megfeszített tempóban dolgoznak az ácsok és a tetőfedők, hogy a bizonytalan időjárásban mihamarabb megszüntessék a tető beszakadásait. Hétfőn az észak-nyugati oldalon kezdték meg a helyreállítást, hisz itt volt legkritikusabb a helyzet. A torony körül körülbelül 30 négyzetméteren elvégezték a legszükségesebb feladatokat. Az eltört illetve elkorhadt tetőléceket kicserélték, a cserepeket újjal pótolták. Jelenleg a dél-keleti oldal szintén toronyhoz közel eső részén folynak a munkálatok. Eddig ott is sikerült pótolni 15 négyzetméter megrongálódott felületet. A gyors hibaelhárítás tehát örömre ad okot, bár a felületi kezelés csupán rövid távú megoldás. Az egyházközség tehát csak egy időre lélegezhet fel…

 

2006.02.22.
Egyházközösségi gyűlés Apátistvánfalván

Február 26-án, Apátistvánfalván a 11-es szentmise után Egyházközségi gyűlés lesz. Erre az alkalomra az új képviselőjelöltek is meghívást kaptak. Az elmúlt év novemberében tragikus hirtelenséggel elhunyt Doncsecz József egyházköségi elnök helyébe kell majd új vezetőt választania a tagoknak.

 

2006.02.22.
Gyűjtés a katolikus iskolák javára

Február 26-án az ország valamennyi templomában gyűjtést rendeznek a katolikus iskolák javára. Mindenki segítségét előre is köszönjük.

 

2006.02.22.
Szülői értekezlet

Ugyancsak vasárnap, február 26-án szülői értekezlet lesz a plébánián leendő elsőáldozóink szülei számára. 4 órától az Arany János Általános Iskola, 1/2 6-tól a Széchenyi István Általános Iskola érintettjeit várjuk a plébánia tanácstermébe. Az elsőáldozás ünnepe Szentgotthárdon június 4-én, a 9-es szentmise keretében lesz.

 

2006.02.21.
Templomi kórus alakul

Soós János zenetanár, templomunk ifjú orgonistájának vezetésével újjá alakult templomunk énekkara. Jelenleg a nagyheti szertatártásokra és a húsvéti ünnepkere készül a 15-20 fős kórus. A próbákat hétfő este 6-tól, illeteve szombaton este 5 órától a fűtött kápolnában tartjuk. Szeretettel várjuk továbbra is azok jelentkezését, akik énekhangjukkal kívánják szebbé tenni szertartásainkat.

 

 

2006.02.20.
Tetőmunkálatok

Néhány kép a javításról.

 

 

2006.02.17.
Az ácsok elkezdik a javítást a tetőn

Hétfőn (2006. 02. 20.) reggel az ácsok elkezdik az égetően szükséges tetőjavításokat.

 

2006.02.17.
Nagyböjti lelkigyakorlat

2006. április 6-8 között Nagyböjti lelki gyakorlat a szentgotthárdi templomban Horváth Zoltán (Budapest Terézvárosi plébános) vezetésével.

Részletes programért kattintson ide!

 

 

Az oldal tetejére ^

Kezdőlap | Információk | A plébánia | Közösségeink | Gondolatok | Társoldalak | Honlaptérkép