a

Hírek

Kivonat a "Szentgotthárdi barokk templom tetőszerkezet kijavítása" tervből.

Kutasi Józsefné Okl. szerkezetépítő mérnök

 

Az apátsági templom 1760-as években épült.
Az északi oldalon egy oldalépület, a déli pedig a kolostorépület épült mellé.
A templom egyhajós, a torony a homlokzat síkjában áll.
A kórusalj csehsüveg boltozatú, a hajó két csehsüveg boltozatos egység a szentély felett függőkupola épült.
A boltozatok félköríves homlokíveit boltövek támasztják alá. A boltövek a hajók közepén falpillérre, a toronynál pedig sarokpillérekre támaszkodnak.
A templom feletti tetőszerkezet egy egyszeres függesztőmű és egy kétszeres egyesített feszítő- függesztőmű összeépítésével kialakított jellegzetes barokk tetőszerkezet.
A templom feletti padlástér a karzat déli oldalán található csigalépcsőn keresztül közelíthető meg.

 

Állapotrögzítő leírás.
A teherhordó falazatok vastagsága 1,5m és 2,00m -közötti változik.
A csehsüveg boltozatokat alátámasztó boltöveken mind a haránt irányúakon, mind a hosszirányú homlokívek alatti boltöveken a záradékokban jelentős repedések láthatók.
A repedések az elmondások szerint már régen keletkeztek de szétnyílásuk az utolsó évtizedekben nőtt meg.

A statikai számítások alapján a boltozat vízszintes irányú erőhatásához mérten a függőleges terhelés kicsi.
Számításaink szerint a gyámfalak vastagsága a falközhöz mérten kicsi, a gyámfalakat sem oldalható, sem támpillér, sem vonóvas nem támasztja meg, a boltozatok vízszintes oldalerejét nem veszi fel.

A tetőszerkezet vizsgálata során látható, hogy az egyes szerkezeti elemek a folyamatos beázás következtében elkorhadtak, a fakötések jelentős mértékben elmozdultak az eredeti helyzetükből.
A csomópontok elmozdulása következtében a főszaruállások elemei is elmozdultak, az egyes elemek jelentős lehajlása miatt az erőjáték átrendeződött.
Az elemek nem az eredeti funkció szerinti szerepüket töltik be.
Mindezek következtében a főállások megtámasztásánál megnőtt a támaszerő vízszintes összetevője.

 

Tetőszerkezet.
A tetőszerkezet főállásai kétféle rendszerben épültek, attól függően, hogy boltozat felett, vagy a boltozatokat alátámasztó boltövek felett helyezkednek el.
A boltozat feletti főállások ezen belül is kétfélék.
Az egyik- a boltozat záradékához közel eső főállások, amelyeknek a ferde dúcára felkötötték a kötőgerenda csonkon álló fiókváltó gerendáját, a másik, ahol a főállás a fiókgerendákkal és a fiókváltó gerendákkal nincs összekötve.
A két főállás a fiókváltó kapcsolaton kívül, azonos szerkezeti kialakítású.
A sárgerendára fekszenek fel a fiókgerendák és a szarufák.
A fiókgerendára fekszik fel a talpszelemen. A talpszelemenhez csatlakozik feszítő dúc, a dúcgerendák a talpszelemenbe és a mellszorítóba vannak becsapolva.
A ferde dúcot egy vízszintes gerenda támasztja meg.

 

A szükséges megerősítek, feladatok, a hibák kijavítás.
A legelső feladat boltozatokon levő nagy mennyiségű építési törmelék, szemét, eltávolítása.
A tetőszerkezetet a padlástér letisztítása után portalanítani kell. Ezután kezdődhet a megerősítés.
Először a boltozatokat összefogó vasbeton koszorúkat kell megépíteni.
A koszorúkba a terven jelölt acélszerelvényeket betonozáskor el kell helyezni.
A függőleges terhelés külpontosságának csökkentése érdekében egy talpszelement kell a koszorú belső síkjára helyezni, a terven jelölt lekötőszerelvényekkel rögzítve.

Ezután kezdődhet a tetőszerkezet stabilizálása, megerősítése.

A tetőszerkezet kijavításának azon részét, amely az egyes elemek anyagainak a meghibásodására vonatkozik, a faanyagvédelmi szakvélemény alapján került meghatározásra.
Miután az elemek állapota már megfelelő, a főállások csomópontjait kell stabilizálni. A csomópontok rögzítése során a beállt állapotot kell stabilizálni, túlfeszítésekkel a szerkezetet terhelni nem lehet.

Miután a csomópontok hevederekkel történt rögzítése elkészült, a lehajolt kötőgerenda csonkokat vissza kell húzatni a terv szerinti felkötéssel, hogy a csonkok ne a boltozatra támaszkodjanak.
A főállások vízszintes erejének felvételére a hevederes megerősítésekhez vonóvasat kell elhelyezni.
A vonóvas pár alul a tetőszerkezeten végigmenő U szelvényhez kerül csavaros kötéssel rögzítésre, a felső csomóponthoz pedig hegesztett kötéssel kell rögzíteni. A terv jelölt helyeken ellenmenetes csavarorsóval kell a megfelelő feszességűre állítani.

A felmérések és helyszínelések során a sötétség miatt sok helyen nem volt látható a tetőszerkezet állapota, a kialakítás módja.
A héjalás megbontása után válik igazán láthatóvá a valós állapot.
Feltételezhető, hogy még szükséges lesz helyenként utólagos megerősítésre, esetleg a tervben megadott megerősítési módok korrigálása.

Az egyes elemek hosszát csak helyszíni méretvétel alapján lehet leszabni.

A boltozatok repedéseinek kijavítását a rendkívüli értékes kupolafestmények megóvása érdekében csak restaurátor közreműködésével lehet megtervezni, illetve elvégezni.

 

Vissza a hírekhez - Az oldal tetejére ^

Kezdőlap | Információk | A plébánia | Közösségeink | Gondolatok | Társoldalak | Honlaptérkép

.: KoLa Fotó :.