a

Hírarchívum

2006-2008   2008-2014

 

 
2014. 08. 04.
Lelkigyakorlat Máriabesnyőn

 

Augusztus 4-6-ig Josip Lončar gyógyító imán alapuló lelkigyakorlatán vettünk részt négyen a szentgotthárdi karizmatikus imacsoportból.

Mai korunkban, mikor a világ -benne Európa és hazánk is- nagyon eltávolodott Istentől, igazán szüksége van a hitét megélő minden kereszténynek az imára, mely összekapcsolja őt az Istennel. Itt természetesen nem a gépies kérő imáról, hanem az élő Isten-ember kapcsolatról van szó.

Életünket végigkíséri a megtérés, mely folyamat során a Szentlélek öröme betölti szívünket, lelkünket, és boldogok lehetünk, mert hordozzuk a Szentlélek gyümölcseit. E boldogság megnyerése az isteni szó, a Biblia olvasása által is lehetséges. Ez nehéz feladat, de megtanulható. Ehhez sok gyakorlati útmutatást kaptunk e három nap alatt.

A horvát evangelizátor mellett Cseh Péter és Hugyecz János atya szentmiséi és tanításai segítették lelki megújulásunkat és gyógyulásunkat.

Variné Trifusz Mária

 

 
2014. 03. 29.
Szentlélek-szeminárium

 

Március 29-én a szentgotthárdi templomban szentmise keretében kaptuk meg az Úr szolgálatára szóló küldetésünket.


Légy világosság a sötétségben / gyertya /
légy a föld sója / só /
légy kovász a tésztában / Biblia /
légy Jézus Krisztus apostola!
 

Ezek a sokatmondó felszólítások hangzottak el Ipacs Bence atyától, sejtetve, hogy nagy a feladatunk. Meghatódva vettük át a tárgyakat, melyek emlékeztetni fognak minket erre a jeles napra.

Tíz héten át tizenkilencen kitartóan olvastuk a kijelölt részeket a Szentírásból, elmélkedtünk az igeverseken nap mint nap. A hétfői találkozásokon énekekkel dicsőítettük az Urat, meghallgattuk a tanítást, majd megosztottuk az egy hét alatt összegyűjtött gondolatokat, élményeket.

Két csoportot alkottunk a megbeszélések során, ugyanis az egyik már évek óta működő karizmatikus imaközösség, a másik pedig kezdő volt.

Hétről hétre készültünk az életgyónásra, és vártuk a Szentlélek kiáradását. Csodás nap volt a március nyolcadikai. Köszönjük a gyóntató atyáknak, a dicsőítés-vezetőnek, a közbenjáró és háttérimádkozó testvéreknek ezt a felejthetetlen délelőttöt.

A márciusi hetek már elrepültek, mi még szívesen folytattuk volna a szemináriumot. Elhatározásunk szerint az imacsoportok tovább működnek, s hetente egyszer szentségimádáson is részt veszünk közösen.

Köszönjük Rétfalvi Valéria és Vida Katalin szociális testvéreknek az utazással járó áldozatot, a tanításokat, és a csoportos beszélgetések során tanúsított empátiát.

Ugyancsak köszönet jár Tonweber Ágnesnek a szervezésért, és Lőrincz Gábornak a dicsőítés-vezetésért.


Mi már tudjuk:
Szem kell a látáshoz
fül a halláshoz, kitárt kéz az adáshoz,
nyitott száj a szóláshoz.
Nyitott szív, hogy szerethessünk,
megnyíló értelem, hogy
a nem látott dolgokat is megsejthessük.
 

Szeretnénk egyházközségünk tagjai felé kinyitni az „ ajtót”, hogy ők is részesei legyenek a mi örömünknek.

Variné Trifusz Mária

 

 
2014. 03. 02.
A gyóntatások rendje Húsvétig

 

 

A SZENT HÁROMNAPBAN
NEM GYÓNTATUNK!
 

 

 
2014. 02. 01.
Bál – február 1.

 

Az idei évben is sikerült megrendeznünk az Egyházközségi bált. Az érdeklődés viszonylag alacsonyabb volt az elmúlt évekhez képest, viszont nagyon jó hangulatban telt el ez az este. Nehezítette ugyan a közlekedést az e hét végi ónos eső is, de emiatt csupán a Maria Bild-ről indulók nem érkeztek meg.

Pácz Gábor

 

 
2014. 01. 21.
Szentlélek szeminárium

 

Január 21-én kezdődött Plébániánkon a 10 héten át tartó imádságos, Szentírásos elmélyülés. Szombathelyről jönnek hétről hétre a Szociális nővérek, akik tartják a szemináriumot. Hála Istennek résztvevők is bőven vagyunk (20 fő), a 18 évestől a nyugdíjas korosztályig.

Pácz Gábor

 

 
2014. 01. 18.
Nemzeti imanap

 

Január 18. Árpád-házi Szent Margit ünnepe: immár évek óta a nemzetünkért való ima napja is. Mi magyarok imádkozunk népünk megmaradásáért és Szent Margithoz hasonlóan, engeszteljük az Istent nemzetünk ellen elkövetett bűneinkért. Itt Szentgotthárdon a kitett Oltáriszentség előtt tartottunk imaórát.

Pácz Gábor

 

 
2013. 12. 24.
Misztériumjáték

 

„Most is itt van, közöttünk él . . .” címmel adtuk elő szenteste a karácsonyi misztériumjátékunkat a városi Színházban. A szereplő gyermekek nagyon szépen jelenítették meg az egykori eseményeket és így nagy sikert arattak. Remélhetőleg a darab mondanivalója is nyitott szívekre talált.

Pácz Gábor

 

 
2013. 12. 22.
Püspöki mise

 

December 22-én (advent 4. vasárnapján) szép ünnepség keretében adtunk hálát Istennek a felújított szentélyért, melyet dr. Veres András püspök úr áldott meg. Reményünket fejeztük ki, hogy a templom többi részének restaurálásához is sikerül majd anyagi forrást találni. Így néhány év múlva az egész felújított templomot - Isten dicsőségére - megáldhatja a Püspök úr.

Pácz Gábor

 

 
2013. 12. 14.
Brenner-zarándoklat

 

December 14-én megtartottuk – az immár hagyományosnak mondható – éjszakai zarándoklatot. A szép számú résztvevőkkel együtt imádkoztuk a keresztutat és a rózsafüzért, és ajánlottuk fel Brenner János atya boldoggá avatásáért.

Pácz Gábor

 

 
2013. 11. 09.
Zarándoklat Bécsbe

 

November 9-én görög katolikus zarándoklatot szervezett a Hajdúdorogi Egyházmegye Bécsbe, a máriapócsi kegykép 1696. novemberi könnyezése alkalmából. Ehhez a zarándoklathoz kapcsolódtunk mi is, a szentgotthárdi és környékbeli településekről, két autóbusznyian.

A bécsi Szent István dómban Orosz Atanáz, a Miskolci Exarchátus püspök-exarchája és Kocsis Fülöp hajdúdorogi püspök vezetésével (közel félezren) előbb közösen parakliszt imádkoztunk, majd este (18.00 órakor) bekapcsolódtunk abba az ószláv nyelvű Szent Liturgiába, melyet a Schönborn bíboros által szervezett európai görög katolikus konferencia zárásaként tartottak, szintén a Szent István dómban.

A Szent Liturgiát Igor Voznyak lembergi érsek vezette, s a görög katolikus püspökök mellett részt vett rajta Leonardo Sandri bíboros, a Keleti Egyházak Kongregációjának prefektusa, Christoph Schönborn bíboros, bécsi érsek, valamint Peter Stephan Zubriggen érsek, Ausztria apostoli nunciusa is.

A liturgiába a két magyar püspök mellett a zarándokokkal érkezett magyar atyák is bekapcsolódtak, s néhány ének magyar nyelven is elhangzott. Mind ezen a szent liturgián, mind pedig az előtte imádkozott parakliszon a pócsi ikont az eredeti helyéről kihozva a főoltár mellett helyezték el, s a paraklisz során a zarándokok ikoncsókolásra járulhattak hozzá.

(Magyar Kurír, 2013.11.12.)

 

 
2013. 10. 12.
Élő rózsafüzér zarándoklat Szentgotthárdért

 

2013. október 12-én élő rózsafüzér zarándoklatot tartottunk Szentgotthárdért és minden lakójáért, az emberek megtéréséért.

Mivel a város templomai elég távol esnek egymástól, így két csoport indult:

az egyik Rábafüzes - Rábatótfalu - Brenner kápolna vonalon, a másik pedig Farkasfa - Máriaújfalu - Rábakethely útvonalon.

Gyalogos zarándokok nem voltunk túl sokan, de a templomokban szeretettel fogadtak a helyiek és velünk együtt imádkoztak és énekeltek.

Bízunk abban, hogy legközelebb több embert érint meg ez az imádság forma.

Elhatároztuk, hogy ezentúl évente kétszer rendezzük meg. A Szűzanya hónapjaiban: májusban és októberben.

Pácz Gábor

 

 
2013. 10. 05.
Zarándoklat

 

A szentgotthárdi Nagyboldogasszony Plébánia 2013. október 5-ére zarándoklatot szervezett. A csoporthoz csatlakozott néhány útitárs a szomszédos településekről is, így két busszal indultunk. Már az indulás is kalandos volt, és ez a szikrázó napsütéssel együtt gondoskodott a jókedvről, a közös imádság pedig a lelki ráhangolódásról. Első állomásunk Ják volt, ahol dr. Rátkai László atya fogadott bennünket, és a tőle megszokott érdekfeszítő stílusban mutatta be a szépen felújított templomot. Elénekeltük a Lorettói-litániát, aztán László atya bekapcsolta a CD-lejátszót, amelyről a helyi kórust hallgathattuk meg, mindannyiunk nagy örömére.

Megnéztük a kör alakú kápolnát is. Rövid beszélgetés és búcsúzkodás után tovább indultunk Sopronhorpácsra. Útközben rózsafüzért imádkoztunk és Mária-énekeket énekeltünk.

A jákihoz hasonlóan román kori sopronhorpácsi templomot többször is át kellett építeni az évszázadok során. Szerencsére őrzi még az eredeti stílusjegyeit is. A déli harangszóra elimádkoztuk az Úr angyalát, aztán Ipacs Bence atya szentmisét mutatott be. Utána ki-ki falatozott, majd Nagycenk felé vettük az irányt.

Két csoportban jártuk végig a Széchenyi család kastélyát. Sokan közülünk vagy nagyon régen, vagy még sohasem jártunk itt, ezért figyelmesen hallgattuk a tájékoztatót és nézegettük a különféle bútorokat, képeket, könyveket, maketteket, a legnagyobb magyar munkásságát bemutató tárgyakat. Örömmel láttunk az egyik terem falán egy, a szentgotthárdi Kaszagyárban készült kaszát, és többen lefotózták azt a képet is, amely a szentgotthárdi Nemzeti Óragyárnak a torinói kiállításon szerzett aranyérméről is tudósít.

Hazafelé útba ejtettük a nemeskéri evangélikus templomot, ahol a lelkész lánya mesélte el a környékbeli evangélikusok és a templom történetét. Nemeskér volt az utolsó állomásunk, innen indultunk haza. Egyik kísérőnk rögtönzött kvízjátékban kérdéseket tett fel a nagycenki kastéllyal és tulajdonosaival kapcsolatban, amire kórusban mondtuk a válaszokat.

Az időjárás kegyes volt hozzánk, az eső csak másnap érkezett meg. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy jó hangulatban és természetesen élményekkel, ismeretekkel gazdagodva érkeztünk haza. Köszönet a szervezőknek, különösen Bence atyának.

Polgár Mária

Forrás: Martinus.hu

 

 
2013. 10. 05.
Nagymaros 2013. ősz

 

Október 5-én (szombaton) volt Nagymaroson a szokásos őszi ifjúsági találkozó. "Ki mint gondolkodik, úgy is él!" - volt a mottója.

A délelőtti főelőadó Papp Miklós görög katolikus atya volt. Utána lehetett választani a fakultációk között:

A magunkkal vitt ebéd elfogyasztása után kiemelkedik a délutáni programból a ciszterci nővérek által tartott szentségimádás és a találkozót lezáró szentmise, melynek főcelebránsa Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát úr volt. Ő a szentmise végén házi feladatot is adott mindnyájunk számára, hogy mindennap mondjuk el:
 

"Megparancsolom neked: légy erős és bátor! Ne remegj és ne fél, mert veled van az Úr, a te Istened mindenütt, bárhova mégy." (Józs 1,9)
 

A szentmise végére bevonultak a gyerekmaros résztvevői - több száz gyermek, az óvódáskortól kezdődően. Asztrik atya megállapította, hogy ahol ilyen sok a gyerek, ott van jövője ennek a találkozónak.

A zenei szolgálatot Sillye Jenő és barátai látták el.

Feltöltődve jöttünk haza mindnyájan, akik részt vehettünk ezen a találkozón.

Pácz Gábor

 

 
2013. 09. 28.
Telve Szentlélekkel és hittel

 

Szeptember 28-án - szombaton - rendezték Budapesten a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás XXII. Országos Találkozóját, melynek mottója: "Telve Szentlélekkel és hittel". Egyházközségünkből hatan vettünk részt.

Dicsőítéssel kezdődött a napi program, majd a tanítás következett, melynek előadója Varga László kaposvári plébános volt. Ezután csendes szentségimádás következett, majd tanúságtételek. Volt lehetőség közbenjárást kérni illetve elvégezni a szentgyónást, hiszen hála Istennek sok-sok lelkipásztor volt jelen. Ebéd után ismételten volt tanítás és tanúságtétel. A napot lezáró hálaadó szentmise főcelebránsa Palánki Ferenc püspök atya volt.

Az egész napi zenei szolgálatot Csiszér László barátaival és az Emmánuel közösség tagjai látták el. Bár testileg kissé elfáradva, de lelkileg feltöltődve érkeztünk haza.

Pácz Gábor

 

 
2013. 09. 14.
Zarándoklat Ausztriából

 

Szeptember 14-én a szomszédos mogersdorfi plébániáról érkeztek gyalogos zarándokok (immáron második éve) a zsidai Jó Pásztor kápolnához.
A mintegy 30 főből álló csapat Maria Bild kegytemplomától indult és Alsószölnök - Rábatótfalu útvonalon érkeztek meg zarándoklatuk célpontjához. Itt 12.00 órakor Császár István helynök atyával együtt miséztek Plébániánk papjai illetve a mogersdorfi plébános úr.
A misét szerény agapé követte. Jó hangulatban telt el az idő, s kora délután indultak haza: ki gyalogszerrel, ki pedig autóval.

 

 
2013. 09. 14.
Veni Sancte hitoktatóknak

 

Szeptember 14-én a zalaegerszegi Mindszenty József Általános Iskola és Gimnázium adott otthont a Katekéták Napjának. 9.30 órakor egyházmegyénk püspöke - a megjelent atyákkal együtt - koncelebrált szentmisét. Ezután a püspök úr a Katolikus Egyház Katekizmusáról és annak létrejöttéről tartott előadást. Majd kisebb csoportokban mi hitoktatók megtárgyaltuk az elhangzottakat illetve a püspök atya által felvetett kérdésekről beszélgettünk.
Az ebéd elfogyasztása után Lectio Divina azaz az elmélkedő imamódról hallhattunk és gyakorolhattuk.
A napot szentségimádás zárta.

Pácz Gábor

 

 
2013. 09. 08.
Jubileum

 

Szép ünnepségnek voltunk tanúi mi, akik szeptember 8-án a rábakethelyi templomban vettünk részt szentmisén: Rimfel Ferenc plébános úr immáron 20 éve szolgálja városunkban az Urat.
A szentmise liturgiáját színesítették énekükkel az ifjúsági énekkar tagjai. A szentmise végén pedig nemcsak a gyerekek és a rábakethelyi közösség tagjai köszöntötték Plébános atyát, hanem városunk polgármestere is.
Szentmise után szerény agapé volt a közösségi teremben.

 

 
2013. 09. 08.
Veni Sancte

 

Megkezdődött az új iskolai év.
Tanévnyitó szentmisét tartottunk szeptember 8-án 8.30 órakor a gotthárdi- illetve 10.00 órakor a rábakethelyi templomban.

 

 
2013. 06. 29.
Újmise Zsidán

 

Június 29-én - immár hagyományosan, Péter és Pál apostolok ünnepén - újmisére került sor a zsidai Jó Pásztor (Brenner) kápolnánál.
Két újmisés atya misézett együtt a megjelent papokkal.
Az egyikük Kovács József, akit megyéspüspök úr egy hete szentelt fel és Jánosházán kezdi meg papi szolgálatát.
A másikuk Jakab atya, azaz Ngujen Hai Li vietnámi szalézi szerzetes, akit áprilisban szentelt püspök úr Szombathelyen.
Jakab atya elmondása szerint még nem volt a Brenner kápolnánál, de nagyon tetszett neki az újmise családias légköre és hangulata.
A szentmise végén újmisés áldásban részesültünk mindnyájan.

 

 
2013. 04. 21.
Jó Pásztor vasárnapja

 

Megemlékeztünk papi- és szerzetesi hivatásokról, illetve köszöntöttük lelkipásztorainkat.

A győri Szeminárium 2 hallgatója Egyházközségünk vendége volt: Kovács József diakónus és Sudár Zoltán Simon első éves.

Új képek a Fotóalbumban >>>

 

 
2013. 04. 20.
Međjugorje - Nagykanizsa

 

" Azért jöttem, hogy a szentség és az isteni dolgok felé vezesselek benneteket"

/ a Szűzanya 2013. február 25-i üzenetéből /

 

Április 19-én Nagykanizsán, a Jézus Szíve templomban Marinko Sakota, Medjugorje plébánosa erre az idézett mondatra építve tanította a templomot teljesen megtöltő híveket. Tanításában hangsúlyozta a szívbeni imádság gyakorlását, a megbocsátás fontosságát, s a szentmise lélekben való átélését. A rózsafűzér tizedei előtt elhangzott elmélkedések és a szentségimádáson elhangzott gondolatok mély nyomot hagytak mindannyiunk lelkében.

A Szakonyfaluból, Szentgotthárdról és a környékről részt vett 48 zarándok nevében:
Variné Trifusz Mária

 

 
2013. 04. 07.
Húsvét 2. vasárnapja

 

Imakilencedet imádkoztunk, majd imaórát tartottunk az Isteni Irgalmasság vasárnapján.

 

 
2013. 04. 06.
Az egyházmegyei hittanverseny döntője

 

Húsvét utáni szombaton került sor a Hit Évében megrendezett egyházmegyei hittanverseny döntőjére Szombathelyen. Az egyházmegye 10 kerületéből mintegy száz általános iskolás és középiskolás versenyző vett részt a Brenner János Általános Iskola épületében megrendezett döntőn.

Plébániánkat 2 csapat képviselte. 5-6. korosztályból: Kropf Kevin - Kozma Eszter - Kovács Réka. 7-8. korosztályból: Berkenyés Dóra - Frigy Bettina - Császár Kristóf.

A három-három állomáson végighaladó általános iskolás csapatok Szent Mártonról, Boldog Batthyány Lászlóról, az újszövetségi Szentírásból, valamint az Ószövetségből vett feladatokat oldottak meg.

Az eredményhirdetés a Brenner János Kollégium dísztermében volt. A nyertesek ajándékaikat dr. Veres András megyéspüspök úrtól vehették át.

Mielőtt a díjakat átadta volna, a megyéspüspök úr szólt a diákokhoz. A Hit Éve kapcsán bíztatta őket az evangélium örömhírének átadására. Fontos a hitük és életük egysége, hiszen csak így tudják majd társaikat is megnyerni Krisztusnak.

 

 
2013. 03. 22-23.
Lelkigyakorlat

 

Az idei nagyböjti lelkigyakorlatot dr. Perger Gyula toronyi plébános úr tartotta.

 

 
2013. 03. 09.
Hitoktatók továbbképzése

 

Kirher Zoltán celldömölki plébános tartotta a Brenner Kollégiumban.

 

 
2013. 03. 02.
Zarándoklat

 

Két autóbusszal indultunk útnak ezen a napon, hogy egyik úti célunk Bodajk legyen. Ez az ősi búcsújáróhely a Dunántúl legrégibb zarándokhelye, hiszen Szent István királyunk is sokszor megfordult itt fiával, Imre herceggel együtt.

Utunk másik állomása Zirc volt. Számunkra is kedves hely, hiszen ahogy régen, úgy ma is ciszterek által működtetett kolostor található itt. A könyvtár megtekintése után alapos idegenvezetésben részesültünk a templomban, amely az elmúlt évek során megújulhatott. Bízunk benne, hogy a szentgotthárdi templom is belátható időn belül megújul, s mi is büszkeséggel mutogatjuk a hozzánk látogatóknak.

P.G.

 

 
2013. 02. 23.
Hittanos foci

 

Hittanos gyermekek számára rendeztünk foci bajnokságot. 1-8 osztályosok vettek részt. Nagyon lelkesek voltak, jó hangulatban telt ez a nap.

 

 
2013. 02. 13.
Hamvazószerda

 

Kezdődik a nagyböjt. Az alábbi cikkel szeretnénk ráhangolódást adni:

 

Ismered Őt?

Istállóban - királynak született, Aki csak találkozott Vele, nyugtalanná lett, és érezte: neki is olyanná kell válnia, mint Ő. - Ismered?

Nem volt hova lehajtania a fejét, de amely házba betért, az az otthon Őkörülötte templommá vált. Akit néven szólított, megtudta, ki volt eddig. Amikor a nagy halászt is néven szólította, az ezt mondta neki: "Eredj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok... rongy ember!"

Aki hallgatta és hallotta is Őt, az tudja, hogy nem az Igét mondja, hanem Ő az Ige!
Ismered Őt?

"Az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be Őt." (Jn 1, 11) Elárulták és eladták. Egy rabszolga árán.

Eláruljuk és eladjuk - azóta is. Olcsón...

Azután arcul verték. És arcul verjük azóta is...

Majd megcsúfolták. Ruháin megosztoztak. Kezeit általverték... Úgy, ahogy mi tesszük: gondolattal, szóval, tettel.

Ég és föld közt kifeszítve azokért imádkozott, akik elárulták: "Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!" (Lk 23, 34)

Aztán meghalt a kereszten, érettünk. Helyettünk.

Egy pogány katona felnézett rá, amikor meghalt, és ezt mondta:

- Bizony, ez Isten Fia volt!

 

És neked kicsoda Jézus?

Egy valamikor élt próféta?

Vagy az élő Isten Fia, a Krisztus, AKI ÉL?!

Ha ÉLŐNEK ismered, akkor igazán ismered, és - befogadtad Őt. "Akik pedig befogadják, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek..." (Jn 1, 12)

Halljátok Isten gyermekei!

 

Mindenki az életedet kéri, követeli, akarja:

- Add fel!

- Add le!

- Add ki!

- Add el!

 

Ő az egyetlen, Aki semmit sem kér, Aki életét adta érted! Tudod végre: mit érsz?

 

Mit gondolsz, miért fizetett ekkora árat érted? Hogy te is, én is odaadjuk az életünket - másokért!

Add fel az életedet! - követeli valaki. Már nem adhatod fel. Mert már tudod az árát. De odaajándékozva, önként odaadhatod... Az életedbe zárt, életeddel körülölelt Jézus Krisztussal együtt.

 

Gyökössy Endre: Leltározás a Gazda színe előtt

 

 
2013. 02. 02.
Hitoktatók továbbképzése

 

Földi István badacsonytomaji plébános tartotta Szombathelyen, a Brenner kollégiumban.

 

 
2013. 01. 26.
Haláleset

 

84 éves korában elhunyt Polesznyák László, aki a 359. sz. "Vajda Ödön" Cserkészcsapat parancsnoka volt. A rendszerváltás óta vezette a csapatot. Ő közismert volt városszerte, hiszen sokat tett a városért is és Egyházközségünkért is.

 

 
2013. 01. 25.
Szülői értekezlet

 

Szülői értekezletet tartottunk a leendő elsőáldozók szülei számára.

 

 
2013. 01. 18.
Szent Margit

 

Az idei évben is bekapcsolódtunk a hazánkért tartott ima láncolatba. Ezen a napon, Szent Margit ünnepén immár több éve együtt imádkozunk - mi magyarok - hazánkért, nemzetünkért. Templomunkban a szentségi Jézus előtt imaórát tartottunk, majd az ezt követő szentmisét szintén e célra ajánlottuk fel.

P. G.

 

 
2013. 01. 17.
Vizitáció

 

Püspök atya végiglátogatja az Egyházmegye plébániáit. Ezen a napon nálunk tartotta vizitációját. Minden filiába elment, megtekintette a templomokat, találkozott városunk polgármesterével, az iskolák vezetőivel, majd délután pedig az egyházközségi képviselő testület tagjaival.

P. G.

 

 
2013. 01. 12.
Egyházi bál

 

Az idei évben is megrendeztük - immár szokásosnak mondható - egyházközségi bálunkat. Nagyobb létszámra számítva a Gotth'art Hotel konferenciatermébe szerveztük, ám végül a Club-3 (Hármashatár) Étteremben tartottuk meg. A kisebb létszám ellenére - a visszajelzések alapján - a bál jól sikerült.

P. G.

 

 
 
2012. 12. 24.
Misztériumjáték

 

"Az örök világosság" című misztériumjátékkal segítettük a Karácsonyra való készületet szenteste délutánján. Ez a darab egy kicsit rövidebb volt az elmúlt évekhez viszonyítva, viszont a szereplő gyerekekkel együtt ugyanolyan szeretettel készültünk.

P. G.

 

 
2012. 12. 01.
A gyóntatás rendje karácsonyig

 

·        Szentgotthárdon

Ø            a roráte szentmisék előtt és után,

Ø            16-án (vasárnap) 15:30 és 17:30 óra között,

Ø            17-től 21-ig (hétfő-péntek) 16 és 18 óra között,

Ø                        22-én (szombat) 14 és 19 óra között,

Ø                        23-án (vasárnap) 14 és 18 óra között,

Ø            az iskolásoknak 20-án (csütörtök) 14 és 18 óra között.

·        Farkasfán 18-án (kedd), 16 és 18 óra között.

·        Máriaújfalun 15-én (szombat) 16:30 és 17 óra között.

·        Rábafüzesen 12-én (szerdán), 17 és 18 óra között.

·        Rábakethelyen a roráte szentmisék előtt és után.

·        Rábatótfalun 14-én (péntek), 16 és 18 óra között.

·        Zsidán 15-én (szombat), 15:30 és 16:00 között.

 

Szenteste és karácsony napján
nem gyóntatunk!!!

 

 
2012. 10. 07.
Zarándoklat

 

Vasárnap – október 7-én – gyalogos zarándoklaton vettünk részt Szombathelyen, Plébániánkról négyen: az augusztus 31-én elhunyt Miszori Zoltán atya emlékére lett meghirdetve.

A Székesegyháztól 11 óra után indult a zarándoklat Gencsapátiba, a Szentkúthoz. Imádságos lélekkel gyalogoltunk, egyik rózsafüzért a másik után imádkozva. A Szentkúthoz érve elimádkoztuk a negyedik rózsafüzért is, majd keresztutat végeztünk. Három órakor kezdődött a szentmise, melyet dr. Márfi Gyula veszprémi érsek atya koncelebrált.

A szentmise után diavetítés vette volna kezdetét, de a hirtelen támadt vihar miatt ez nem valósult meg. Mindenki igyekezett biztos menedéket keresni magának, a helybeliek pedig otthonaikba indultak.

A vihar ellenére nagyon jól sikerült ez a megemlékezés, valóban méltó volt Zoltán atyához. Örültünk, hogy részt vettünk, nagyon jó volt együtt lenni azokkal az emberekkel, akik tiszteltük és szerettük Zoltán atyát.

Pácz Gábor

 

 
2012. 10. 06.
Nagymarosi Ifjúsági Találkozó

 

„Égni kell annak, aki gyújtani akar…” – e mottó jegyében gyűltünk össze az őszi Nagymarosi Ifjúsági Találkozón október 6-án a Dunakanyarban, Szentgotthárdról is kilencen.

A nagymarosi plébánia kertje – amely egy évben kétszer szokatlanul nagynak mutatkozik – ezúttal talán a szokásosnál is több, közel háromezer fiatalt fogadott be. Az októberi találkozót a közeledő hit éve jegyében rendezték meg, utakat keresve az ember közvetlen környezetét jelentő családok, barátok evangelizációjára.

A találkozón részt vett Palánki Ferenc, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottságának vezetője és Beer Miklós váci megyéspüspök is, aki a befogadó egyházmegye nevében köszöntött mindnyájunkat.

A találkozó főelőadását Székely János, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke tartotta. Előadásában a hit továbbadásának fontosságáról beszélt, kiemelve: az evangelizáció nem stratégia vagy taktika – az örömhír átadása az Isten jóságát megtapasztalt ember öröméből származik. Hitünk Isten által ránk bízott kincs, amelyet nem tarthatunk meg magunknak: hirdetnünk kell családtagjainknak, barátainknak, munkatársainknak, „akár alkalmas, akár alkalmatlan”.

A főelőadás után számos fakultáció közül választhattunk: beszélgethettünk a főelőadóval, hallgathattuk Kerényi Lajos atya előadását, megismerhettük a női és férfi szerzetesközösségek életét; a bátrabbak a Duna fölé, a Kálváriára kapaszkodhattak fel, hogy részt vegyenek a szintén „klasszikusnak” számító kérdezz-felelek fakultáción. A fakultációk ideje alatt lehetőség volt a személyes elmélyülésre is: csendes szentségimádás, elmélkedés és szentgyónás, lelki beszélgetés lehetősége várta az elcsendesedni vágyókat.

A Regnum Christi Mozgalom fiataljai által vezetett szentségimádás után következő szentmise főcelebránsa Bábel Balázs, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye érseke volt. Buzdította a fiatalokat: legyenek só és kovász környezetük számára, hiszen a fiatalok számára a leghatékonyabb evangelizációs eszköz épp kortársaik tanúságtétele. A hit ajándék, s feladatunk elmélyíteni azt a Szentírás és az Egyház tanításának megismerése és a szentségek megerősítő kegyelme által.

Összességében jól telt el ez a nap, mindnyájan lelkileg felfrissülve, élményekkel eltelve térhettünk haza.

Pácz Gábor

 

 
2012. 08. 26.
Változások

 

Változás a szentmisék rendjében és a
plébániahivatal nyitva tartásában

 

Megyéspüspök úr káplán atyát egyházjogi tanulmányok végzésére Budapestre küldte, kápláni feladatainak megtartása mellett. Ezért szeptembertől a következő változások lesznek a plébánia életében:

 

 

 
2012. 03. 04.
A gyóntatás rendje Húsvétig

 

  19.
hétfő
20.
kedd
21.
szerda
22.
csüt.
23.
péntek
24.
szo.
... 27.
kedd
... 1-4.
vas-sze.
Szentgotthárd       17-19 16-19 15-19       17-19
Rábafüzes   15:30-16:30                
Máriaújfalu     16:00-16:30              
Zsida     16:00-16:30              
Rábakethely 17-18                  
Farkasfa               16-18    
Rábatótfalu     17:30-19:00              

 

 
2012. 01. 21.
Lukács-kurzus

 

Január 21-én (szombaton) Lukács-kurzust tartottunk a rábakethelyi plébánia hittantermében, a Szent András Evangelizációs Iskola szervezésében.

A mintegy húsz résztvevő megismerkedett Szent Lukács evangélista életével, evangéliumával, Jézusról alkotott képével.

Mindnyájunk számára hasznos időtöltés volt ez a szombati nap.

 

2012. 01. 14.
Egyházi Bál

 

Január 14-én tartottuk meg Egyházközségi bálunkat. Az idei évben a Club 3-as étterem adott otthont a rendezvénynek, a résztvevők alacsonyabb száma miatt. Jó hangulatban töltöttük el ezt az estét, kora hajnalban fejeződött be.

A bál bevételét templomunk belső felújítására fordítjuk.

Ezúton is köszönünk minden jó szándékú segítséget és adományt!

 

2011. 12. 11.
Adventi gyóntatások rendje

 

  12.
hétfő
13.
kedd
14.
szerda
15.
csüt.
16.
péntek
17.
szo.
18.
vas.
19.
hétfő
20.
kedd
21.
szerda
22.
csüt.
23.
péntek
Szentgotthárd 16-18   16-18 16-18 16-18 15-19 15-19 16-18 16-18 16-18 14-18* 16-18
Rábafüzes   16:00-
16:30
                   
Máriaújfalu     16:00-
16:45
                 
Zsida       16:00-
16:45
               
Rábakethely               17-18        
Farkasfa                 16-18      
Rábatótfalu                   17-18    

* gyermekeknek

 

2011. 11. 19.
Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepség

 

A szentgotthárdi plébánia Karitász csoportja 2011. november 19-én tartotta hagyományos Árpád-házi Szent Erzsébet napi ünnepségét.

Az ünneplés 18 órakor ünnepi szentmisével kezdődött a templomban, amelyet Rimfel Ferenc plébános és Ipacs Bence káplán mutattak be – szép számú hívő jelenlétében.

Az ünneplés a színházban folytatódott, ahol a Vörösmarty Mihály Gimnázium tanulói adtak nagyon tartalmas, színvonalas műsort.

A Karitász vezető, Soós Margit értékelte az elmúlt évben végzett munkájukat. Elmondta, hogy a szegénység felszámolására nincs csodafegyver, de hisszük, hogy a szeretet mindent legyőz.

„Segítsünk együtt!

Segítsük egymást!”

"Semmi som mond többet rólad,

mint amikor mellém állsz a bajban,

és segítesz elhordozni életem terheit. [...]

Köszönöm, hogy Isten rám mosolyog a szeretetedben."

Simon András

 

A szentmisén és az ünnepségen készült képek megtekinthetők a fényképalbumban >>>

 

2011. 08. 27.
Papi szülők zarándoklata

 

Immáron 5. alkalommal gyűltek össze az egyházmegye papjai szüleikkel, valamint a szentgotthárdi és a környékbeli, illetve távolabbról érkezett hívek a Szentgotthárd-Zsida városrészben lévő Jó Pásztor kápolnánál 2011. augusztus 27-én. A zarándoklat időpontja a Brenner János atya tiszteletére épült kápolna felszentelési évfordulójához kötődik, melynek idén 15. jubileumát ültük. Az ünnepi szentmisét szokás szerint dr. Veres András megyéspüspök mutatta be, mintegy 20 pap koncelebrálásával.
 

A szentmise elején Brenner József egyházmegyei spirituális atya mondott köszöntő szavakat. Püspök úr homíliáját a Család Évéhez kötötte, így beszélt a szülők, a család fontosságáról a papi hivatás kibontakozásában, példaként említve az aznap ünnepelt Szent Mónikát, Szent Ágoston püspök édesanyját. A legszentebb áldozat bemutatását követően Brenner János atya boldoggá avatásáért imádkoztunk. A zarándoklat ebéddel folytatódott, amelynek keretében Püspök úr egy szál rózsával illetve egy üveg borral fejezte ki a szülők felé háláját, hogy papot adtak egyházmegyénknek.
 

Végül a szentgotthárdi Nagyboldogasszony-plébániatemplomban elimádkozott lorettói litániával és szentségi áldással végződött az együttlét, abban a reményben, hogy egy év múlva ismét itt találkozik a papság és szüleik.

Ipacs Bence káplán

 

A zarándoklaton készült képek megtekinthetők a fényképalbumban >>>

 

2011. 08. 07.
Isten hozta Káplán atyát

 

Ipacs Bence személyében új káplán érkezett plébániánkra, akit a nyáron szentelt pappá András püspök úr. Bence atyának felszentelt papként ez az első szolgálati helye, az eltelt 1 évet diakónusként a köszegi plébánián töltötte.

Augusztus 7-én köszöntöttük őt itt Szentgotthárdon, kívánva neki, hogy érezze magát jól, és a Szentlélek vezetésével tudja betölteni azt a hivatást, amire az Úr meghívta.

Imádkozzunk érte!

 

2011. 07. 31.
Búcsú káplán atyától

 

Horváth Gábor káplán atyától búcsúztunk a fél 9-es szentmise végén. Megköszöntük ittlétét, szolgálatát és hogy szolgálatával gazdagított mindnyájunkat.

Kívánjuk, hogy érezze magát jól újabb állomáshelyén! Az Úr óvja, védje és vezetésével tevékenykedjen Isten és a rábízott hívek javára!

 

2011. 07. 01.
Hittantábor

 

Június 27. és július 1. között tartottuk meg szokásos nyári táborunkat. Az idén javában alsós gyermekek jelentkeztek, így az ő számukra próbáltuk szabni a tábor menetét.

A Család Évéhez kapcsolódva bibliai családok adták a napi témát (Ádám + Éva; Ábrahám + Sára; Zakariás + Erzsébet; József + Mária illetve Joachim + Anna).

Az időjárás kegyes volt hozzánk, így az előre eltervezett programokat sikerült megcsinálnunk: gyalogoltunk a Brenner-kápolnához és a Hársas-tóhoz, kirándultunk Őriszentpéterre, Magyarszombatfára és Lentibe, ahol a fürdés volt a nap csúcspontja.

Összességében a résztvevő gyerekek jól érezték magukat. Azzal váltunk el szülőktől és gyerekektől egyaránt, hogy jövőre is szívesen jönnek.

 

A táborban készült képek megtekinthetők a fényképalbumban >>>

 

 

2011. 06. 19.
Jubileumi szentmise

 

Az idei évben is kerek évfordulót ünneplő hívekkel együtt adtunk hálát Istennek a sok-sok kegyelemért.

Születésnaposok és házassági évfordulósok töltötték meg a templom első sorait. Együtt örültünk a 60-50-45… stb. éve házasokkal, és ugyanígy a 80 évesekkel vagy éppen a „csak” 5 évessel.

„Mi együtt sírunk és együtt nevetünk…” – szól a régi sláger.

Akkor jó egy közösség, ha nem csak a bajban, hanem az örömben is együtt van. Ettől épül az Egyház is. Mind a helyi, mint a Világegyház!

 

A szentmisén készült képek megtekinthetők a fényképalbumban >>>
 

 

2011. 06. 19.
Te Deum

 

Vasárnap – a ½ 9-es szentmise keretében – hálát adunk Istennek az elmúlt iskolai tanévben kapott kegyelmekért.

Az iskolás gyermekek közül sajnos nagyon kevesen voltak, bizonyára már nagyon várták a szünetet, s így megfeledkeztek Isten iránti kötelességükről.
 

 

2011. 06. 12.
Pünkösdi búcsú

 

Ebben az esztendőben is elzarándokoltunk Csíksomlyóra, s ezt az utat összekötöttük plébániánk jótékonykodásával. Böjte Csaba atya 4 otthonába – Oroszhegyre, Máréfalvára, Csíksomlyóra és Gyimesbükkre – vittük el a szentgotthárdi és a jennesdorfi (Gyanafalva, Ausztria) hívek adományait.

 

Az úton készült képek megtekinthetők a fényképalbumban >>>

 

2011. 06. 11.
Osztrák zarándokok

 

A mogersdorfi Egyházközség gyalogos zarándoklatot szervezett a zsidai Jó Pásztor (Brenner) kápolnához.

Ezzel a zarándoklattal nemcsak Brenner Jánosra akartak emlékezni, hanem minden keresztény emberre, akiket hitükért üldöztek, illetve üldöznek ma is.

Brenner József atya a szentmisén megemlékezett vértanúhalált halt testvéréről. A szentmise után a Keresztény Megmozdulásokért Egyesület megvendégelte a zarándokokat, illetve a szentmisén résztvetteket. Nagyon jó hangulatban telt el az idő.

Az osztrák zarándokok jól érezték magukat, és elhatározásuk szerint jövőre is fognak jönni.

 

A zarándoklaton készült képek megtekinthetők a fényképalbumban >>>

 

2011. 04. 17.
Szertartások, Szentmisék Húsvét közeledtével

 

Szertartások a Nagyhéten

 

Nagyhétfő 17.00-19.00  Gyóntatás Farkasfán
Nagykedd 17.30-19.00  Gyóntatás Rábakethelyen
Nagyszerda 17.00-19.00  Gyóntatás Szentgotthárdon
Nagycsütörtök 10.00  Olajszentelési szentmise a szombathelyi Székesegyházban
19.00  Szentmise az utolsó vacsora emlékére Szentgotthárdon
 Szentmise az utolsó vacsora emlékére Rábakethelyen
Nagypéntek 15.00  Az Úr szenvedésének ünneplése Rábakethelyen
18.00  Az Úr szenvedésének ünneplése Szentgotthárdon
Nagyszombat 16.30  Ételszentelés Farkasfán
16.30  Ételszentelés Rábatótfaluban
17.00  Ételszentelés Rábafüzesen
19.00  Húsvét Vigíliája Szentgotthárdon, körmenet majd ételszentelés
 Húsvét Vigíliája Rábakethelyen, körmenet majd ételszentelés

 

Szentmisék Húsvét vasárnapján

 

Szentgotthárdon:  7.00 ; 8.30 ; 10.00
Farkasfán:  8.00
Rábakethelyen:  10.00
Rábatótfaluban:  11.15
Rábafüzesen:  11.15

 

Szentmisék Húsvét hétfőn

 

Farkasfán:  8.00
Szentgotthárdon:  8.30
Rábakethelyen:  10.00
Máriaújfaluban:  10.00
Rábatótfaluban:  11.15
Zsidán:  11.15

 

 

2011. 04. 16.
Cserkész-túra

 

2011. április 16-án (szombaton) a III. Cserkész Kerület gyalogtúrát szervezett Kőszegen. Szentgotthárdról a 359. sz. Vajda Ödön Cserkészcsapatból is részt vettünk ezen néhányan.

A túra a kőszegi vasútállomásról indult, majd a Kálvária, Trianon kereszt, Hétforrás, Óház-tető érintésével ismét az állomáson fezeződött be a délutáni órákban. A táv kb. 15 km volt. Az idő gyaloglásra kellemes volt, és a hangulat is. Igyekszünk részt venni ilyen és hasonló rendezvényen máskor is.

                                                                                                                    Pácz Gábor

                                                                                                                            st.

 

2011. 04. 09.
Lelkigyakorlat

 

Az idei nagyböjti lelkigyakorlatunk április 8-9-én volt Szentgotthárdon. Vezetője dr. Rátkai László jáki esperes-plébános. Mindkét napon tele volt a templom, a hívek szép számmal vettek részt.

Péntek este az idősek és a betegek részére kiszolgáltatták a betegek kenetét is.

Szombati beszédében Rátkai atya felhívta mindnyájunk figyelmét a vasárnap méltó megszentelésére. Nem helyettesíthető egy szombat esti misével, és törekedjünk rá, hogy családjaink életében fontos szerepet töltsön be.

A lelkigyakorlaton készült képek megtekinthetők a fényképalbumban >>>

 

2011. 03. 20.
Gyógyító alkalom Budaörsön

 

A budaörsi Sportcsarnokban vasárnap délután "Akarsz-e meggyógyulni?" (Jn 5,6) mottóval nyitott gyógyító összejövetelt tartottak, melyen bárki részt vehetett, aki előre regisztráltatta magát. Az előadó Damian Stayne volt, aki egyben az angliai Cor et Lumen Christi katolikus közösség alapítója és vezetője.

Jézus azt tanította: "Vakok látnak, sánták járnak, leprások megtisztulnak, süketek hallanak..." (Mt 11,5). Mi mindannyian, akik ott voltunk (összességében kb. 2 ezren, Plébániánkról 1 busznyian) valóban láttuk mindezt:

Nem messze tőlünk nagy kiáltozás támadt, amikor egy fiatal lány kiugrott a tolókocsiból és szaladgálni kezdett hangosan kiáltva: "Jézusom, köszönöm, hogy meggyógyítottál!" A színpadra felhívott mozgásszervi betegségből gyógyultak kezükben vitték a mankójukat, guggoltak, futottak, ahogy Damian kérte azt. Két hallássérült átadta a hallókészülékét, mert e nélkül is hallanak.

Több, mint száz ember tette fel a kezét, hogy gyógyult a keze, lába, szeme, füle, rákos daganat, stb. Isten közöttünk van, és működik!

A rendkívül dinamikus összejövetel végén a püspöki mise olyan volt, mint az egész napos munka után megpihenni Isten szerető ölelésében. A szentmise főcelebránsa dr. Székely János Püspök Atya volt, aki szentbeszédében kedves és felemelő történeteket mondott a Szeretetről, Isten gyógyító szeretetéről.

Azt hiszem, mindnyájan hálásak lehetünk Istennek is, Damian Stayne-nek is ezért a napért. Hitünkben megerősödhettünk a hallottak és látottak után. Bízom benne, hogy sokan bátorságot és erőt kaptak, hogy maguk is szolgálatba lépjenek Isten országáért.

Omnia ad maiorem Dei gloriam!

                                                                                                                    Pácz Gábor

 

2011. 03. 18.
Hittanverseny

 

A körmendi Szent Erzsébet Plébánián került megrendezésre az idén - Családok évében - a hittanverseny esperesi kerületi fordulója. A kérdések a családok köré csoportosultak, mind az Ó- illetve Újszövetségből, mind a szentek életéből.

Plébániánkat 2 csapat képviselte az 5-6. osztályos korcsoportban:

 1. Zsálek Boglárka, Papp Sándor, Császár Kristóf
  - ők 4. helyezést értek el;

 2. Frigy Bernadett, Krajczár Adél, Berkenyés Dóra
  - ők 7-ek lettek.

Bízunk benne, hogy jövőre többen és még sikeresebben tudnak majd helytállni.

 

2011. 02. 19.
Farsang-kupa

 

2011. februárjában megtartottuk a már szokásosnak számító hittanos foci kupát. Nagy sikere volt, különösen az alsósok körében, ahol nagyon sok szülő elkísérte csemetéjét, és szurkolt a meccs alatt. Az elmúlt évektől eltérően az idén lányok is kergethették a labdát a fiúkkal közösen, vegyes csapatokban. Az alábbi eredmények születtek:

Alsó tagozat:

 1. 4.c „Máté” nevű csapata

 2. 4.a Szent Jakab nevű csapat

 3. 3.a „Noé bárkája” nevű csapat

Gólkirály: Szőke Krisztofer
A legjobb kapus: Szabó Bálint

 

Felső tagozat (5-6):

 1. 5.a „Szent Domonkos”

 2. 6.b „Lukács”

 3. Gimn. 5. „Mózes”

 

Felső tagozat (7-8):

 1. 8.a „Apostolok I”

 2. Gimn. 8. „Apostolok II”

 3. 8.b „Szent Lukács”

Gólkirály: Pethő Balázs
A legjobb kapus: Bánfi Áron

 

A képek megtekinthetők a fényképalbumban >>>

 

2011. 01. 29.
Egyházi bál

 

Az idei évben ismét megrendeztük az Egyházközségi bált a Széchenyi István Általános Iskola aulájában. Valamivel kevesebben voltunk, mint az elmúlt évben, de a hangulat jó volt. Mindenki jól érezte magát, és szívesen jönnek a következő évben is.

Mint minden bál, ez is jótékony célú. A bevételt a templom további felújítására fordítjuk.

Pácz Gábor

Az bálon készült képek megtekinthetők a fényképalbumban >>>

 

2010. 12. 14.
Zarándoklat

 

December 14-én este 9 órakor gyalogos zarándoklat keretében megemlékeztünk Brenner János halálának évfordulójáról. A rábakethelyi templomtól a Jó Pásztor kápolnáig keresztutat jártunk, onnan továbbmenve pedig a fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk a zsidai iskolakápolna előtti emlékkeresztig.

E zarándoklat hagyományteremtő szándékkal jött létre. Évről-évre szeretnénk végigjárni ezt az útvonalat, Advent 3. vasárnapjának előestéjén.

Továbbra is imádkozzunk János atya boldoggá avatásáért!

Pácz Gábor

 

2010. 09. 12.
Veni Sancte

 

Az iskolások tanévnyitó szentmiséje (Veni Sancte) szeptember 12-én, vasárnap 8.30 órakor lesz a szentgotthárdi Nagyboldogasszony templomban. A gyerekeket szüleikkel, tanáraikkal együtt szeretettel várjuk!

 

2010. 08. 28.
Papok és szüleik zarándoklata

 

Idén negyedik alkalommal találkoztak papok és papszülők azon a közös zarándoklaton, amelyet hagyományteremtő céllal kezdeményezett Dr. Veres András megyéspüspök. A találkozó rendszerint a szentgotthárd-zsidai Jó Pásztor kápolnánál, Brenner János vértanúságának helyén veszi kezdetét, idén azonban az esős, szeles időjárás miatt a szentgotthárdi Nagyboldogasszony templom adott helyet e szép eseménynek.

Augusztus utolsó szombatján 12 paptestvér vett részt szüleivel, hozzátartozóival a zarándoklaton, de akadtak olyan szülők is, akik pap gyermekük nélkül érkeztek, fiúk elfoglaltsága miatt. A helyi hívek is szép számmal képviseltették magukat a meghirdetett püspöki szentmisén, amelyen közösen imádkoztunk papi hivatásokért, szolgálatot teljesítő papjainkért. A szentmisét követő ebédnél Püspök Úr szintén hagyományosan átadott egy-egy szál virágot az édesanyáknak, valamint egy-egy üveg bort az édesapáknak, kifejezve mindnyájunk nagyrabecsülését a pap-szülők iránt. A zarándoklat minden évben jó figyelmeztetés arra, hogy imáinkban azokról sem feledkezzünk meg, akik gyermekeiket Isten szolgálatára nevelték és segítették.

 

Horváth Gábor

káplán

 

2010. 08. 22.
Orgonahangverseny

 

Dankos Attila, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának II. éves orgonaművész-növendéke orgonahangversenyt ad augusztus 22-én, vasárnap az esti szentmise után a szentgotthárdi templomban.

 

Műsor:

 

 

A belépés ingyenes!

Minden zenekedvelőt szeretettel várunk!

 

 

2010. 08. 06.
10 éves jubileum

 

Tíz évvel ezelőtt ünnepelt Szentgotthárd-Farkasfa hívő közössége, mikor új templomukat felszentelte Dr. Konkoly István megyéspüspök. Ennek a kerek évfordulónak alkalmából 2010. augusztus 6-án, Urunk színeváltozásának ünnepén újra ünnepelt a falu lakossága, megemlékezve a templom szenteléséről, újra megerősítve hűségüket a templomhoz.

Mivel ez a nap a templom szentségimádási napja is, a 10 órakor kezdődő szentmise után szentségkitétellel vette kezdetét az egyéni imádság, majd délután imaóra zárta le az adorációt. Az ünnep fénypontja az este 6 órakor kezdődő püspöki szentmise volt, amelyet immár Dr. Veres András megyéspüspök celebrált. A meghívottak között voltak a magyar és osztrák adományozók is, akik segítették a templom építését, valamint a szomszédos osztrák települések plébánosai. A szentmise keretében Rimfel Ferenc plébános felsorolta az e templomban megkereszteltek nevét, a házasultakat, valamint megemlékeztünk azokról, akiket a farkasfai templomból kísértünk utolsó útjukra.

Az ünnepi szentmisét követően szerény agapé várta a résztvevőket, amelyen igazán jó hangulatban folytatódott az ünnepség.

Az ünnepségen készült képek megtekinthetők a fényképalbumban >>>

 

 

2010. 07. 25.
Káplánbúcsúztató

 

Július 25-én a reggel 8 órakor kezdődött szentmisében búcsút vettünk eddigi káplánunktól, Balasi István atyától. István atya mindössze 1 évig szolgált Szentgotthárdon, de a hívek szívében ottmaradt kedves emléke.

Élete további részében is kísérje őt a Jó Isten bőséges kegyelme és áldása, hogy a szürke hétköznapokban is tudja szolgálni az Urat!

A képek megtekinthetők a fényképalbumban >>>

 

 

2010. 07. 25.
Aranymise

 

Július 25-én délután 4 órakor aranymisét mutatott be Sömenek István rábatótfalui születésű atya a szentgotthárdi Nagyboldogasszony templomban. Egyházközségünkből a hívek szép számmal vettek részt, és többen köszöntötték a jubiláns atyát: egyházközségünk, a szülőfaluja, a rábatótfalui fiatalok, a szlovén szövetség és a szlovén asszonykórus.

Sömenek atya, aki Alsónemesapáti plébánosa, ez évben ünnepelte 75. születésnapját is.

Isten éltesse István atyát! Árassza ki rá bőséges kegyelmét!

Az aranymisén készült képek megtekinthetők a fényképalbumban >>>

 

2010. 07. 12.
Hittantábor

 

A szentgotthárdi plébánia hittanosainak táborára 2010. július 5. és 10. között került sor. Változatos programban volt része a gyermekeknek: kirándulás Schlößbergre gyalogosan, buszos kirándulás a Ják–Szombathely–Gyöngyösfalu útvonalon, túra a máriaújfalui Hársas-tónál.

A gyerekek szívesen vettek részt egyéb feladatokban is: foci, méta, sorversenyek, csoport- és kézműves foglalkozások. A tábor alaptémája az ószövetségi József története volt.

A képek megtekinthetők a fényképalbumban >>>

 

 

2010. 06. 27.
Jubileumi ünnepség

 

A szentgotthárdi egyházközségben először került megrendezésre szentmise keretében jubileumi ünnepség, melyen idén a kerek születésnapjukat illetve házassági évfordulójukat ünneplő testvéreket ünnepeltük. Volt jelen 8 éves kisasszonyka, 18 éves tini és 80 éves "ifjú", valamint ünnepeltünk ezüst és arany lakodalmasokkal is.

Plébános atya is kerek évfordulót ünnepelt: 30 éve - 1980 június 18-án - szentelték áldozópappá. E szép ünnepség keretében köszöntöttük őt is.

Az ünnepségen készült képek megtekinthetők a fényképalbumban >>>

 

 

2010. 06. 26.
Mária Bild

 

Immáron negyedik alkalommal került megrendezésre a Maria Bild-i gyalogos zarándoklat. A közel 140 résztvevő  három országból érkezett, s zarándokolt a Brenner János emlékére épített zsidai Jó Pásztor kápolnától egészen a kb 10 km-re lévő Maria Bild-i kegytemplomig. Dr. Veres András szombathelyi megyéspüspök ünnepi szentmisét celebrált, melynek keretében megszentelte az újonnan készült zarándok keresztet és nemzeti zászlót. A szentmise után szíves vendéglátásban volt részük a zarándok híveknek a mogersdorf-i egyházközség szervezésében.

A zarándoklaton készült képek megtekinthetők a fényképalbumban >>>

 

2010. 06. 26.
Orgonahangverseny

 

Szombaton este a szentmise után- este 8 órakor- orgonahangverseny lesz templomunkban .
Dr. Áment Lukács OSB orgonaművész orgonál. Belépő ingyenes, tiszteletdíjat elfogadunk az orgonaművész javára.

 

Műsor:

 

J. Pachelbel:

g-moll fantázia

J. S. Bach:

Vor deinen Thron tret ich hiermit... korálelőjáték

J. S. Bach:

G-dúr fantázia

Liszt Ferenc:

Ima (Ave Maria)

Pikéthy Tibor:

Te Deum laudamus

Pikéthy Tibor:

Cantilena

L. Boellmann:

Laudate Dominum

Bojtár László:

Veni Creator Spiritus

Huzella Elek:

Epilogus

O. Messianen:

Az Úr születése - Pásztorok

L. Boellmann:

 Carillon

 

 

2010. 06. 06.
Úrnapja

 

2010. június 6-án, vasárnap a 9 órakor kezdődő szentmise után Úrnapi körmenetet tartottunk Szentgotthárdon.

A körmeneten készült képek megtekinthetők a fényképalbumban >>>

 

2010. 06. 05.
Felhívás

 

A Magyar Vöröskereszt Szentgotthárdi területi Szervezete 2010. június 9-én, szerdán 9-17 óráig a színházban véradó napot szervez.

Erre szeretettel hívják és várják a véradókat.

 

2010. 05. 30.
Bérmálás, Elsőáldozás

 

Május 2-án, a hónap első vasárnapján Dr. Veres András megyés főpásztor kiszolgáltatta a bérmálás szentségét ~40 fiatalnak.

A bérmáláson készült képek megtekinthetők a fényképész fényképalbumában >>>

 

Május 30-án vasárnap 9 órai szentmise keretében első szentáldozásukhoz járultak a szentgotthárdi plébánia 3. osztályos diákjai.

Az elsőáldozáson készült képek megtekinthetők a fényképész fényképalbumában >>>

 

2010. 04. 25.
Kiscserkész avatás

 

Április 24-e Szent György napja, aki a cserkészek védőszentje is. Ezen a napon Csornán vettünk részt a III. cserkészkerület által szervezett hétvégén. Másnap - vasárnap - a diákmise keretében három gyermek kiscserkész ígéretet tett ünnepélyes keretek között.

Adja a jó Isten, hogy ezek a kiscserkészek szavukkal és példájukkal mindig tudjanak tanúságot tenni Istenről és meggyőződésükről, és az ő jó  példájuk nyomán mások is vállalják a cserkészéletet!

                                                                                                   Pácz Gábor st.
                                                                                359. sz. "Vajda Ödön" Cserkészcsapat

 

A képek megtekinthetők a fényképalbumban >>>

 

 

2010. 04. 24.
Medjugorje nap

 

Népes csoport vett részt plébániánk területéről a zalaegerszegi Regionális Medjugorje-napon április 24-én.

A lelki nap minden programja sugározta a békét, mely - mint Medjugorjéban, - itt is eltöltötte mindnyájunk szívét.

A csodálatos zene és ének, melyet pécsieknek köszönhettünk, felemelte lelkünket a Béke Királynőjéhez. Így lettünk fogékonyak az elmélkedések, a szentmise és szentségimádás mély, emberi gondolatainak befogadására.

Köszönjük a szervezők, külön Tausz Rózsa munkáját.

Jó volt ezt a napot Zalaegerszegen medjugorjei lelkülettel eltölteni, s az élményt hazahozni.

                                                                                                Variné Trifusz Mária

További cikk olvasható, és képek megtekinthetőek az egyházmegyei honlapon >>>

 

2010. 04. 18.
Hittanverseny

 

Április 17-én egyházmegyei hittanverseny volt a szombathelyi Martineum Felnőttképző Akadémián. Plébániánkról a Zsálek Boglárka, Pintér Attila és Papp Sándor alkotta csapat a 4. helyezést érte el.

Gratulálunk nekik az eredményhez!

A versenyen készült képek megtekinthetők a fényképalbumban, >>>

    illetve az Egyházmegyei Honlapon >>>

 

 

2010. 03. 28.
Gyónási lehetőség Húsvét előtt (II.)

 

Templomunkban:

Hétfőtől Nagycsütörtökig este 6 órától 7 óráig, majd szentmise

Rábafüzes:

március 23, kedd délután 4 és ½ 5 között, majd szentmise

Zsida:

március 24, szerda délután 4 és ½ 5 között, majd szentmise

Máriaújfalu:

március 25, csütörtök délután ½ 6-6-ig, majd szentmise

Farkasfa:

március 29, hétfő este 6-7-ig, majd szentmise

Rábakethely:

március 30, kedd este 6-7-ig, majd szentmise

Rábatótfalu:

március 31, szerda este 6-7-ig, majd szentmise

 

 

2010. 02. 28.
Emmausz kurzus

 

Emmausz kurzust tartottunk a rábakethelyi plébánia hittantermében 18 fő részvételével. A Bibliával foglalkoztunk. Kedvet kaptunk, hogy az Igét olvassuk és hallgassuk, higgyük és tanulmányozzuk, nap mint nap imádkozzuk, megtanuljuk, életre váltsuk és hirdessük.

"Aki nem ismeri az Írást, nem ismeri Krisztust sem!"

                                                                                                Szent Ágoston

A kurzuson készült képek megtekinthetők a fényképalbumban >>>

 

2010. 02. 20.
Betegek világnapja

 

A Plébánia Kariász csoportja kezdeményezésére - az Intézet vezetőinek támogatásával - 2003 óta Szentgotthárdon a Rehabilitációs Korházban megünnepeljük a Betegek Világnapját. Így volt ez most február 11-én is. A szentmisét Rimfel Ferenc plébános mutatta be közel ötven beteg, orvosok, ápolónők és a Karitász tagjai közreműködésével. Plébános Úr a homiliájában kifejtette, hogy nem a betegség, a szenvedés visszautasítása üdvözíti az embert, hanem annak felismerése és elfogadása által nyer értelmet, érdemszerzést a betegség és szenvedés.

"Ti mindnyájan, akik a kereszt súlyát érzitek, ti ismeretlen szenvedők, ne veszítsétek el reményeteket: Isten országának, a remény, a boldogság és az élet országának első meghívottjai vagytok, a szenvedő Krisztus testvérei."

(A II. Vatikáni Zsinat atyáinak világhoz intézett üzenetéből)

A szentmise során a prédikáció, a betegekért mondott egyetemes könyörgések, a szentáldozás, az énekek "Amíg szívem dobog, Szűz Mária...", imák "Nehéz a keresztem, megváltó Jézusom...", hatására könnyek borították szemünket, mély sóhajok szálltak fel szívünkből, el-elcsukló hangok tükrözték, hogy közel kerültünk Jézushoz, Szűz Máriához, a Betegek Anyjához. Felemelő lelki élmény volt számunkra a szentmise.

"Betegek Anyja, Szűz Mária, virrassz a földkerekség minden betegének ágya mellett!"

A szentmise után agapé keretében meghitt légkörben folyt a beszélgetés.

Karitász csoport, Szentgotthárd

 

A képek megtekinthetők a fényképalbumban >>>

 

2010. 02. 14.
Emmausz kurzus

 

Emmausz kurzus lesz febr. 27-28-i hétvégén a rábakethelyi Plébánia hittantermében. A Szent András Evangelizációs Iskola által tartott kurzus témája a Biblia: „Isten Igéje bemutatkozik a számunkra a maga egyszerűségében és erejében, és hatással lesz ránk. Hallgatva az Igét, lángra lobban a szívűnk”

Aki szeretne jelentkezni vagy csak érdeklődő – Pácz Gábor ad felvilágosítást, ill. nála lehet jelentkezni febr. 25-ig.

 

2009. 12. 20.
Szlovén nyelvű szentmise 16:00

 

A szentmise liturgikus énekeit a felsőszölnöki Pável Ágoston Vegyeskar énekli.

A szentmisét követően szlovén ádventi koncert lesz.

 

Fellépnek:

 1. A Magyarországi Szlovének Szövetsége felsőszölnöki Pável Ágoston Vegyeskara

 2. A Margaréta Női Kar Moravciból

 3. Szebeborci Női Kara

 

A Szlovén Kisebbségi Önkormányzat és a Magyarországi Szlovének Szövetsége szeretettel vár minden szlovén és nem szlovén hívőt és zenét, éneklést szerető embert a szentmisére és az azt követő koncertre.

 

 

2009. 12. 14.
Fotóalbum

Örömmel tudatjuk a kedves olvasókkal, hogy weblapunk Fotóalbuma ismét elérhető, s megtekinthetőek a nemrégiben készült képek:

 

 

2009. 12. 13.
Gyónási lehetőség Karácsony előtt

 

 

Szentgotthárdon

 • A hajnali szentmisék előtt és után

 • Hétfőn, kedden és pénteken:  délután 16-18 óráig

 • Szombaton                                               14-19 óráig

 • Vasárnap                                                  15-19 óráig

Rábakethelyen
 • A hajnali szentmisék előtt és után

Rábafüzesen
 • Kedden  15:30 - 16:30, majd szentmise

Zsidán
 • Szerdán 16:30 - 17:00, majd szentmise

Rábatótfaluban
 • Szerdán  16:30 - 18:00, majd szentmise

Farkasfán
 • Csütörtökön 16:00 - 18:00, majd szentmise

Máriaújfaluban
 • Csütörtökön 16:00 - 17:00, majd szentmise

 

 

2009. 11.29.
Egyházközségi bál

Egyházközségünk Képviselő testülete egyházi bált rendez  2010. január 16-án. Jelentkezni lehet december 7-től hétfőtől csütörtökig a plébánián 10-11-ig és délután 4-5 óráig, hétvégén a szentmisék után.

Tombolát a Plébániára lehet hozni délelőttönként, ill. délután 4-5-között.

 

2009. 11.21.
Orgonahangverseny

Dr. Áment Lukács OSB atya tart orgonahangversenyt a rábakethelyi templomban. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

2009. 11.16.
Hiba

Valamilyen tőlünk kívülálló okok miatt a Fotóalbum kezdőoldala, pontosabban albumlistája nem elérhető. A hiba kijavításán már dolgoznak az illetékesek. A legutóbb felkerült albumok közvetlen linkekről elérhetőek:

18. Országos Karizmatikus Találkozó - november 7.

Szent Sebestyén Íjászkör zászlóinak felszentelése - november 8.

Ministráns foci

A Szent Pál szobor és az apáti jelvények

Erdély - október 27-30.

2009. október 22. - Restaurált kődíszek

Fülöp-kurzus - október 17-18.

 

2009. 11.07.
"Prófétául rendeltelek..." (Jer 1,5)

...volt a mottója az idei Budapesten megrendezett 18. Országos Karizmatikus Találkozónak, melyen egyházközségünkből is négyen részt vettünk.

A találkozó főelőadója Bruce Yocum volt, aki Írországból érkezett, és a Kétélű Kard Közösség vezetője. Tanítást kaptunk tőle a prófétaságról, amely a Szentlélek egyik karizmája. Tanúságtételek, dicsőítések és szentségimádás volt a program további része. A napot a délután 4 órakor kezdődött szentmise zárta, melynek főcelebránsa dr. Erdő Péter bíboros úr volt. Homíliájában ő is a prófétákról és a prófétálásról beszélt.

Nagyon jól sikerült ez a nap, nagy-nagy lelki töltekezéssel jöttünk el.

"Törekedjetek a szeretetre, keressétek buzgón a lelki adományokat, különösen pedig azt, hogy prófétálhassatok." (1 Kor 14,1)

Pácz Gábor

A találkozón készült képek megtekinthetők a fényképalbumban >>>

 

2009. 10.30.
Szent Pál szobor és fémdíszek

Templomunk homlokzatát a kődíszek mellett fém díszek is ékesítik. A kőből faragott címerek fölé felkerült az apáti süveg (infula) és a két pásztorbot.

A képek megtekinthetők a fényképalbumban >>>

 

2009. 10.30.
Erdély

Az idén immár második alkalommal jártunk Erdélyben (Oroszhegy, Máréfalva, Csíksomlyó, Gyimes). Csaba testvér otthonaiba ruhaneműt, élelmiszert, vegyi árut, bibliát vittünk ajándékba az otthon lakóinak. A gyerekek énekekkel, csillogó szemekkel köszönték meg az ajándékot.

Az Összefogás Házában készült képek megtekinthetők a fényképalbumban >>>

 

2009. 10.18.
Fülöp-kurzus

Nagy sikerű Fülöp-kurzuson vettek részt plébániánk hívei. Élmény volt számukra az előadás hitünkről, kereszténységünkről.

A kurzuson készült képek megtekinthetők a fényképalbumban >>>

 

2009. 09.26.
Szent Pál szobor pótlása

Bővebben a <<< Templomfelújítás >>> menüpont alatt.

 

2009. 09.20.
Körlevél

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele olvasható a Gondolatok menüpont alatt.

 

2009. 09.05.
Orgonahangverseny

A nyári orgonakoncertek záró hangversenye:

Szeptember 13-án (vasárnap) 18 órakor
orgonál: Lakner András
Műsoron: Buxtehude, Bach, Liszt és Franck művei

 

2009. 08.29.
Međugorje

A szentgotthárdi plébániához tartozó hívekkel ismét útra keltünk plébánosunk, Rimfel Ferenc atya vezetésével a Szűz Anya tiszteletére.

A béke és a nyugalom földje Međugorje, amely korábban a békétlenség hazája volt. Egyik napon ellátogattunk Mostarba, az ősi városba, ahol keresztények és muzulmánok békésen együtt élnek. A Szűz Anya jelenései biztosítják a békét és azt az imádságos hátteret, amely során az emberek Krisztushoz közelebb juthatnak. Nagyon szép volt a szentségimádás, amikor mindenféle népből, nemzetből különféle nyelveken, még magyarul is közösen imádkozhattunk. Végigelmélkedtük az örvendetes és fájdalmas rózsafűzért a Jelenés Hegyén, a keresztutat pedig a Krizsevác Hegyen jártuk végig imádkozva és énekelve. A hegyek zord útjain még a 80 év feletti idősek is szinte csodával határos módon gond nélkül haladtak.

Habár látnokkal nem találkoztunk, a hely mindenkit kiemelt a megszokott környezetéből, és így ezen a szokatlan vidéken megtapasztaltuk magunk között a csodát.

István atya gondolatai

Az egyik látnok augusztus 25-én közvetítette Égi Édesanyánk üzenetét:

Drága gyermekek! Ma újra a megtérésre hívlak benneteket. Gyermekeim, nem vagytok eléggé szentek és nem sugározzátok a szentséget mások felé. Ezért imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok és munkálkodjatok személyes megtéréseteken, hogy Isten szeretetének jelévé válhassatok mások számára. Veletek vagyok, és az örökkévalóság felé vezetlek benneteket, amelyre vágyakoznia kell minden szívnek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Az úton készült képek megtekinthetők itt >>>
 

 

2009. 08.24.
Orgonahangverseny

Ismételten orgonahangversenyre hívjuk a kedves híveket, melyet Soós János, templomunk kántora tart templomunkban augusztus 24-én vasárnap este fél 6-kor. A belépés díjtalan, felajánlásokat elfogadunk a Kántor Úr részére, melyet a bejáratnál elhelyezett perselyben helyezhetnek el a felajánlók.

 

2009. 08.20.
Szent István király ünnepe

Városunk augusztus 20-i ünnepsége templomunkban lesz a 10 órakor kezdődő szentmise keretében:

 

A szentmise végén kitüntetések átadása.

Az új kenyér megáldása.

Szűz Mária szobrának megáldása.

 

2009. 08.19.
Gondolatok

A továbbiakban Balasi István Káplán Úr elmélkedéseit olvashatják a hívek.

<<< Gondolatok >>>

 

2009. 08.09.
Orgonahangverseny

Orgonahangversenyre hívjuk a kedves híveket, melyet Tatai Dániel tart templomunkban augusztus 9-én vasárnap este fél 6-kor.

 

2009.06.29.
Újmise

Hagyományunkat folytatva ebben az esztendőben is az apostolfejedelmek ünnepén egyházmegyénk újmisés papja és négy vendég újmisés atya mondott újmisét a Brenner János emlékére épített Jó Pásztor Kápolnánál. A rossz idő ellenére szép számban jöttek el a hívek is, akik közül jó néhányan azzal büszkélkedhetnek, hogy minden éven eljöttek az ünnepségre.

 

<<<A fényképek megtekinthetők a fényképalbumban>>>

 

2009.06.05.
Gyalogos zarándoklat Mariabildre

Az idei évben is megrendezzük - immár hagyományosnak mondható - gyalogos zarándoklatunkat a mintegy 10 km-re fekvő Mariabildre június 27-én (szombaton).

Gyülekező a zsidai Jó Pásztor (Brenner) - kápolnánál, az indulás pedig 6:30-kor lesz. A Nagyboldogasszony Templomnál is lehet csatlakozni kb. 7 órakor.

Zarándoklatunkat Brenner János boldoggá avatásáért ajánljuk fel.

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

 

2009.06.05.
Sekrestyést és takarítót keresünk

Újból megüresedett templomunk sekrestyési és takarítói széke. Várjuk kimondottan vallásos emberek jelentkezését akár a sekrestyési, akár a takarítói állás betöltésére.

 

2009.05.22.
Templomfelújítás - északi homlokzat

Bővebbem a <<< templomfelújítás >>> menüpont alatt.

<<<A fényképek megtekinthetők a fényképalbumban>>>

 

2009.05.13.
Böjte Csaba atya látogatása Szentgotthárdon

Rimfel Ferenc plébános atya meghívására plébániánkra érkezett Böjte Csaba ferences szerzetes. Nagy várakozás előzte meg érkezését. A plébánián napokkal korábban "vendégjárás" volt, a hívek folyamatosan hozták az adományokat, majd 13-án délután 5 óra előtt zsúfolásig megtelt a Nagyboldogasszony Templom. Mindannyiunk számára nagy élmény volt a Böjte Csaba atya által celebrált szentmisén részt venni, és szentbeszédét hallgatni. Szentmise végén felcsendülő ősi székely himnusz (Óh, én édes jó Istenem), majd a székely városok és tájakról szóló ének éneklése, a székely és magyar himnusz könnyeket csalt ki az emberek szeméből. Szentmise után a hívek elkapkodták Böjte Csaba atya legújabb "Ablak a végtelenre" című könyvét és a Szent Rita kilenced imafüzetet.

<<<A fényképek megtekinthetők a fényképalbumban>>>

 

2009.04.22.
Böjte Csaba atya látogatása

Rimfel Ferenc plébános atya meghívására Böjte Csaba ferences atya városunkba látogat május 13-án. Délután 5 órakor szentmisét celebrál a plébániatemplomban, utána kötetlen beszélgetés a plébánia tanácstermében (esetleg a színházban). Adományokat elfogadunk az erdélyi szeretetotthonok javára.

 

2009.04.03.
Templomfelújítás

Bővebben a Templomfelújítás menőpont alatt.

 

2009.04.03.
Nagyböjti lelkigyakorlat

Templomunkban március 27-28-29-én Dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök úr tartott lelkigyakorlatot. A lelkigyakorlat második napján délután diákmise keretében szólt püspök atya az ifjúsághoz, az esti szentmise keretében pedig kiszolgáltattuk a betegek szentségét. Vasárnap mindkét szentmisén a hívek nagyszámú jelenlétében befejeződött a lelkigyakorlat.

Nagyböjt péntekjein templomunkban keresztutat imádkozunk. Minden alkalommal más-más kis közösség vezeti a keresztúti imát. Ezen a héten a leendő elsőáldozók járták végig a keresztutat.

 

<<<A fényképek megtekinthetők a fényképalbumban>>>

 

2009.02.05.
Templomfelújítás

Folytatódik a templom oldal tetőjének és homlokzatának felújítása. Ez úton is szeretnénk megköszönni mindazoknak az áldozatos munkáját, akik időt és fáradságot nem kímélve felajánlásból kétkezi munkával, anyagilag, imával támogatják templomunk megújulását és szívükön viselik templomunknak sorsát!

<<<A fényképek megtekinthetők a fényképalbumban>>>

A felújításról és a közeljövőben elvégzendő feladatokról, elképzelésekről bővebben a <<<templomfelújítás>>> menüpont alatt tájékozódhatnak a kedves Olvasók.

 

2009.01.30.
Farsang Kupa

Ismételten megrendezésre került a hittanos gyerekek között a farsangi hittan foci. A mérkőzésekre a III. Béla Szakképző Iskola tornatermében kerül sor péntek délutánonként 13:45-től. Hittanosaink nagy lelkesedéssel és várakozással készülődnek évről-évre erre a Kupára.

 

2009.01.11.
Nemzeti Imanap

Most, amikor az amúgy is nehéz magyarországi helyzetet még tetézi a nemzetközi pénzügyi válság, nagy kegyelmi lehetőségnek tarthatjuk, hogy az ötödik éve mindig január 18-ra szervezett Nemzeti Imanap (Szent Margit ünnepe) most épp vasárnapra, az Úr napjára fog esni. Éljünk ezzel a lehetőséggel!

 

Amit tehetünk Nemzetünkért:

      ajánljunk fel szentmisét e napon hazánkért

      imádkozzunk együtt imaóra keretében, bárhol is élünk a világban (a szentgotthárdi templomban 15.00 órakor kezdődik)

      apostolkodhatunk (másokat is biztassunk és hívjuk fel az ő figyelmüket is)

      imádkozzunk már most e nap sikeréért

 

Legyen 2009. január 18. vasárnap valóban az Úr napja, a győzelem napja szívünkben, családunkban, közösségeinkben, de hazánk, nemzetünk és az egész Kárpát-medence felett is!

 

2009.01.02.
Sekrestyést keresünk

Templomunk szeretett sekrestyése Dr. Krajczár Gyuláné Emi néni nyugdíjba készül. 20 éve, hogy ellátja e nemes feladatot és most úgy érzi, hogy át kell adni a stafétabotot. Keressük az utódját. Aki szívesen vállalná e nemes feladatot - Isten házának és népének szolgálatát - jelentkezzen a szentgotthárdi Plébánián.

 

2009.01.01.
Újévi köszöntő

 

BÚÉK - Bízd Újra Életed Krisztusra!

 

  Bízd: Boldog ember, aki az Istenben bízik, soha meg nem szégyenül.
  Újra: Újuljatok meg lélekben és gondolkodásmódban, vessétek le a sötétség cselekedeteit, s öltsétek magatokra az újat!
  Életed: Azért jöttem, hogy életük legyen, bőségben legyen.
  Krisztusra: Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, hogy mindaz, aki Benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

 

2008.12.24.
Karácsonyi pásztorjátékok

Mint minden esztendőben hittanos gyermekeink két pásztorjátékot adtak elő Szenteste. A szentgotthárdi hittanosok városunk Színháztermében, mely zsúfolásig megtelt gyermekekkel, szülőkkel. A másik pásztorjátékot a kethelyi hittanosok adták elő idén is két alkalommal. Először a Karácsony Határok Nélkül városi ünnepség keretében a szabadtéri színpadon, Szenteste pedig a kethelyi templomban, amely szintén zsúfolásig megtelt. Mindkét előadás nagy sikert aratott.

<<<A fényképek megtekinthetők a fényképalbumban>>>

 

2008.12.07.
Idősek karácsonya Rábakethelyen

Ebben az esztendőben jubiláltunk. Immár 10. alkalommal (korábban a Művházban volt) rendeztük meg az idősek karácsonyváró és karácsonyi ünnepét a rábakethelyi plébánia hittantermében. A meghitt ünnepségen a kethelyi templomi ifjúsági énekkar énekelt. A gyermekek versekkel köszöntötték a vendégeket, majd az ünnepség után agapéval zártuk az összejövetelt.

Mindenkinek boldog Karácsonyt!

<<<A fényképek megtekinthetők a fényképalbumban>>>

 

2008.12.07.
Meggyújtottuk az adventi koszorú 2. gyertyáját

Ez a gyertya az ajándékozó szeretet gyertyája. Miklós püspök, a Mikulás bácsi kézzelfoghatóvá tette gyermekeink számára az ajándékozó szeretetet.

<<<A fényképek megtekinthetők a fényképalbumban>>>

 

2008.12.06.
Keresztúton járt a Sátán a rábakethelyi Kálvárián

2006-2007-ben felújítottuk a rábakethelyi templom-temető kertben a kálvária 14 állomását. A keresztúti képeket művészi tehetséggel megáldott rábakethelyi fiatalok: Horváth Barbara és Rózsás Ervin készítették. Üveglapra festették meg az egyes állomásoknak a képeit. 2008. december 05-én reggel, hajnali miséről hazafele tartva vettük észre: valaki(k) összetörték a kálvária mind a 14 állomásának üvegfestményét, megrongálták az állomásokat és összetörték a márványtáblákat, melyeken az adományozók neve volt feltüntetve. Mindenki megdöbbenéssel, könnyeket ejtve szemlélte a megrongált keresztutat, és így szóltak: "Keresztúton járt a Sátán, s nekünk itt hagyta a keresztet.

<<<A fényképek megtekinthetők a fényképalbumban>>>

 

2008.12.01.
Sekrestyést keresünk

Templomunk szeretett sekrestyése Dr. Krajczár Gyuláné Emi néni nyugdíjba készül. 20 éve, hogy ellátja e nemes feladatot és most úgy érzi, hogy át kell adni a stafétabotot. Keressük az utódját. Aki szívesen vállalná e nemes feladatot - Isten házának és népének szolgálatát - jelentkezzen a szentgotthárdi Plébánián.
 

2008.11.29.
Adventi hangverseny és koszorúszentelés

A rábakethelyi templomban hosszú évek óta Advent előestéjén ünnepi áhítat keretében szenteljük meg az Adventi koszorút és a koszorú 4 gyertyáját. Rendszerint 3 énekkar énekel, ebben az esztendőben a városi énekkar, a szlovén kisebbség énekkara és a templom ifjúsági énekkara énekelt. Emlékeztetőül: nálunk a harmadik gyertya piros ( a rózsaszín helyett) emlékezünk Brenner János vértanúságára. A gyertyagyújtás után a plébánia hittantermében szerény agapéval folytattuk a meghitt összejövetelt.
 

Könyörögjünk: Mennyei Atyánk! Ebben az évben is megörvendeztetsz bennünket az Úr eljövetelével, amikor bizalommal várjuk a mi Urunk Jézus Krisztus a világ Megváltójának eljöttét. Kérünk, áldd meg ezt az adventi koszorút és a négy gyertyát. Amikor vasárnaponként új gyertyát gyújtunk, úgy segíts mindnyájunkat Krisztus iránti szeretet növekedésében. Készíts fel bennünket születésének ünnepére, és add, hogy meglássuk az Ő dicsőséges eljövetelét is. Aki veled él és és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.

<<<A fényképek megtekinthetők a fényképalbumban>>>

 

2008.11.21.
Szent Erzsébet ünnepség

A Szentgotthárdi Oktatási Intézmény tanulói ünnepi műsorral emlékeztek meg Árpádházi Szent Erzsébetről a szentgotthárdi templomban.

<<<A fényképek megtekinthetők a fényképalbumban>>>

 

2008.10.11.
Adomány

A máréfalvi szeretetotthon vezetője Olosz Benedekné, Katalin segítségünket kéri az Összefogás Házának fűtéséhez. Egyházmegyénk összefogásával kazánt küldünk rászoruló testvéreinknek.

         

 

2008.10.07.
Ismét itt járt a sátán

Először 1957-ben hajtott végre borzalmas tettet, meggyilkolták Brenner János káplán atyát. Néhány évvel ezelőtt festékes vödörrel és ecsettel kezében sétált erre, és Brenner János emlékére épített kápolna bejárati ajtóira fél méteres betűkkel ráírta nevét: SÁTÁN, SÁTÁN, SÁTÁN. A héten is járt erre, nyomai láthatóak a <<<fényképeken>>>.

 

2008.10.04.
Új képek a fotóalbumban

Megtekinthetőek az iskolás gyerekek bibliaolvasásakor, valamit a veszprémi kispapokról készült képek a fotóalbumban.

A gyors eléréshez kattintson a linkekre.

 

 

2008.09.07.
15 év szolgálat

15 év nem kevés idő! Plébános atyánk ennyi ideje szolgálja Rábakethely, Máriaujfalu és Farkasfa híveit. Az énekes gyerekek a szeptember 7-ei, vasárnapi szentmisén köszöntötték lelkipásztorukat az Ároni áldás című ifjúsági énekkel, s az egyházközség egy gyönyörű virágtállal.

A köszöntés szavai a következők voltak:

 

Főtisztelendő Plébános Atya!

 

Egyetlen egy szívvé forrott össze ma ez a nagy közösség, s ezt a szívet az öröm és hála ünnepi érzése dobogtatja, mert megjelent köztünk az Úr fölkentje, Krisztus apostola, szeretett Lelkipásztorunk. Fenséges örömünnepünk van ma, melyben benne ég a szívünk minden nagy és szent érzése. Lobogó oltárt gyújtottunk a lelkekben, elhoztuk a természet mosolyát, a nyár virágait, hogy méltóan köszöntsük Plébános Urunkat, aki már 15 éve a rábakethelyi, máriaújfalui és farkasfai hívek lelkipásztora. Boldogok vagyunk, hogy Isten kegyelméből olyan lelkipásztort kaptunk, aki 15 éven keresztül sokat fáradozott úgy lelkiekben, mint az építkezések és a tatarozások terén. Ezért hálás köszönetünket szeretnénk kifejezni: Köszönjük az áldozatos munkáját!

Kérjük a jó Istent, hogy még hosszú éveken keresztül tartsa és éltesse ebben a nehéz, de nemes hivatásában! Imáinkkal segítőtársak szeretnénk lenni, hogy Isten igáját cipelve tudjon élete céljának a végére érni. Ehhez adjon a jó Isten testi, lelki erőt, hogy még hosszú évekig hirdethesse templomunkban az evangéliumot, az Isten igéjét! A Szűz Anya védő pártfogását kérjük a most kitűzött, nagy tervének a megvalósításához!

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

 

Isten éltesse plébános atyánkat!

 

 

2008.09.05.
Egyházmegyei újság és kalendárium

Megjelent az Szombathelyi Egyházmegye havonta megjelenő újsága és 2009. évi Kalendáriuma, és megvásárolható a szentgotthárdi templom sekrestyéjében.

 

2008.09.03.
Lourdes 2008

Felkerültek a lourdes-i zarándokút képei a fotóalbumba.
Köszönjük mindazoknak a segítségét, akik a fényképekkel hozzájárultak a képtár bővítéséhez!

A képek megtekinthetők ide kattintva >>>

 

2008.08.20.
Az új kenyér megáldása Szent István király ünnepén

 

Az Úr legyen veletek!

Segítségünk az Úr nevében!

 

Könyörögjünk!

Mindenható teremtő és gondviselő Atyánk!
Szent Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus irányította figyelmünket gondviselő jóságodra a Mi Atyánk imádságának megtanításakor.  Államalapító Szent István királyunk ünnepén a gondviselésbe vetett bizalommal imádkozzuk: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma! És ebbe a fohászba foglaljuk bele a következő kéréséket:

Mindennapi

Szeretetünket -------- add meg nekünk ma!
Munkánkat
Egészségünket
Jókedvünket
Türelmünket
Kedvességünket
Hitünket
Reményünket
Az örök élet kenyerét - add meg nekünk ma!

  

Urunk, mindenség Istene! A Te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret, áldd meg X és szenteld meg X ezt az új kenyeret,  mint gondviselő jóságodnak jelét és emberi munkánknak gyümölcsét. Add, hogy amikor a kenyeret kezünkbe vesszük, mindig hálás szívvel gondoljunk Krisztus Urunkra, aki az Eucharisztiában a kenyér színében önmagát adta nekünk, aki él és uralkodik most és mindörökké! Ámen!

 

2008.08.19.
Folytatódik a szentgotthárdi templom külső felújítása

Megtekinteni a részleteket erre a linkre kattintva lehet >>>

 

2008.08.17.
Képek

Immár kilencedik éve rendezzük meg az egyházzenei tábort az utóbbi négy évben Vonyarcvashegyen a "Babati" nyaralóban. Ízelítőül pár képen bemutatjuk "nyaralásunkat">>>.

A hittanos tábor kiemelkedő eseménye az egy napos országjáró kirándulás. Sümeg, vár és ferences templom, Badacsonytomaj és Vonyarcvashegy. A képek megtekinthetők ide kattintva>>>

Hagyományunkat folytatva (1996-tól) a Fatimai jelenések engesztelő napján szentmisében imádkoztunk vértanú papunk mielőbbi boldoggá avatásáért, a Brenner János emlékére épített Jó Pásztor kápolnában. Néhány kép a szentmiséről>>>

 

2008.08.15.
Szűz Mária mennybevétele

Nagyboldogasszony napja: templomunk búcsú és szentségimádási ünnepe. E jeles nap nem csak kereszténységünknek, hanem magyarságunknak is nagy ünnepe, hisz ezen a napon 1038. augusztus 15-én (970 évvel ezelőtt) ajánlotta fel Szent István királyunk az országot a Boldogságos Szűz Mária oltalmába. Új név született a Boldogságos Szűz Mária megszólítására: Magna Domina Hungarorum, Magyarok Nagyasszonya. E napon templomunkban délelőtt fél 10-kor ünnepi szentmise, utána óránként szentórák, melynek keretében Bibliaolvasással imádjuk a megtestesült és köztünk élő Igét.

 

2008.08.14.
Frissül a honlap

Bejegyzésre kerültek a 2008-as év eseményei, melyeket az Eseménytárban olvashatnak el, és felkerült Huszár Balázs káplán atya elmélkedése az augusztus 15-i ünnepről, melyet a Gondolatok menüpont alatt lehet elérni. Mától ezek az oldalak és a Hirdetések is folyamatosan frissülnek.

 

2008.08.08.
Felkerültek a mariazell-i gyalogos zarándoklat képei a képtárba

A képek megtekinthetők itt >>>

 

2008.08.08.
Folyamatban a honlap szerkesztése

 

 

Az oldal tetejére ^

Kezdőlap | Információk | A plébánia | Közösségeink | Gondolatok | Társoldalak | Honlaptérkép