a

 

XVI. Benedek üzenete a 2009-es Missziós Világnapra

 

Október 18-án ünnepeljük az egyház evangelizációs tevékenységének napját. A Szentatya a Jelenések könyvéből vett idézetet választotta ez évi üzenete címéül – „Fényében járnak a nemzetek” (Jel 21,24).

XVI. Benedek pápa bevezetőjében az egyház küldetésének céljára emlékeztet: az evangélium fényével kell megvilágítani a népek a történelmen át Isten felé vezető útját. A pápa hangsúlyozza, hogy az egyháznak nem az a feladata, hogy hatalmának kiterjesztésén, megerősítésén dolgozzon, hanem hogy Krisztushoz, a világ üdvözítőjéhez vezesse az embereket.

Az öt szakaszból álló üzenet elején XVI. Benedek megállapítja, hogy minden ember az üdvösségre kapott meghívást. Az egész emberiségnek az a hivatása, hogy visszatérjen forrásához, Istenhez – csak Benne találhat beteljesülésre. Az egyház küldetése, hogy a reményről tegyen tanúságot minden nép számára. Ez az egyetemes misszió kell, hogy jellemezze szüntelenül az egyház életét. Az evangélium hirdetése legyen számunkra olyan, mint Pál apostol számára volt: elsődleges és elkerülhetetlen kötelesség.

A „Zarándok egyház” címet viselő második részben a Szentatya utal rá, hogy bár Isten országa nem e világból való, mégis ebben a világban él. Az idők folyamán az igazságosságot és a békét, az igazi szabadságot és a minden személy méltósága iránti tiszteletet hivatott szolgálni. A pápa arra hívja az egyház minden tagját, hogy vegyen részt a misszióban és szolgálatban.

A harmadik, „Missio ad gentes” című fejezetben XVI. Benedek kiemeli, hogy az evangelizáció kötelesség és küldetés, amelyet a mai társadalomban elterjedt alapvető változások még sürgetőbbé tesznek. Elsődleges lelkipásztori feladattá kell tenni a népek evangelizálását.

A negyedik részben arra figyelmeztet a pápa, hogy a vértanúság vállalásával is evangelizálnunk kell. Megemlékezik imáiban mindazokról, akik életüket az evangelizációnak szentelik. Különösen kiemeli a helyi egyházakat és a misszionáriusokat, akik az üldöztetések során tanúságot tesznek és terjesztik Isten országát, akiknek elnyomattatásban, kínzásokban van részük. Az egyház ugyanazon az úton jár és ugyanabban osztozik, amit Krisztus viselt, mivel nem emberi logika alapján működik és nem csak saját erejére épít. A kereszt útját követi, és az Atya iránti gyermeki engedelmesség által tanúságot tesz – hangsúlyozza a pápa.

Az üzenetét lezáró, ötödik részben a pápa emlékeztet rá, hogy a missziós lelkesedés mindig is az egyház vitalitásának jele volt. Ennek ellenére újra megerősítendő, hogy az evangelizálás elsősorban a Szentlélek műve. Tanúságtétel Krisztus világosságáról. A pápa arra kéri a híveket, hogy imádkozzunk a Szentlélekhez: növekedjen az egyház lelkesedése Isten országának terjesztése, valamint a misszionáriusok és a misszióban érintett keresztény közösségek iránt, akik gyakran az ellenségeskedés és az üldöztetés közepette végzik tevékenységüket. Továbbá arra kér minden keresztényt, hogy az egyházak közötti szeretetközösség jeleként ajánljon fel anyagi támogatást, különösen most, az egész emberiséget sújtó válság idején, hogy a fiatal helyi egyházak a szeretet evangéliumának világosságát közvetíthessék a nemzetek számára.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

 

 

Vissza a Gondolatokhoz - Az oldal tetejére ^

Kezdőlap | Információk | A plébánia | Közösségeink | Gondolatok | Társoldalak | Honlaptérkép

.: KoLa Fotó :.